ControlSystem

Získavanie lokálnych dát

Manažment tagov (video)

Manažment tagov >>

Tagy v Ewon Flexy sa používajú na príjem alebo nastavenie hodnôt zo / do zariadení tretích strán, ktoré sú prepojené s Ewonom.
 

Vytvorte MEM tag (video)

Vytvorte MEM tag >>

Ewon Flexy je schopný pracovať s pamäťovými tagmi, ktoré sú uložené v pamäti samotného Ewonu.

 

Vytvorte Ewon tag (video)

Vytvorte Ewon tag >>

Ewon Flexy môže komunikovať s externými zariadeniami prostredníctvom tagov. Tieto tagy môžu tiež predstavovať hodnoty, stav.
 

Vytvorte tag prepojený s IO serverom (video)

Vytvorte tag prepojený s IO serverom >>

Ewon Flexy môže komunikovať s inými zariadeniami prostredníctvom tagov.

.

Vytvorenie OPC UA tagu (video)

Vytvorenie OPC UA tagu >>

Ewon Flexy môže fungovať ako OPC UA klient a načítať údaje zo zariadení tretích strán (ktoré sú OPC UA servery ).

 

Konfigurácia IO servera (video)

Konfigurácia IO servera >>

EWON Flexy rozumie viacerým IO protokolom. Všetky tieto protokoly spracúva IO server.
Naučte sa, ako zobraziť a nakonfigurovať
IO server  na zabezpečenie správnej komunikácie so vzdialenými zariadeniami.

OPC UA Client - nastavenie komunikácie (video)

OPC UA Client - nastavenie komunikácie >>

Ewon Flexy môže fungovať ako  OPC UA klient na načítanie údajov zo zariadení tretích strán (ktorésú  OPC UA server).
V nastaveniach Flexy budete musieť nastaviť všetky informácie týkajúce sa komunikácie (certifikáty, správa používateľov, ...).

OPC UA Client - nastavenie autentifikácie (video)

OPC UA Client - nastavenie autentifikácie >>

Ewon Flexy možno použiť ako OPC UA klienta  na načítanie tagov zo  OPC UA servera.
 

Napíšte nám