ControlSystem

Talk2M DataMailbox

Potrebujete zhromažďovať údaje z terénu zo vzdialených lokalít do jednej centralizovanej aplikácie, histórie alebo ERP?
Služba Talk2M "DataMailbox" umožňuje jednoduché vyhľadávanie historických údajov z Ewonov.Vývojári aplikácií môžu ľahko zapisovať kód na získanie historických údajov z viacerých Ewonov pomocou DataMailboxu bez potreby učenia sa úplne nového prostredia.

Ewon presúva svoje údaje do DataMailboxu, ktorá beží na serveroch Talk2M. Historické dáta sú dočasne uložené v DataMailboxe a dostupné cez DM API. HTTPS protokol umožní aplikáciám tretích strán prístup k dátam v DataMailboxe.

Príklad: Nasledujúca žiadosť DMWeb API môže byť použitá na získanie nových historických vzoriek:

https://data.talk2m.com/syncdata?t2maccount=myaccount&t2musername=myname&t2mpassword=mypassword#&t2mdevid=61ddac56-6976-4dde-adde-aed9dde788010&createTransaction&lastTransactionId=4567

Pre zjednodušenie integrácie údajov do vlastnej aplikácie je odpoveď naformátovaná v JSON.

Príklad odpovede:

{"success":true,"transactionId":"108468","moreDataAvailable":true,"ewons":[{"id":171245,"name":"Flexy_Budget","tags":[{"id":1377,"name":"Request","dataType":"UInt","description":"","alarmHint":"",

"value":1.21223128E8,"quality":"good","ewonTagId":106,"history":[{"date":"2015-08-11T15:46:24Z","quality":"initialGood","value":1.23211312E8}]},{"id":1401,"name":"Qty_Color_C_Min","dataType":"Int","description":"","alarmHint":"",

"value":5.0,"quality":"good","ewonTagId":114,"history":[{"date":"2015-08-11T15:45:58Z","quality":"initialGood","value":17.0},{"date":"2015-08-11T15:46:58Z","value":17.0},{"date":"2015-08-11T15:47:58Z","value":17.0},

{"date":"2015-08-11T15:48:58Z","value":17.0},{"date":"2015-08-11T15:49:58Z","value":17.0},{"date":"2015-08-11T15:50:58Z","value":16.0},{"date":"2015-08-11T15:51:58Z","value":16.0},{"date":"2015-08-11T15:52:58Z","value":16.0},{"date":"2015-08-11T15:53:58Z","value":16.0},{"date":"2015-08-11T15:54:58Z","value":16.0}...

DMWeb programming page

 

Napíšte nám