ControlSystem

HSDBASE

Databázový software pre S7-300/400/1200/1500

Jednoduchý dataloger, kompletný zber údajov linky (machine data acquisition system) alebo správa receptúr a dávok. Tieto úlohy je možné realizovať rýchlo a bez komplikácií, pretože HSDBASE sám vytvorí databázu a obsahuje všetky potrebné komunikačné knižnice. Okrem toho má zabudované analyzačné funkcie, takže je rovnako vhodný pre diagnostiku a hľadanie poruchových stavov riadiaceho programu PLC.

Typické aplikácie:

Jednoduché logovanie – hodnoty prečítané z PLC sa zapisujú do formátu MS Excel (CSV). Vhodné pre archiváciu údajov jednoúčelových strojov, testovacích a meracích staníc. 

Kompletný zber výrobných údajov – údaje z riadiacich systémov celej výrobnej linky sú zapisované priamo do databázy. Dáta sú spracované a odosielané do MES alebo ERP systému.

Riadenie dávok a receptúr – výrobný plán vytvorený ERP systémom je vo forme receptúr alebo dávok prenášaný do riadiacich systémov výrobných liniek.

Záznam rýchlych dejov alebo analýza signálov – sledované premenné sa priamo v riadiacom systéme v každom cykle CPU zapisujú do dátového bloku a následne sa prenášajú do databázy aj s príslušnou časovou značkou. Režim je určený pre sledovanie a archivácie rýchlych dejov ako sú polohy pohyblivých častí strojov alebo pre analýzu náhodných porúch chodu zariadenia.

Základné vlastnosti

 • žiadny dodatočný SW ani komunikačný ovládač nie je potrebný
 • súčasné spojenie s viacerými PLC
 • výmena údajov v oboch smeroch
 • neobmedzený počet prenášaných premenných na jedno PLC
 • ukladanie údajov v CSV, alebo v databázach Access, MySQL, MS SQL a Oracle (ďalšie na požiadanie)
 • rôzne módy zápisu (cyklicky, trigger, zmena hodnoty, read a write)
 • automatické zasielanie údajov mailom
 • automatické vytváranie databázových súborov a tabuliek
 • integrované funkcie analyzátora pre zachytávanie stavov premenných v každom cykle CPU
 • väčšinou bez potreby úpravy PLC programu
 • rýchlostne optimalizovaný komunikačný ovládač
 • live preview počas editácie
 • komfortný editor s funkciami undo/redo
 • funkcie copy/paste pre rýchlu editácie a pre migráciu z inej aplikácie
 • integrovaný pomocník
 • podporované pripojenie cez
  • komunikačné procesory CP 343/443
  • PROFINET porty CPU
  • ethernetové adaptéry MPI/PROFIBUS (NetLink-PRO)
  • PU/OP ethernetový port CPU VIPA
 • TCP/IP interface pre výmenu údajov s inými aplikáciami napr. PHP pre zobrazenie aktuálnych údajov z PLC na intranete

Systémové požiadavky

Windows, min. 1GHz Pentium, 512MB RAM
Pri použití Windows XP je potrebný Microsoft .NET-Framework 3.5 (vo Windows7 je integrovaný). 
 

HSDBASE HSDBASE HSDBASEHSDBASE HSDBASE HSDBASE
Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
HSDBASE-BAS

HSDBASE základná licencia

Databázový SW pre SIEMENS S7-300/400/1200/1500
USB-dongle s licenciou pre jedno PLC


649 €
HSDBASE-ADD

HSDBASE doplnková licencia

licencia pre ďalšie jedno PLC

200 €
Napíšte nám