ControlSystem

PROFIBUS - monitoring siete (školenie)

Školenie je určené prevádzkovateľom PROFIBUS sietí, ktoré vyžadujú nepretržité sledovanie kvality komunikácie. Zariadenia pre monitoring siete vyhodnocujú komunikáciu na sieti a v časovom predstihu upozorňujú na možný výpadok. Zároveň uchovávajú záznam komunikácie pre dodatočnú podrobnú analýzu.

Typickými predstaviteľmi sietí, u ktorých je požadovaný nepretržitý monitoring, sú:

  • nepretržité prevádzky ( chemický, papierenský, oceliarsky priemysel), kde výpadok komunikácie spôsobuje vysoké škody
  • siete vykazujúce sporadické výpadky komunikácie

 

Účastník školenia sa naučí pracovať  s týmito zariadeniami:

  • INBLOX-INspektor
  • PROFIBUS-INspektor NT

 

Doba trvania:   4 hodiny

Miesto:             u zákazníka, alebo v sídle firmy ControlSystem

Predpoklady:    všeobecné znalosti siete PROFIBUS

Počet osôb:       2 - 6 osôb

 

Obsah školenia:

  • základné vlastnosti siete PROFIBUS
  • prehľad možností monitorovacieho systému
  • inštalácia systému do siete Profibus
  • vysvetlenie všetkých funkcionalít systému
  • konfigurácia parametrov
  • archivácia a vyhodnotenie nameraných údajov
Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Obrázok
Dopyt
TR-PB- 03

Školenie PROFIBUS - monitoring siete

Napíšte nám