ControlSystem

EMCheck® ISMZ I

V komplexných priemyselných inštaláciách dochádza často k nežiaducemu vzájomnému pôsobeniu medzi napájaním a riadiacou technikou, v dôsledku čoho sa môžu vykytnúť poruchy funkcie v riadiacej alebo regulačnej technike. Inteligentné meracie kliešte EMCheck® ISMZ I sú mobilné zariadenie pre zachytenie, vyhodnotenie a zaznamenanie údajov o rušivých prúdoch viazaných na vedenie v priemyselných zariadeniach.

Umožňujú používateľovi prvotné preskúmanie a odhad EMC náchylnosti zariadenia, bez potreby použitia špeciálnej techniky. S pomocou zachytených nameraných hodnôt môže byť analyzovaná široká škála porúch. Prostredníctvom nich je možné zredukovať nasadenie prístrojov s ťažšou manipuláciou a rovnako potrebu kvalifikovaného odborného personálu minimalizovať na niekoľko prípadov.

Najdôležitejšie vlastnosti meracích klieští ISMZ I

  • meranie blúdivých prúdov, tienenia a rušivých prúdov
  • zaznamenanie údajov do internej pamäte v časovom úseku až 14 dní
  • kompaktné, mobilné, batériou napájané meracie kliešte
  • jednoduché a intuitívne ovládanie
  • samostatné zachytenie, vyhodnotenie a zaznamenanie údajov
  • jednoduché funkcie menu a displeja pre vyhodnotenie aktuálnej hodnoty úrovne prúdu vedenia
  • vyhodnotenie údajov prostredníctvom prislúchajúceho softvéru na bežnom PC
  • prídavné integrované pamäťové médium vo forme SD- karty

Zachyťte inteligentne sporadické rušivé špičky - mobilne alebo stacionárne

Pre analýzu priebehu prúdu je dôležité poznať amplitúdy prúdu. S EMCheck® ISMZ I ako aj s EMV-INspektor®V2 snímate prúd 40 kHz, resp. 50 kHz. Pre každý snímací bod dostanete amplitúdu, pre realizáciu vierohodnej analýzy. V zariadeniach zachytené údaje o prúde môžete jednoducho otvoriť pomocou bezplatného softvéru EMCheck® View.

Údaje namerané s ISMZ I vizualizované EMCheck® View.

   

Náhľad na údaje namerané EMC-INspektorom V2

 

 

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Obrázok
Dopyt
122010020

EMCheck® ISMZ I


Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Obrázok
Dopyt
122010006

Measuring Clamp Set EMCheck

Leakage current clamp EmCheck LSMZ I
Mesh resistance measuring clamp EmCheck MWMZ II
Accessories, Manual, Case


122010007

Measuring Clamp Set EMCheck XL

Leakage current clamp EmCheck LSMZ I
Mesh resistance measuring clamp EmCheck MWMZ II
Intelligent measuring clamp EmCheck ISMZ
Accessories, Manual, Case


Napíšte nám