ControlSystem

EMCheck® MWMZ II

Meranie vyrovnávania potenciálov bez prerušenia

Bezpečná a funkčná komunikačná sieť, vrátane zbernicových systémov je v priamom spojení s funkciou vyrovnávania potenciálov. Vyrovnávanie potenciálov je často vysvetľované len s ohľadom na funkciu ochrany vyrovnacieho potenciálu a nie je realizovaný v záujme funkčného vyrovnávania potenciálov (nízka impedancia). Blúdivé, vysokofrekvenčné prúdy berú prednostne nízkoimpedančné tienenie nášho dátového vedenia ako cestu pre spätný prúdový tok, aj keď je vyrovnávanie potenciálov pre to extra plánované.
Pre doloženie merania dobrého potenciálového vyrovnania podľa DIN EN 50310 sa hodia kliešte pre meranie odporu EMCheck® MWMZ II. Kliešte s dvomi cievkami kontrolujú bezporuchovú kvalitu inštalovaného tienenia a uzemnenia. Aj vo vední, ktoré v prevádzke už vedie prúd, je možné vykonať meranie s EMCheck® MWMZ II.

Najdôležitejšie vlastnosti klieští pre meranie odporu MWMZ II

  • meranie odolnosti voči uzemňovacej slučke a indukčnosti uzemňovacej slučky
  • po prvý raz ukazovateľ kontaktného napätia
  • alarmovanie pri výskyte nebezpečného napätia
  • ukladanie až do 300 meraní s časovou značkou
  • jednoduchá obsluha - ľahké držanie otvorených klieští
  • dobrá viditeľnosť hodnôt na OLED-displeji

 

 

 

 

 

 

 

EMCheck® MWMZ II obsahuje dve cievky. Prvá cievka indukuje napätie v definovanej výške a s definovanou frekvenciou od 50, 60, 128 alebo 2083 Hz. Druhá cievka meria prúd indukovaný prvou cievkou v nastavenom rozsahu frekvencií. Zo vzťahu týchto dvoch hodnôt sa stanoví a zobrazí impendancia. Meranie prebieha bez prerušenia a môže byť vykonané aj na vedení, ktoré je v prevádzke a vedie prúd.

Sieťová odolnosť dátových káblov (napr. káblov zbernice) by mala byť maximálne cca 0,6 Ohm (hodnota impedancie meraná pri 2,3 kHz).
Odolnosť slučky PE/PA by mali byť v rozsahu cca 0,3 Ohm (hodnota impedancie meraná pri 2,3 kHz).
 

 

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Obrázok
Dopyt
122010010

EmCheck MWMZ II


Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
122010006

EMCheck measuring clamp set


na vyžiadanie
122010007

Measuring clamp set XL (LSMZ I + MWMZ II + ISMZ I)


na vyžiadanie
122010005

EMCheck LSMZ I - Leakage current measuring clamp


na vyžiadanie
122010020

EMCheck® ISMZ I


na vyžiadanie
Napíšte nám