ControlSystem

Diagnostika s analyzátorom PB-Q ONE (školenie)

Servisný pracovník potrebuje nielen vhodné diagnostické prístroje, ale musí mať aj schopnosť s nimi pracovať tak, aby dokázal rýchlo a efektívne reagovať v prípade výpadku. Školenie je zamerané na používanie  nového typu analyzátora od firmy Indu-Sol GmbH s označením PB-QONE.  Analyzátor má ľahko osvojiteľné, užívateľsky orientované SW rozhranie a okrem diagnostiky komunikácie umožňuje aj meranie topológie siete počas chodu zariadenia.  Účastníci školenia získajú schopnosť rýchlo vyhodnotiť stav komunikácie a nájsť vhodné riešenie tak, aby sa predišlo výpadkom do budúcnosti. Obsah školenia je doplnený o základné informácie o funkcii tienenia (EMC) a meraní jeho parametrov.

Komu je školenie určené

Školenie je určené každému, kto má záujem získať poznatky o princípoch fungovania siete PROFIBUS a chce sa naučiť diagnostikovať a odstraňovať poruchy pomocou analyzátora PB-QONE.
Súčasťou školenia je praktická časť, kde si každý užívateľ otestuje všetky preberané funkcionality, pomocou ktorých bude odhaľovať nasimulované poruchy siete na tréningových pracoviskách.

Obsah školenia:

 • fyzická vrstva RS-485 v prevedení pre PROFIBUS
 • základné pravidlá pre návrh siete, topológia a zapojenie staníc, ukončenie siete, počet staníc, dĺžky káblov, konektory...
 • princíp komunikácie siete PROFIBUS, konfigurácia siete, nábeh siete, cyklická výmena dát
 • obsluha SW PB-QONE, inštalácia a pripojenie do siete
 • diagnostika pomocou logických parametrov siete PROFIBUS (livelist, repeats,  ....)
 • diagnostika elektrických parametrov siete PROFIBUS (bargraf, Q-factor, typické deformácie signálov, ...)
 • práca so zabudovaným osciloskopom (Diagnosis mode)
 • požitie integrovaného DP Master
 • meranie skutočnej topológie siete
 • archivácia meraní a ich zobrazenie off-line, vytvorenie meracieho protokolu o stave siete
 • nastavenie a úprava parametrov siete v STEP7 a TIA Portal
 • EMC v priemyselnej komunikácii, funkcia tienenia, meranie prúdov a impedancie tienenia
 • praktická diagnostika typických chýb na tréningovom pracovisku

Predpoklady:    vítané sú všeobecné znalosti v oblasti riadiacich systémov a siete PROFIBUS

Doba trvania:    8 hodín

Počet osôb a miesto školenia:      

V prípade záujmu o skupinové školenie osôb z rovnakej firmy, skupina pozostáva zo 2 až 8 osôb.  Školenie môže byť realizované v sídle firmy ControlSystem (cena za skupinu) alebo u zákazníka (cena za skupinu + dopravné náklady)

V prípade záujmu jednotlivcov z rôznych firiem bude školenie realizované vo zverejnených termínoch v sídle firmy ControlSystem pri min. počte 2 zúčastnených osôb (cena za osobu).

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Obrázok
Dopyt
TR-PB-PBQ

PROFIBUS - diagnostika s analyzátorom PB-Q One (školenie)

Praktické školenie pre efektívnu diagnostiku s PROFIBUS analyzátorom PB-Q ONE.

Napíšte nám