Zastúpenie firiem Vipa, Deltalogic, Profichip, Ewon, Procentec a Weintek. Predaj HW, tvorba SW, inžinierska činnosť.

VIPA PROFINET CPU - 4 komunikačné porty: PROFINET I/O, Ethernet PG/OP, PROFIBUS, MPI

Adaptéry NetLink aj pre Windows7 a TIA Portal

eWON COSY - pripája PLC cez internet ešte jednoduchšie

COMbricks - PROFIBUS trvale pod dohľadom

eMT3000 - nový rad dotykových panelov

Brány ADFWeb - pre všetky sériové a ethernetové protokoly

ControlSystem

Spolupráca so školami

VIPA ecoPanelsControlSystem ponúka univerzitám a stredným školám technického zamerania možnosť spolupráce, ktorá prebieha formou partnerského programu.

Cieľom programu je rozšírenie teoretických a praktických znalostí študentov o najnovšie technológie priemyselnej automatizácie a tým zvýšenie možnosti uplatnenia absolventov škôl v praxi.

Obsahom programu môžu byť nasledovné formy spolupráce: 

  • dlhodobé zapožičanie alebo bezplatné poskytnutie technických prostriedkov,
  • zaškolenie pedagógov,
  • spolupráca pri vedeckých projektoch a projektoch študentskej odbornej činnosti,
  • sponzorovanie súťaží a úspešných projektov.

Partnerský program je realizovaný v úzkej spolupráci s našimi dodávateľskými firmami, ktoré poskytujú pre účely tohto programu materiálnu a technickú spoluprácu.

UNIVERZITY

Pre univerzity a vysoké školy ponúkame okrem hore uvedených foriem aj nasledovné možnosti spolupráce:

  • dlhodbé zapožičanie priemyselných riadiacich systémov najvýkonnejšieho radu VIPA 300S s možnosťou odkúpenia,
  • bezplatné poskytnutie routerov pre diaľkovú správu PLC cez internet v rámci programu eWON on CAMPUS,
  • mimoriadne zľavy na nákup ostatných produktov firmy ControlSystem.

Príkladom úspešnej spolupráce je prvé miesto študentov z STU FCHPT na medzinárodnej súťaži STOČ 2012 v Ostrave v sekcii Počítačové riadenie s podporou PLC a SCADA/HMI s prácou „Vzdialené riadenie laboratórneho pracoviska". Viac »

STREDNÉ ŠKOLY

Stredným školám technického zamerania ponúkame zapožičanie produktov MikroPLC VIPA 100V, zaškolenie vyučujúcich a študentov a účasť pracovníka CS na maturitných skúškach z odborných predmetov. Z doterajších skúseností oceňujeme pedagógov, ktorí bez problémov zvládli problematiku práce s MikroPLC a tiež aktívny prístup študentov. V súčasnosti spolupracujeme so Strednou odbornou školou elektrotechnickou v Gbeloch, Strednou odbornou školou v Trenčíne a Strednou priemyselnou školou v Leviciach.

SOŠ Trenčín

Diplom z veľtrhu ELOSYS pre SOŠ Trenčín

Napíšte nám