ControlSystem

i4connected - vizualizácia v reálnom čase

i4connected - vizualizácia v reálnom čase

v kombinácii s Ewon Flexy alebo Netbiter zvyšuje efektivitu zložitých priemyselných procesov bezproblémovým prepojením závodov, budov, strojov, zariadení a senzorov – nech už sú kdekoľvek – umožňuje vizualizáciu v reálnom čase a rozhodovanie na základe údajov.

  • zhromažďovanie,
  • vizualizácia,
  • analýza údajov zo závodov, zariadení, systémov a budov.

Flexy zbiera dáta z PLC, senzorov a iných zariadení s podporou väčšiny priemyselných protokolov, vrátane OPC UA.

  • Cloud-based: možnosť prevádzkovať v súkromnom alebo verejnom cloude s flexibilnou platbou na základe počtu procesných hodnôt.
  • Flexibilita: modulárna a škálovateľná platforma umožňuje jednoduchú integráciu rozšírení prostredníctvom otvorenej architektúry a definovaných rozhraní.
  • Integrácia: i4connected kombinuje obchodné dáta z vašich backend systémov (ERP, MES alebo CMMS) s dátami v reálnom čase z procesov a uloženými obchodnými pravidlami.
  • Reporty: vytváranie reportov pomocou šablón, automatická distribúcia a archív správ.
  • Alarmy: spoľahlivý notifikačný systém s individuálnym nastavením zohľadňujúci dostupný personál, pracovný harmonogram a eskalačné pravidlá.
  • Úlohy a práva: výkonná správa používateľov so správou rolí a práv, pripojenie k Microsoft Active Directory.

 
 
Napíšte nám