ControlSystem

PROFINET diagnostika diaľkovo

Diagnostika siete PROFINET diaľkovo

Trápia Vás výpadky zariadení na sieti PROFINET?

Merania kabeláže a parametrov komunikácie nepreukázali príčinu problémov?

Popis merania na diaľku

 • meranie je realizované analyzátorom PROFINET-INspektor a SW nástrojmi PROmanage a PROscan Active na priemyselnom PC
 • pri výskyte problémov (výpadok, zvýšenie záťaže alebo oneskorenia PN IO telegramov) je tento stav zaznamenaný v pamäti analyzátora - je urobený záznam komunikácie pre ďalšie vyhodnotenie 
 • pomocu PROscan Active sú sledované zmeny v topológii siete, údaje o pokazených a stratených paketoch poskytované portami prepínačov v sieti 
 • PROmanage zaznamenáva počas celej doby merania hodnoty z PROFINET-INspektora  a sleduje záťaž siete na všetkých portoch prepínačov   
 • technik f. ControlSystem vyhodnocuje tieto údaje protredníctvom internetového spojenia, ktoré je  realizované VPN routrom eWON cez podnikovú sieť alebo cez GSM
 • výsledky merania sú vyhodnotené v Správe o meraní

Predpoklady pre meranie

 • základným predpokladom je uskutočnená diagnostika na mieste, ktorá nepreukázala trvalé zníženie kvality komunikácie 
 • ak nemá zariadenie inštalovný merací bod, musí byť počas inštalácie analyzátora odstavené z prevádzky
 • voľný port pre pripojenie PC a pridelenie IP adresy z diagnostikovanej siete

Obsah správy o meraní

 • názov a popis meraného zariadenia
 • report zachytených udalostí a zmien v topológii a v hodnotách kvality komunikácie
 • vyhodnotenie zachytených udalostí
 • doporučené opatrenia
Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
DIAG_PN_remote

Diagnostika siete PROFINET na ďiaľku

Diagnostika siete PROFINET na diaľku zahŕňa:
- prenájom PN analyzátora, PC a VPN routra eWON COSY 131 WAN / GSM
- nastavenie diagnostického systému, priebežné sledovanie a kontrola topológie
- vyhodnotenie záznamov diagnostických prostriedkov
- návrh opatrení na odstránenie výpadkov

dopyt
Napíšte nám