ControlSystem

S5/S7 pre Windows

S5 pre Windows je nástroj na tvorbu, úpravu, testovanie a dokumentovanie programov  určených pre riadiace systémy SIMATIC S5 v programovacom jazyku STEP5. Pre zobrazenie programu je možné použiť funkčný plán (FBD), kontaktný plán (LAD) a zoznam inštrukcií (STL).  Existujúce STEP5 programy sa dajú upravovať priamo bez  potreby importu resp. exportu, takže S5 pre Windows je kompatibilná s programovacími nástrojmi firmy Siemens. Integrované sú tiež funkcie „S5 Doktor“ pre automatickú diagnostiku porúch.

Pre tvorbu a úpravu symbolických tabuliek je k dispozícii komfotný editor podporujúci "rewiring", ako aj vyhľadávanie a nahradenie podľa rôznych kritérií. Integrovaná je tiež kontrola syntaxe. Nový komfortný, multisegmentový editor pre zápis programu v STL, FBD a LAD umožňuje tiež zobrazenie komplexných funkcií. Pri vývoji editora bol kladený dôraz na jednoduchú a komfortnú obsluhu pomocou myše a klávesnice. Krížové referencie a k nim prislúchajúce symboly sú zobrazované so správnymi adresami, pričom súbor symbolov môže byť  simultánne editovaný v inom okne. Pre kopírovanie a presun príkazov (aj viacerých segmentov) sa dá s výhodou použiť Windows clipboard. V prípade, že je to možné, program zobrazený vo forme príkazov sa dá  kedykoľvek konvertovať do formy FBD resp. LAD a opačne. Funkcie o stave CPU poskytujú informácie o zásobníku prerušení, zásobníku blokov, systémových dátach a obsadení pamäte.

OsciCAM  slúži pre analýzu priebehu riadenia pohybov tým, že umožňuje synchronizáciu video záznamu a priebehu signálov z riadiaceho systému. Nahraté videá môžu byť zobrazované synchrónne s procesnými hodnotami a so zaznamenaným stavom blokov programu.

S funkciou Statusrecorder sa pomocou záznamu stavu programových blokov analyzujú dynamické procesy. Statusrecorder nahráva priebeh stavu programu a  označí ich časovou značkou. Umožňuje tiež zmenu zobrazenia  medzi STL, FBD a LAD.

Panel osciloskopu je integrovaný priamo do pracovnej plochy, čo umožňuje lepšiu diagnostiku dynamických procesov. Virtuálny meracia sonda slúži na označenie sledovaných signálov osciloskopu. V prípade závady je možné záznam zastaviť a preskúmať priebehy signálov, ktoré viedli k poruche zariadenia. Okrem sledovania IO signálov sa dajú nahrávať aj stavy interných premenných PLC a to jednoduchým označením sondou priamo v programovom bloku. Zaznamenané priebehy signálov a premenných je možné uchovať pre neskoršiu analýzu alebo ich poslať e-mailom.

Funkcia LogView slúži na grafické zobrazenie signálov externých prístrojov, ako napr. USB osciloskopu. Údaje zaznamenané v CSV formáte, môžu byť znázornené graficky a zosynchronizované s nahrávkou signálov z riadiaceho systému. Takto môžu byť zosynchronizované externe namerané hodnoty, videá pohybu stroja a hodnoty premenných z PLC, čo umožňuje detalinú časovú analýzu, detekciu a korekciu ja malých odchýlok.

S5 pre Windows umožňuje volanie COM-paketov, ktoré môžu komunikovať s PLC aj cez USB adaptér.

G5 pre Windows - programovanie v krokoch (súčasť S5 pre Windows) je systém na zjednodušenie programovania sekvenčného riadenia v STEP5. Sekvencie krokov (SB) sa skladajú z krokov a tranzícií (podmienka pre prechod na ďalší krok). Grafický editor G5 pre Windows podporuje lineárne sekvencie, alternatívne, paralelené vetvenie a skoky. G5 pre Windows od IBHsoftec je kompatibilné s GRAPH5 a GRAPH5/II od f. Siemens a môže využívať tie isté štandardné bloky( FB70/71 - SB0, FB72 - SB2, FB73 - SB3). Programátor to však nemusí využiť a môže vytvárať sekvencie aj v PB, FB a OB. Časti programu  vo vnútri krokov a tranzícii je možné zobrazovať vo všetkých formátoch (STL, FBD a LAD)

 

Integrované funkcie

 • OsziCam
 • Statusrecorder
 • LogView
 • Intelligent Input Assistance
 • Online to a SIMATIC S5 via SINEC L2
 • Online to a SIMATIC S5 via H1
 • Calling of the STEP5 COM packages on

Podporované operačné systémy

 • Windows XP (32/64 Bit)
 • Windows Vista (32/64 Bit)
 • Windows 7 (32/64 Bit)
 • Windows 8 (32/64 Bit)
 • Windows 10 (32/64 Bit

Minimálne HW požiadavky

 • Pentium 1-GHz
 • 512 MB  RAM pre W2000 alebo XP
 • 1 GB RAM pre Vista alebo Windows 7 / 8 / 10
 • 50MB na disku pre inštaláciu
 • ďalšie miesto na disku pre PLC programy
 • sériový port, USB alebo etherent pre komunikáciu s PLC
Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
IBH10022

S5+S7 for Windows Version 7

Programming Tool for S5- and S7-PLCs


1190 €
10222

Update S5+S7 for Windows Version 7

S5+S7 for Windows® Update from V1...V5 to V7.
The Update from V6 to V7 is available for free download.

450 €
Napíšte nám