ControlSystem

Vizualizácia alarmu (video)

Vizualizácia alarmu >>

Alarmy je možné zobrazovať a spravovať vo webovom rozhraní Ewon Flexy.
 

Konfigurácia alarmu (video)

Konfigurácia alarmu >>

Ewon Flexy je možné nakonfigurovať pomocou alarmov spojených s hodnotami tagov. Tieto alarmy, ktoré sa spustia, môžu viesť k ďalším udalostiam (upozornenia, konkrétne akcie, ...).

 

Úprava šablóny alarmu (video)

Úprava šablóny alarmu>>

Pre alarmy posielané Ewonom Flexy je možné nastaviť šablónu.

 

 

Alarmová notifikácia (video)

Alarmová notifikácia >>

Ewon Flexy môže odosielať upozornenia na udalosti spojené s alarmom.

 

Napíšte nám