ControlSystem

S7 pre Windows

Aby sme mohli efektívne a komfortne programovať riadiace systémy rady SIMATIC S7-300 a S7400 f. Siemens, dáva firma IBHsoftec k dispozícii svoj softvérový balík S7 pre Windows ®. Tento softvér je kombinovateľný s S5 pre Windows ®, alebo použiteľný ako samostatný balík. V prípade samostatného softvérového balíka S7 pre Windows ® môže byť programovaná celá rada riadiacich systémov SIMATIC S7-300 a S7-400. Úplná S7-príkazová veta je integrovaná v zobrazení  (zoznam príkazov), funkčnom pláne a kontaktnom pláne.

Samozrejme sú implementované  všetky online  funkcie. Nový koncept obsluhy verzie 7 s inteligentným zadávaním pomoci je vyvinutý  podľa najmodernejších poznatkov a pokynov operátora. Tak môžu byť napr. bloky adresár a tabuľky symbolov ľubovoľne zoradené, môžu byť ľubovoľne zobraté a zobrazené na druhej obrazovke a môžu byť automaticky skryté z hlavného okna, aby sme zachovali viac miesta na obrazovke. Zobrazenie parametrov modulov je taktiež prispôsobené.

S S7 pre Windows ® môže byť zobrazená celá S7 príkazová veta v zobrazení (príkazový zoznam) v statuse. Prevádzka statusov v druhu zobrazenia funkčného plánu, ako aj kontaktného plánu je taktiež možná. Naďalej je integrovaná prevádzka statusov s tabuľkami premenných a symbolov. V online náhľade sú zobrazené všetky online rozhrania, ktoré sú v PC inštalované.

Všetky STEP7 projekty môžu byť spracovávané priamo bez importu/exportu. Archivované STEP7 projekty môžu byť priamo otvorené. Všetky prístupy pre zápis do riadenia môžu byť chránené heslom. Spätné trasovanie signálov je možné, ako aj krížový odkaz na vyselektované moduly a hardvér, resp. diagnózu modulov. Novozavedené sú náhľad pred tlačou a sila operandov. Konvertovanie z S5 na S7 programy bolo ďalej optimalizované. Nové sú aj ukladanie kompletných S7 projektov na Memory-Card (závislé od CPU).

Vo verzii 7 sú zachované S7 simulácia a komfortné porovnanie modulov (BlockDiff). Taktiež sú integrované známe funkcie "S7 Doctor" pre automatickú diagnózu porúch. S7 pre Windows ® umožňuje plnoautomatické vyhľadanie chýb v bežiacich PLC riadiacich programoch. Oproti klasickému hľadaniu porúch preberá S7 pre Windows prebiehajúce úlohy pri hľadaní porúch samostatne a odovzdáva späť príčinu prestoja dekódovaným  textom. Špeciálna úprava PLC programu, oproti obvyklým diagnostickým nástrojom, nie je potrebná.

OsciCAM ® umožňuje analýzu priebehu pohybu pomocou synchronizácie videa a priebehu signálov. Nahraté videá môžu byť synchrónne so signálom a časovou značkou odovzdané ďalej. Riešenie povolí časovo presné zosynchronizovanie videa so statusmi rekordéra a nahrávkami osciloskopu.

So „Statusrecorder“ môžu byť dynamické procesy preskúmané dodatočnou analýzou stavu blokov. „Statusrecorder“ nahráva priebeh statusov a označí ich časovou značkou, umožňuje dynamický prechod medzi STL,CSF a LAD.

Pre ďalšie vylepšenie diagnostických možností je funkcia osciloskopu zobrazená na ploche programovacieho systému podobne ako v popredí osciloskopu. Takto sa analyzujú dynamické procesy s aktuálnym správaním. S virtuálnym meracím hrotom môžeme vykazovať zodpovedajúce vstupné a výstupné signály, ktorých časový priebeh je zobrazený na ploche. V prípade chyby môžeme nahrávanie zastaviť a preskúmať, čo viedlo ku chybe. Rovnako môže byť vyčítaný časový priebeh priebežných výsledkov v stavu bloku priamo z PLC. To je umožnené integráciou osciloskopickej funkcie priamo do programovacieho systému S5 pre Windows®. Pretože je nahrávaný celý priebeh signálu, môžu sa dáta zasielať e-mailom a archivovať pre neskoršiu analýzu.

Funkcia LogView slúži na grafické zobrazenie nahratých signálov externých prístrojov, ako napr. USB osciloskopu. Nahraté údaje, ktoré sú k dispozícii ako CSV dáta, môžu byť znázornené graficky a zosynchronizované s nahrávkou signálov z riadiaceho systému. Tak môžu byť zosynchronizované externé namerané hodnoty, videá pohybu stroja a hodnoty statusov z PLC. Keď sú dáta zosynchronizované, môže byť analyzovaný priebeh signálu so súhrou s pohybom stroja. Takto sa dajú nájsť a korigovať aj minimálne chyby v priebehu pohybu.

Hardvérový katalóg firmy IBHsoftec obsahuje popri originaál Siemens Profibus komponentoch aj Profibus komponenty iných výrobcov, ktoré sú kompatibilné so Siemens. Načítané dáta v GDS formáte môžu byť taktiež použité na rozšírenie Profibusových komponentov. Hardvérová konfigurácia existujúcich STEP7 projektov môže byť prevzatá a spracovávaná. Popri offline vytvorení konfigurácie s pomocou hardvérového katalógu je okrem toho možné prevziať existujúcu konfiguráciu z PLC a tú zmeniť. Pre rýchle hľadanie porúch je integrovaný online diagnostický modul. Hardvérový katalóg je neustále aktualizovaný pre najnovšie moduly. Tieto aktualizácie sú pre používateľa prístupné cez internet zadarmo.

 

Minimálne požiadavky
  • Microsoft Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10
  • Pentium 1-GHz-procesor
  • 512 MB RAM pre W2000 alebo XP
  • 1 GB RAM pre Vista alebo Windows 7 / 8 / 10
  • 50MB na disku pre inštaláciu
  • ďalší priestor na disku pre PLC programy
  • sériové (MPI, PROFIBUS), USB alebo ethernetové rozhranie pre komunikáciu s PLC
Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
IBH10020

S7 for Windows Version 7

Programming Tool for S7-PLCs


690 €
IBH10022

S5+S7 for Windows Version 7

Programming Tool for S5- and S7-PLCs


1190 €
IBH10220

Update S7 for Windows Version 7

S7 for Windows® Update from V1...V5 to V7.
The Update from V6 to V7 is available for free download.

290 €
Napíšte nám