ControlSystem

PROFINET – praktická diagnostika (školenie)

Servisný pracovník potrebuje nielen vhodné diagnostické prístroje, ale musí mať aj schopnosť s nimi pracovať tak, aby dokázal rýchlo a efektívne reagovať v prípade výpadku. Školenie je zamerané na používanie  diagnostických nástrojov PROFINET-INspektor NT a PROscan Active od firmy Indu-Sol GmbH.  Pomocou týchto dvoch nástrojov na pasívnu a aktívnu diagnostiku komunikácie získa servisný pracovník všetky informácie potrebné pre určenie príčinu problémov na sieti. Účastníci školenia získajú schopnosť rýchlo vyhodnotiť parametre komunikácie a nájsť vhodné riešenie tak, aby sa predišlo výpadkom do budúcnosti. Obsah školenia je doplnený o základné informácie o funkcii tienenia (EMC) a meraní jeho parametrov.

Komu je školenie určené

Školenie je určené každému, kto má záujem získať poznatky o princípoch fungovania siete PROFINET a chce sa prakticky naučiť diagnostikovať a odstraňovať poruchy.
Súčasťou školenia je praktická časť, kde si každý užívateľ otestuje všetky preberané funkcionality, pomocou ktorých bude odhaľovať nasimulované poruchy siete na tréningových pracoviskách.

Obsah školenia:

 • princípy komunikácie na sieti PROFINET a porovnanie s PROFIBUS
 • ISO/OSI model, IP adresa, MAC adresa, maska podsiete  
 • prenosové médiá, kabeláž, konektory, aktívne prvky
 • dôležité parametre kvality komunikácie
 • pasívna diagnostika – PROFINET INspektor NT
  •  inštalácia do siete
  •  web server a zobrazenie stavu účastníkov siete
  •  nastavenie vyhodnotenie parametrov komunikácie ( Netload, Jitter,....)
  •  merací protokol
 • aktívna diagnostika -  PROscan Active
  •  skenovanie topológie siete
  •  zoznam staníc, typ, FW
  •  zoznam a stav portov
  •  diagnostické údaje z PN-INspektora
  •  merací protokol
 • nastavenie a úprava parametrov siete v STEP7 a TIA Portal
 • EMC v priemyselnej komunikácii, funkcia tienenia, meranie prúdov a impedancie tienenia
 • praktická diagnostika typických chýb na tréningovom pracovisku

Predpoklady:    vítané sú všeobecné znalosti v oblasti riadiacich systémov a siete ethernet

Doba trvania:    8 hodín + prestávka na obed

Počet osôb a miesto školenia:      

V prípade záujmu o skupinové školenie osôb z rovnakej firmy, skupina pozostáva zo 2 až 8 osôb.  Školenie môže byť realizované v sídle firmy ControlSystem (cena za skupinu) alebo u zákazníka (cena za skupinu + dopravné náklady)

V prípade záujmu jednotlivcov z rôznych firiem bude školenie realizované vo zverejnených termínoch v sídle firmy ControlSystem pri min. počte 2 zúčastnených osôb (cena za osobu).

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Obrázok
Dopyt
TR-PN-DIAG

PROFINET – praktická diagnostika (školenie)

Praktické školenie pre diagnostiku s analyzátorom PROFINET-INspektor NT a SW nástrojom PROscan Active.

Napíšte nám