ControlSystem

PROFINET-INspektor® NT

PROFINET-INspektor® NT – pasívny analyzátor siete PROFINET

Analyzátor PROFINET-INspektor® NT slúži na permanentné monitorovanie siete počas prevádzky. Na základe komplexného vyhodnotenia telegramov dokáže merať rozhodujúce parametre kvality komunikácie. Zníženie kvality komunikácie umožňuje užívateľovi v dostatočnom predstihu prijať opatrenia pre zabránenie alebo pre zníženie doby výpadku výroby.

Inspektor poskytuje na svojom webovom serveri dôležité parametre kvality ako záťaž siete, pomer synchrónnej a asynchrónnej komunikácie, oneskorenie telegramov, pokazené alebo stratené telegramy, sleduje diagnostiku a výpadky PROFINET zariadení. V momente výpadku zariadenia alebo zníženia kvality siete pod určenú hodnotu zaznamená telegramy do súboru pre  neskoršiu diagnostiku.

Stav siete je možné sledovať aj na zabudovanom displeji prípadne ho preniesť pomocou kontaktových výstupov do riadiaceho systému. Hodnoty parametrov kvality komunikácie sú k dispozícii cez protokol SNMP pre ďalšie spracovanie.

Nové funkcie doplnené v poslednej verzii zariadenia

  • dotykový displej pre priame zobrazenie stavu
  • zobrazenie záťaže siete v milisekundovom rozlíšení
  • štatistika oneskorenia (jitter) pre všetky stanice PN device
  • stručný prehľad o sieti pre odovzdávací protokol
  • voľba pre vykonanie aktívnej alebo pasívnej diagnostiky
  • nepretržitá diagnostika aj pri vysokej záťaži siete
  • kompletný odovzdávací protokol so všetkými relevantnými informáciami
  • časová synchronizácia cez time server
Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Obrázok
Dopyt
124030100

PROFINET-INspektor® NT

pasívny dátový kolektor pre trvalé monitorovanie PROFINET/ ethernetových sietí


124030120

StarterKIT PROFINET-INspektor® NT

PROFINET-INspektor with manual on CD-ROM
Software PROscan Active V2
PROmanage NT
Plug-in power supply 24 V / 1.25 A
Patch cable (2 m green, 5 m blue)
Carrying case


114090200

iPNMA - intelligent PROFINET-measuring point

intelligent PROFINET measuring point
width a simple network analysis of the following quality parameters:
- Telegram jitter
- Telegram gaps
- Telegram overtakes
- Netload
- Update rate
- Device diagnostics
- Device failures / restarts
- Error telegrams


Napíšte nám