ControlSystem

eSync

eSync je softvérový dátový konektor na zhromažďovanie a synchronizáciu historických dát a alarmov z rôznych Ewon smerovačov. eWon po nakonfigurovaní odosiela dáta na server eSync s príslušnou časovou značkou. 

Z hľadiska ukladania údajov funguje eSync ako vyrovnávacia pamäť databázy. Údaje z Ewon-ov sú ukladané do databázy MySQL, prípadne CSV súborov. Externý softvér pravidelne získava tieto údaje a plní vlastnú aplikačnú databázu. Najstaršie záznamy údajov v eSync-u sa automaticky vymazávajú.

Vlastnosti

  • Prenos údajov metódou Push
  • Flexibilný režim prevádzky (priame internetové spojenie, Talk2M, eFiveVPN)
  • Optimalizovaný protokol na prenos údajov
  • Vyrovnávacia pamäť databázy (MySQL alebo CSV)

Výhody

  • Jednoduchá konfigurácia
  • bez straty údajov pri výpadku spojenia
  • univerzálne použitie v internet aj v podnikovej sieti

Oblasti použitia

  • zber údajov zo vzdialených lokalít ( monitoring prostredia, voda,..)
  • ukladanie výrobných údajov do databáz
  • prenos údajov pre účely vzdialenej údržby zariadení

Operačný systém:

Windows Server 2008 a vyšší 
Windows 7 a vyšší

Databáza:

My SQL 5.6

Web server:

Apache 2.4 / PHP 5.5

Komunikácia s eWon:

HTTP alebo HTTPS

Konfigurácia/administrácia:

lokálna alebo vzdialená web konzola

Počet eWon tagov:

neobmedzený

Počet historických vzoriek:

circular buffer, veľkosť definovaná užívateľom

Kompatibilita

eWON Flexy  a všetky modely 4xxxCD

Talk2M Free+ , Pro services a M2U

 eFive

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
eSync

eSync Remote Data connector


zdarma
Napíšte nám