ControlSystem

Talk2M Visualization

Nová vizualizačná funkcionalita Talk2M umožňuje výrobcom strojov jednoducho vizualizovať a archivovať údaje o strojoch s cieľom sledovať trendy, vytvárať informačné panely, nastavovať alarmy a poskytovať používateľom riadený prístup k pripojeným strojom.

Smerovač Ewon Flexy pripojený k stroju číta a zaznamenáva údaje, ktoré posiela v nastavených časových intervaloch do DataMailboxu. Dátová schránka DataMailbox je dočasné úložisko údajov na cloudovej službe Talk2M. Údaje uložené v DataMailboxe sú následne importované a archivované na platforme Talk2M Visualization.

 

Talk2M Visualization >>

Napíšte nám