ControlSystem

EMV-INspektor® V2

So zvyšujúcou sa hustotou výkonu v priemyselnej výrobe vzrastá riziko blúdivých prúdov pozdĺž káblov, na vodivých cestách napájania a potenciálových vyrovnávacích systémoch. Diagnostický nástroj EMV-INspektor® V2 umožňuje automatický, bezkontaktný a neprerušovaný test a dočasne zaznamenáva elektromagnetické poruchové veličiny. Do prístroja je možné pripojiť až štyri prúdové transformátory. Merané hodnoty sú oddelene zaznamenané, vyhodnotené a porovnané. INspektor® zobrazí efektívne hodnoty, amplitúdy a frekvenčné zdroje pre každý kanál. Amplitúdy a spektrum sú zobrazené v priebehu času v diagrame.

Vlastnosti EMV-INspektora ® V2

 • meranie blúdivých prúdov, tienenia a poruchových prúdov
 • paralelné skúmanie viacerých potenciálne narušených častí
 •  permanentná analýtza a monitoring (Condition Monitoring)
 • porovnanie vstupných údajov
 • špecifické hodnotenie stavu a alarmovanie
 • vizuálne zobrazenie rušivých veličín prostredníctvom webového rozhrania
 • export nameraných údajov na USB-kľúč alebo cez LAN-rozhranie
 • konfigurácia softvéru prístroja prostredníctvom web rozhrania

Prehľad kanálov 1 - 4                                                                             
 

  

Detail kanálu 1

  

Zachytenie prúdu až 4-mi meracími adaptérmi

Sporadische Störspitzen erfassen und EMV-Störungen erkennen

Meracie prístupy:

 • EMC rušenia pozdĺž káblov
 • EMC rušenia prostredníctvom 24 V DC napájania
 • EMC rušenia prostredníctvom 230/400 V AC nízkeho napätia
 • EMC rušenia v systéme vyrovnávania potenciálov
 • EMC rušenia prostredníctvom vedenia vysielača


Merací adaptér:

 • vrátane 1 adaptéra, k INspektoru je možn pripojiť až 4 adaptéry
 • merací rozsah od 1 mA až do 50 A AC
 • kategória merania 600 V CAT II, 300 V CAT III
 • upínací otvor 30 mm
 • dĺžka pripájacieho kábla cca. 1,5 m


 

Technické detaily

Meracie prístupy:

 • EMC rušenia pozdĺž káblov
 • EMC rušenia prostredníctvom 24 V DC napájania
 • EMC rušenia prostredníctvom 230/400 V AC nízkeho napätia
 • EMC rušenia v systéme vyrovnávania potenciálov
 • EMC rušenia prostredníctvom vedenia vysielača

Merací adaptér:

 • vrátane 1 adaptéra, k INspektoru je možné pripojiť až 4 adaptéry
 • merací rozsah od 1 mA až do 50 A AC
 • kategória merania 600 V CAT II, 300 V CAT III
 • upínací otvor 30 mm
 • dĺžka pripájacieho kábla cca. 1,5 m
Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Obrázok
Dopyt
122010001

EMC-INspektor® V2

EMC measuring und analysing tool to record temporarily or permanently electromagnetic interferences
Transport bag contains
EMC-INspektor V2 - 1pc
EMC-INspektor measuring and diagnostic clamp- 1pc


122010002

EMC-INspektor Measuring and diagnostic clamp

Napíšte nám