ControlSystem

M2Web

Platforma M2Web umožňuje prístup do vzdialených sietí prostredníctvom webového prehliadača. Užívateľ môže pristupovať k smerovačom Ewon, ktoré sú pripojené k Talk2M a tiež k iným zariadeniam pripojeným v sieti ako sú PC, HMI  alebo PLC s webovým serverom.
Vzdialený prístup sa realizuje cez webový prehľadávač, takže nie je potrebná žiadna inštalácia softvéru do vášho počítača alebo mobilného zariadenia.
Platforma M2Web umožňuje zobraziť najdôležitejšie údaje zariadenie pomocou funkcie Live KPIs, ktoré sú určené pre okamžité informácie o stave a kľúčových hodnotách všetkých pripojených strojov.

Aby ste mohli používať funkcie M2Web, musí byť váš účet Talk2M už vytvorený a nakonfigurovaný (pomocou eCatcher).
Vzdialený prístup M2Web podporuje nasledujúce komunikačé protokoly:

  • HTTP - pre webové servery
  • VNC - pre HMI panely
  • RDP - pre vzdialené plochy PC

 

 

Napíšte nám