ControlSystem

PROFINET - praktická diagnostika (online školenie)

V aktuálnom období, keď nie je možné realizovať štandardné školenia u našich zákazníkov, môžu záujemcovia využiť našu ponuku tzv. online školení.  Za pomoci internetových nástrojov získajú účastníci informácie o funkciách najčastejšie používaných sietí PROFIBUS a PROFINET. Školenia sú zamerané hlavne na pracovníkov, ktorí majú k dispozícii diagnostické prostriedky a potrebujú sa zdokonaliť v ich používaní. Vítaní sú aj ostatní záujemcovia, ktorí chcú získať nové znalosti v oblasti priemyselnej komunikácie.

Sme si vedomí, že online školenie nedokáže plnohodnotne nahradiť školenie realizované priamo technikom, preto si môžu účastníci do konca roka uplatniť zľavu vo výške 200,- Euro pri objednaní štandardného školenia s témou PROFIBUS alebo PROFINET.

Komunikácia prebieha online prostredníctvom internetu cez vopred dohodnutú službu a trvá približne 4 hodiny. Počas školenia môžu účastníci využívať hlasovú komunikáciu.

Obsah školenia:

• princípy komunikácie na sieti PROFINET a porovnanie s PROFIBUS

• ISO/OSI model, IP adresa, MAC adresa, maska podsiete

• prenosové médiá, kabeláž, konektory, aktívne prvky

• dôležité parametre kvality komunikácie

• pasívna diagnostika – PROFINET INspektor NT

         inštalácia do siete,web server a zobrazenie stavu účastníkov siete

         nastavenie vyhodnotenie parametrov komunikácie ( Netload, Jitter,....), merací protokol
• aktívna diagnostika -  PROscan Active

       skenovanie topológie siete, zoznam staníc, typ, FW

       zoznam a stav portov,diagnostické údaje z PN-INspektora, merací protokol

• praktická diagnostika typických chýb na tréningovom pracovisku

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Obrázok
Dopyt
TR-PB-PN-WEB

PROFINET – praktická diagnostika (online školenie)

Funkcie siete PROFINET a praktická diagnostika.
Školenie formou internetového meetingu.

Napíšte nám