ControlSystem

Freeware PROMOTIC

PmDevFree - Bezplatné vývojové prostredie
Vývoj aplikacie bez HW/SW licenčného kľúča má jediné obmedzenie: veľkosť aplikáce musí byť do 100 premenných. Pre vývoj aplikácie nad túto hranicu je potrebné zakúpiť licenciu pre vývojové prostredie PmDevProf.
Vytvorenú aplikáciu pomocou PmDevFree je možné tiež spúšťať v  runtime. Konfigurátor "Typ runtime licence" musí byť nastavený na voľbu "PmRtFree - bezplatný runtime, obmedzená veľkosť aplikácie".

Ak má aplikácia má max. 30 premenných a 10 grafických obrazov,  runtime beží v režimu PmRtFree - tzn. Takúto aplikáciu je možné prevádzkovať bezplatne.
Ak je aplikácia väčšia, dá sa spúšťať pre testovanie a ladenie, zobrazí sa upozorňovacie okno a po čase sa zastaví - viz režim PmRtTestFree.

PmRtFree - Bezplatná runtime licencia
Aplikáciu PROMOTIC o veľkosti do 30 premenných a 10 grafických obraovů je možné bez HW/SW licenčného kľúča prevádzkovať bez časového obmedzenia.

Ďalšie obmedzenia:

  • Na jednom počítači nie je možné prevádzkovať viac ako 1 aplikáciu PROMOTIC.
  • Medzi aplikáciami na viacerých počítačoch sa nedá komunikovať pomocou XML
  • Do premenných, ktoré sú počítané do veľkosti aplikácie (premenné v objektoch PmaData, PmaDataTable, PmaCommGroup, PmaOpcDaClientGroup, PmaTrendGroup ..) nie je možné ukladať hodnoty typu Object a typu Array.
  • Ak je aplikácia PROMOTIC Web serverom, môžu pristupovať max. 2 Web klienti

 

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Obrázok
Dopyt
cenník PROMOTIC

Cenník licencií SCADA PROMOTIC


Napíšte nám