ControlSystem

Čo je PROMOTIC

SCADA systém PROMOTIC je komplexný objektový softvérový nástroj na tvorbu aplikácií, ktoré monitorujú, riadia a zobrazujú technologické procesy v najrôznejších oblastiach priemyslu.

PROMOTIC:

 • Je určený pre OS Windows 10/8/7/Vista/XP/Embedded/2003-19Server a novší.
 • Umožňuje efektívne vytvárať distribuované a otvorené aplikácie v najrôznejších odvetviach priemyslu.
 • Je určený všetkým vývojovým pracovníkom a projektantom.
 • Dovoľuje vytvárať aplikácie presne podľa požiadaviek.
 • Poskytuje príjemné užívateľské rozhranie pre tvorbu aplikácií.

 

Vývojové prostredie PROMOTIC

Vývojové prostredie PROMOTIC je základným nástrojom tvorby aplikácií v systému PROMOTIC, slúži na definovanie stromovej štruktúry Pma objektov, ich nastavenie, definovanie algoritmov, atď.

Zabudovaný jazyk JavaScript alebo VBScript slúži pre zápis užívateľských algoritmov v udalostnom programovaní, pre prístup k metódam a vlastnostiam objektov systému PROMOTIC alebo iných softwarových aplikácií. Pre projektanta to predstavuje neobmedzené možnosti vývoja aplikácie.

Pre odladenie aplikácie je k dispozícii informačný a diagnostický INFO systém. INFO systém umožňuje prezeranie všetkých dôležitých informácií počas chodu aplikácie. Ponúka sa možnosť vzdialeného ladenia bežiacich aplikácií.

 • v sieťach Internet a Intranet cez PROMOTIC Web
 • alebo programy TeamViewer, PCAnyWhere, LapLink, CarbonCopy, atď.

Editor grafiky obrazu PmaPanel

Editor grafiky slúži na vytváranie grafických obrazov aplikácie – skupín ľubovoľného  počtu Pmg objektov, ktoré vytvorí projektant podľa  svojich predstáv výberom z palety preddefinovaných grafických objektov. V týchto objektoch je možné zadať ich statické vlastnosti, tieto vlastnosti napojiť dátovou väzbou a oživiť tak vytváranú vizualizáciu. Napojiť dátovou väzbou je možné  všetky dôležité vlastnosti Pmg objektov: Farba, Pozícia, Veľkosť, Hodnota a mnoho ďalších.

PROMOTIC a Internet

PROMOTIC umožňuje vzdialené prehliadanie aplikácie pomocou Web prehliadačov.
Sprístupnená je ponuka obrazov v podobe automaticky generovaných dynamických HTML stránok, vrátane spätných zásahov a ovládania. Tieto dynamické stránky obrazov sa automaticky vytvárajú vo vývojovom prostredí a sú uchovávané  v dátovom súbore aplikácie. Z aplikácie lokálnej tak môže projektant urobiť aplikáciu sieťovú behom niekoľkých minút.
Na vzdialenom počítači PC je ďalej možné prehliadať v reálnom čase vo Web prehliadači priebehy trendov, zobrazovať alarmy a eventy aplikácie.
PROMOTIC Web server zaisťuje prenosy dát a ich zabezpečenie pomocou konfigurácie užívateľov a oprávnení.
Všetky prenosy sú postavené na HTTP nebo HTTPS protokole (ľahko prechodnom cez firewall).

PROMOTIC a otvorenosť

Systém PROMOTIC sa vyznačuje úplne otvorenou architektúrou systému. Zabudované štandardné  softwarové rozhrania: XMLActiveX, ODBC, ADO, OPCDDE, TCP/IP, WEB dovoľujú plnú integráciu systému PROMOTIC s ďalšími softwarovými produktami. Vďaka takejto  koncepcii je napríklad možné priame prepojenie systému PROMOTIC na podnikové databázy (MS SQLMySQLdBaseAccessOracle, SAP, atd.), prepojenie s komunikačnými servermi, prípadne s inými  softwarovými systémami.

PROMOTIC a Trendy

Súčasťou systému PROMOTIC je výkonný systém trendov. Umožňuje ukladanie hodnôt vybraných premenných s časovou známkou buď do pamäti alebo na disk počítača. Následne tieto hodnoty umožňuje zobrazovať graficky alebo tabuľkovo ako časové priebehy týchto premenných alebo ich získavať pre ďalšiu analýzu.

 • Vybrané premenné sú ukladané voliteľne vo formáte: dBaseAccessMS SQLMySQLOracleFireBirdPostgreSQL.
 • Trendy je možné prehliadať v sieťach Internet/Intranet aj prostredníctvom Web prehliadačov.
 • Možno nastaviť, či sa hodnoty ukladajú pravidelne, zmenovo  alebo len na prianie.
 • V jednom prehliadači je možné prehliadať trendy z viacerých aplikácií na rôznych počítačoch.
 • Možno veľmi všeobecne  nastavovať tvarový aj farebný vzhľad jednotlivých priebehov.

PROMOTIC a Alarmy / Eventy

Alarm znamená signalizáciu stavu, ktorý by za bežných podmienok nemal nastať (napr. prekročenie technologických medzí určitej veličiny, výpadok komunikácie, atď.). PROMOTIC má zakomponovaný systém alarmov, ktorý:

 • eviduje alarmové stavy v definovaných alarmových skupinách
 • archivuje stavy
 • ponúka komfortné prehliadanie aktuálnych alarmov s filtráciami, kvitovaním, zvukovým sprevádzaním.
 • umožňuje prehliadanie histórii alarmov.

Event (užívateľská udalosť) je oznámenie o prevedení určitej činnosti (napr. zahájenie, ukončenie alebo úspešnosti určitého procesu, zásah užívateľa,  atd.). Toto oznámenie je zapisované do súboru pre neskoršie prehliadanie. Vytvára sa tak "kronika" o priebehu danej technológie.

PROMOTIC a Komunikácia

Aplikácia zameraná na monitorovanie a riadenie technologických procesov získava alebo ukladá dáta z/do externých zdrojov. Zdrojom takýchto hodnôt maže byť napr.: databáza, PLC automatsúbor na diskuvstupná/výstupná karta do PCiný server na lokálnom alebo vzdialenom PC, atď.

PROMOTIC disponuje:

Siemens SimaticSAIAMitsubishiAllen-Bradley DF1DF1 KoyoOmronTelemecaniqueModiconADAM, TecomatINMAT, komunikačný protokol ModbusM-BUSIEC60870-5, a ďalšie.

K dispozícii sú prenosy v rádiových sieťach a sieťach GSM.

Možnosti komunikácie s okolitými softwarovými systémami sú prakticky neobmedzené.

PROMOTIC a bezpečnosť Vašich aplikácií

PROMOTIC a jazykové verzie

Systém PROMOTIC používa znakovú sadu Unicode, a vďaka tomu je možné vytvárať aplikácie v ľubovoľnom národnom jazyku. Vnútorné texty systému sú preložené do nasledujúcich jazykov:

 • Vo vývojovom prostredí je možné voliť medzi jazykmi: českým, anglickým, poľským.
 • V runtime móde možné zvoliť pre systémové texty jazyk: český, slovenský, anglický, poľský, nemecký, ruský, francúzsky, maďarský, atď.. -  Ako vytvoriť  aplikáciu v rôznyhch národných jazykoch.

PROMOTIC je pripravený na rýchle rozšírenie o ďalšie preklady.

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Obrázok
Dopyt
cenník PROMOTIC

Cenník licencií SCADA PROMOTIC


Verzia Promotic 9.x

Najnovšia verzia 9.0.26

Určená pre OS Windows 10/8/7/2008-19Server

Pre správnu funkciu systému PROMOTIC musí verzia OS Windows 7sp18.1Server 2008 a Server 2012 obsahovať Windows aktualizáciu KB2999226 (Update for Universal C Runtime in Windows).

https://www.promotic.eu/PmInstall/Promotic9001600.exe

Verzia Promotic 8.x

Určená pre OS Windows 10/8/7/Vista/XP/Embedded/2003-19Server

Download verzie PROMOTIC 8.3.31

https://www.promotic.eu/PmInstall/Promotic80331.msi

Download podpory Web klienta

https://www.promotic.eu/PmInstall/Promotic80331_WebClient.msi

Ostatné staršie verzie nájdete na stránkach www.promotic.eu v sekcii Download.

Ak hľadáte konkrétnu verziu, ktorá nie je uvedená na stránkach promotic.eu, prosím kontaktujte nás.

Napíšte nám