ControlSystem

Vzdialené pripojenie cez PC alebo mobilné zariadenia

eCatcher Easy Routing (video)

eCatcher Easy Routing >>

Od verzie eCatcher 6.5 je nový routovací mechanizmus, ktorý umožňuje, aby sa adresa IP počítača, na ktorom je spustený program eCatcher, a Ewon LAN IP adresa nachádzali v rovnakom sieťovom rozsahu.
 

Denník pripojení (video)

Denník pripojení >>

Naučte sa, ako získať prístup pomocou eCatcher k denníku pripojení a čo presne obsahujú.

eCatcher vs M2Web (video)

eCatcher vs M2Web >>

eCatcher a M2Web sú dva nástroje, ktoré sa používajú na vytvorenie bezpečného spojenia cez Talk2M s Ewonom. Prvý je softvérový nástroj, druhý je webová platforma.

 

Pripojte sa na diaľku k PLC pomocou jeho IP adresy (video)

Pripojte sa na diaľku k PLC pomocou jeho IP adresy >>

Ewon je možné pripojiť k zariadeniam tretích strán, napríklad k PLC. Konfiguráciu tohto pripojenia je možné nastaviť pomocou priamej IP adresy.
 

Vzdialené pripojenie zariadenia pripojeného cez USB (video)

Vzdialené pripojenie zariadenia pripojeného cez USB >>

K Ewonu je možné pripojiť zariadenie  pomocou jeho USB portu. Vzdialené pripojenie k tomuto USB zariadeniu je možné vykonať cezTalk2M pomocou softvéru eCatcher.

Objavte, ako celý proces funguje, keď pripojíte zariadenie USB k eWON.

Prebudenie a uspatie (video)

Triggered Connection: Prebudenie a uspatie >>

Pre umožnenie vzdialeného pripojenia je možné Ewon nakonfigurovať s trvalým pripojením.
Na obmedzenie využitia šírky pásma však môžu byť spustené len, keď ho používateľ potrebuje.

 

 

Napíšte nám