ControlSystem

S7 - SoftPLC

S7 kompatibilné SoftPLC vo verziách S7-315 a S7-416

IBH SoftPLC simuluje hardvérové PLC pre Windows so správaním v reálnom čase. Program PLC je spracovávaný ako pri hardvérovom PLC. Pretože sa SoftPLC správa ako originál SIMATIC PLC, môžeme popri S7 pre Windows použiť aj originálny programovací nástroj STEP7. Online spojenia sú možné sériovo, cez ethernet, cez PROFIBUS a priamo v PC. Dokonca aj pre projektovanie a diagnostiku PROFIBUSU je možné použiť originál STEP7 nástroj. To znamená, že program S7 hardvérového PLC, resp. Siemens WinAC SoftPLC vrátane PROFIBUS konfigurácie môže byť prevzatý do IBH SoftPLC. Výmena dát so SoftPLC  sa môže realizovať z S7 pre Windows alebo Siemens SIMATIC Manager. Ak je nainštalovaný  programovací systém na rovnakom PC ako SoftPLC, môže sa realizovať výmena dát so SoftPLC priamo cez internú PC pamäť. Na to potrebné drivery sa inštalujú spolu so SoftPLC. Alternatívne môže byť výmena dát realizovaná cez sériové rozhranie. Cez kábel bez modemu môže byť pripojený programovací prístroj. Naďalej je možný prístup cez TCP/IP ethernet s pomocou IBH sieťového drivera. Online funkcie sú možné taktiež cez Siemens ISO-ON-TCP (RFC1006) protokol. Ak je použitá Hilscher CIF30 / 50 / 60 Profibus karta, môže byť  SoftPLC programované prostredníctvom pripojeného Profibus alebo dosiahnuteľné z operátorského panela.

Integrácia v PC povoľuje súčasnú obsluhu, pozorovanie, riadenie a regulovanie v prístroji. Nasadenie SoftPLC  má zmysel predovšetkým vtedy, keď už máme k dispozícii PC pre programovanie, zber údajov alebo vizualizáciu procesov. Pri tomto riešení sa vypúšťa nielen hardvérové PLC, ale aj inokedy potrebné prepojenie počítačov. S7 pre Windows ® vám ponúka možnosť priamo zasiahnuť do SoftPLC, aby ste preniesli programy. Všetky S7 pre Windows ® online funkcie máte pri priamom prístupe do SoftPLC k dispozícii. Výmena dát prebieha extrémne rýchlo. Ak používate staršiu S7 pre Windows ® verziu (napr. < V 4.04), objednajte si prosím Update. Update na aktuálnu verziu S7 pre Windows ® sa nachádza taktiež na inštalačnom CD SoftPLC. Cez STEP7 je priamy prístup taktiež možný. SoftPLC inštaluje vlastný prístupový bod v dialógu „PG PC rozhranie nastaviť“.

Ak je IBHNet driver inštalovaný na PG, môže byť SoftPLC programovaný cez ethernet. IBHNet protokol je na SoftPLC vždy aktivovaný, takže nie je nutná žiadna konfigurácia. V IBHNet stanici, ktorá sa konfiguruje v programovacom prístroji, sa nastavuje len IP adresa PC, na ktorom je realizovaný SoftPLC.

Aby sme mohli zasiahnuť so STEP7 alebo S7 pre Windows ® cez PROFIBUS do SoftPLC, ako pri hardvérovom PLC, je nutné, aby bol PROFIBUS najprv konfigurovaný cez MPI. V prípade SoftPLC je to možné priamo, sériovo alebo cez TCP/IP. Ak je Profibus funkčný, môže byť zapnutá v konfigurácii ovládača možnosť „onlineDP“ , aby sme povolili prístup do SoftPLC cez Profibus.

Pre prísup s IBH OPC Serverom, IBHNet, RFC1006, DLL alebo Modbus disponuje S7 SoftPLC Modbus TCPServerom, ktorý je podporovaný všetkými bežnými vizualizáciami. Cez IBH OPC Server môžu byť prevedené zásahy cez ethernet na S7 SoftPLC. V tomto prípade beží IBH OPC Server na PC s vizualizáciou alebo samostatnom serveri.  

Pre rýchly prístup pre iné Windows aplikácie je k dispozícii DLL resp. IBHNet. Spolu dodávané sú príklady pre bežné jazyky.

Štandardné I/O karty môžu byť SoftPLC oslovované priamo. Dodatočne môžu byť oslovené  vstupno/výstupné moduly, ktoré podporujú protokol „Modbus on TCP“, priamo cez ľubovoľnú sieťovú kartu použitého PC, takže nie je potrebná žiadne špeciálne pripojenie zbernice. Modbus on TCP je podporovaný napr. firmami Wago a Phoenix Contact. Naďalej môžu byť prevádzkované PROFINET IO moduly. Konfigurácia prebieha veľmi komfortne z dialógového poľa SoftPLC. Uvedenie do prevádzky I/O zariadenia je zjednodušené prostredníctvom integrovaného I/O monitora.

Taktiež môže byť realizovaná výmena dát medzi viacerými PLC cez ethernet. IBHsoftec SoftPLC simuluje komunikačný procesor CP343 / CP443. Tak môžu byť realizované odošli/príjmi spojenia medzi dvomi SoftPLC, ale aj medzi SoftPLC a hardvérovým PLC, resp. SoftPLC a PC. Konfigurácia sa vykonáva ako zvyčajne so STEP7 nástrojmi NetPro. Podporované sú nasledujúce protokoly:

  • Iso-On-TCP PG-Kanal (PG, ProTool, WinCC, rôzne OPC Server atď.)
  • Iso-On-TCP Send / Receive Passiv
  • Iso-On-TCP Send / Receive Aktiv
  • Iso-On-TCP Fetch / Write Passiv
  • TCP Send / Receive Passiv
  • TCP Send / Receive Aktiv
  • TCP Fetch / Write Passiv
  • UDP Send / Receive

PC prostredie ponúka možnosť, že  dodatočné funkcie, ktoré sú nad rámec bežnej množiny príkazov S7, môžu byť zabudované ako v C++ vytvorené funkčné moduly. To ponúka napr. možnosť implementovať bez väčšej námahy vlastné hardvérové drivery pre I/O moduly upravené podľa prianí zákazníka.

SoftPLC je dostupný aj ako čisto simulačné PLC. S7 simulačné PLC disponuje taktiež Modbus TCP a CP funkcionalitami.

Pre OEM zákazníkov existuje variant, ktorý pracuje pod Windows CE, t. z. že všetky procesory, ktoré podporujú Windows CE, sú určené pre SoftPLC.

Pre OEM zákazníkov ponúka firma Holscher GmbH PLC jadro na NET X 500 čipe. V tomto čipe je už integrovaný Profibus Master, t. z. že sa čip navonok správa ako S7-315 DP resp. S7-416 DP.

Rozdiel medzi SoftPLC S-315 a SoftPLC S-416 je v rozdielnom počte príznakov, časovačov a čitateľov zodpovedajúcich hardvérovému PLC. Pamäť SoftPLC S-315 je ohraničená na 256 kB, oproti pamäti SoftPLC S7-416, ktorá je voľne konfigurovateľná.

 

 

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
IBH1300

SoftPLC S7-315

Real Time S7 Software PLC


399 €
IBH1302

SoftPLC S7-416

Real Time S7 Software PLC


599 €
Napíšte nám