ControlSystem

S7 pre Windows

Aby sme mohli efektívne a komfortne programovať riadiace systémy rady SIMATIC S7-300 a S7400 f. Siemens, dáva firma IBHsoftec k dispozícii svoj softvérový balík S7 pre Windows ®. Tento softvér je kombinovateľný s S5 pre Windows ®, alebo použiteľný ako samostatný balík. V prípade samostatného softvérového balíka S7 pre Windows ® môže byť programovaná celá rada riadiacich systémov SIMATIC S7-300 a S7-400. Úplná S7-príkazová veta je integrovaná v zobrazení  (zoznam príkazov), funkčnom pláne a kontaktnom pláne.

Samozrejme sú implementované  všetky online  funkcie. Nový koncept obsluhy verzie 7 s inteligentným zadávaním pomoci je vyvinutý  podľa najmodernejších poznatkov a pokynov operátora. Tak môžu byť napr. bloky adresár a tabuľky symbolov ľubovoľne zoradené, môžu byť ľubovoľne zobraté a zobrazené na druhej obrazovke a môžu byť automaticky skryté z hlavného okna, aby sme zachovali viac miesta na obrazovke. Zobrazenie parametrov modulov je taktiež prispôsobené.

S S7 pre Windows ® môže byť zobrazená celá S7 príkazová veta v zobrazení (príkazový zoznam) v statuse. Prevádzka statusov v druhu zobrazenia funkčného plánu, ako aj kontaktného plánu je taktiež možná. Naďalej je integrovaná prevádzka statusov s tabuľkami premenných a symbolov. V online náhľade sú zobrazené všetky online rozhrania, ktoré sú v PC inštalované.

Všetky STEP7 projekty môžu byť spracovávané priamo bez importu/exportu. Archivované STEP7 projekty môžu byť priamo otvorené. Všetky prístupy pre zápis do riadenia môžu byť chránené heslom. Spätné trasovanie signálov je možné, ako aj krížový odkaz na vyselektované moduly a hardvér, resp. diagnózu modulov. Novozavedené sú náhľad pred tlačou a sila operandov. Konvertovanie z S5 na S7 programy bolo ďalej optimalizované. Nové sú aj ukladanie kompletných S7 projektov na Memory-Card (závislé od CPU).

Vo verzii 7 sú zachované S7 simulácia a komfortné porovnanie modulov (BlockDiff). Taktiež sú integrované známe funkcie "S7 Doctor" pre automatickú diagnózu porúch. S7 pre Windows ® umožňuje plnoautomatické vyhľadanie chýb v bežiacich PLC riadiacich programoch. Oproti klasickému hľadaniu porúch preberá S7 pre Windows prebiehajúce úlohy pri hľadaní porúch samostatne a odovzdáva späť príčinu prestoja dekódovaným  textom. Špeciálna úprava PLC programu, oproti obvyklým diagnostickým nástrojom, nie je potrebná.

OsciCAM ® umožňuje analýzu priebehu pohybu pomocou synchronizácie videa a priebehu signálov. Nahraté videá môžu byť synchrónne so signálom a časovou značkou odovzdané ďalej. Riešenie povolí časovo presné zosynchronizovanie videa so statusmi rekordéra a nahrávkami osciloskopu.

So „Statusrecorder“ môžu byť dynamické procesy preskúmané dodatočnou analýzou stavu blokov. „Statusrecorder“ nahráva priebeh statusov a označí ich časovou značkou, umožňuje dynamický prechod medzi STL,CSF a LAD.

Pre ďalšie vylepšenie diagnostických možností je funkcia osciloskopu zobrazená na ploche programovacieho systému podobne ako v popredí osciloskopu. Takto sa analyzujú dynamické procesy s aktuálnym správaním. S virtuálnym meracím hrotom môžeme vykazovať zodpovedajúce vstupné a výstupné signály, ktorých časový priebeh je zobrazený na ploche. V prípade chyby môžeme nahrávanie zastaviť a preskúmať, čo viedlo ku chybe. Rovnako môže byť vyčítaný časový priebeh priebežných výsledkov v stavu bloku priamo z PLC. To je umožnené integráciou osciloskopickej funkcie priamo do programovacieho systému S5 pre Windows®. Pretože je nahrávaný celý priebeh signálu, môžu sa dáta zasielať e-mailom a archivovať pre neskoršiu analýzu.

Funkcia LogView slúži na grafické zobrazenie nahratých signálov externých prístrojov, ako napr. USB osciloskopu. Nahraté údaje, ktoré sú k dispozícii ako CSV dáta, môžu byť znázornené graficky a zosynchronizované s nahrávkou signálov z riadiaceho systému. Tak môžu byť zosynchronizované externé namerané hodnoty, videá pohybu stroja a hodnoty statusov z PLC. Keď sú dáta zosynchronizované, môže byť analyzovaný priebeh signálu so súhrou s pohybom stroja. Takto sa dajú nájsť a korigovať aj minimálne chyby v priebehu pohybu.

Hardvérový katalóg firmy IBHsoftec obsahuje popri originaál Siemens Profibus komponentoch aj Profibus komponenty iných výrobcov, ktoré sú kompatibilné so Siemens. Načítané dáta v GDS formáte môžu byť taktiež použité na rozšírenie Profibusových komponentov. Hardvérová konfigurácia existujúcich STEP7 projektov môže byť prevzatá a spracovávaná. Popri offline vytvorení konfigurácie s pomocou hardvérového katalógu je okrem toho možné prevziať existujúcu konfiguráciu z PLC a tú zmeniť. Pre rýchle hľadanie porúch je integrovaný online diagnostický modul. Hardvérový katalóg je neustále aktualizovaný pre najnovšie moduly. Tieto aktualizácie sú pre používateľa prístupné cez internet zadarmo.

Nike air jordan SneakersNIKE AIR HUARACHE

Minimálne požiadavky
  • Microsoft Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10
  • Pentium 1-GHz-procesor
  • 512 MB RAM pre W2000 alebo XP
  • 1 GB RAM pre Vista alebo Windows 7 / 8 / 10
  • 50MB na disku pre inštaláciu
  • ďalší priestor na disku pre PLC programy
  • sériové (MPI, PROFIBUS), USB alebo ethernetové rozhranie pre komunikáciu s PLC
Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
IBH10020

S7 for Windows Version 7

Programming Tool for S7-PLCs


690 €
IBH10022

S5+S7 for Windows Version 7

Programming Tool for S5- and S7-PLCs


1190 €
IBH10220

Update S7 for Windows Version 7

S7 for Windows® Update from V1...V5 to V7.
The Update from V6 to V7 is available for free download.

290 €
Napíšte nám