ControlSystem

ACCONtrol S7-Win32/SIM

Soft PLC ACCONtrol S7-Win32 / SIM  sa dá využiť pre najrôznejšie úlohy

 • počas vývojovej fázy pomôže vykonávať funkciu riadiaceho systému v STEP7,
 • otestovanie vizualizačného systému s ACCONtrol S7-Win32 / SIM namiesto cieľového PLC,
 • simulácia stavov a reakcie na chyby v existujúcom riadiacom programe,
 • reálne riadenie pomocou soft PLC ACCONtrol S7-Win32 / SIM.

Vlastnosti v skratke

 • príkazy kompatibilné s S7-416 PLC,
 • použiteľné s TIA Portal,
 • možnosť použitia existujúcich STEP7 programov bez úpravy,
 • Online debug v SIMATIC Manager,
 • programmovanie a čítani dát cez TCP/IP (RFC1006/ISO-on-TCP),
 • podpora až 64 komunikačných spojení,
 • pre operačné systémy Windows XP, 2008R2, 7, 8.1, 10, 2012R2 and 2016,
 • k dispozícii tiež ako licenica pre školy,
 • implementovaná komunikačná knižnica ACCON-AGLink.

 

Operačné systémy Windows XP, 7, 2008R2, 8.1, 10, 2012R2, 2016
HW požiadavky Mind. Pentium II 300 MHz, 256 MB RAM, 60 MB priestor na disku
Inštrukčný set ako S7-CPU 416
Vstupy/Výstupy 16 KByte/16 KByte
Merker 16 KByte
S7-čítače/časovače 2048/2048
počet FC/FB/DB 2048/2048/4095
Lokaldata pro OB 16 KByte
Work memory RAM 8 MB
Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
920001-W32-U

ACCONtrol S7-Win32/SIM single licence USB

S7 PLC System on the PC, usable with STEP7 and TIA Portal
for development and real-time controlling


340 €

Setup file V1.3.5.1 with online help, runs without licence in demo mode

SetupACCONtrol.zip

Getting started to the single licence with USB dongle (german and english)

ACCONtrol S7-Win32 Einzellizenz USB_KA.zip

Getting started to the single licence with authorization (german and english)

ACCONtrol S7-Win32 Einzellizenz_KA.zip

German getting started for CPU-CPU coupling with ACCONtrol S7-Win32/SIM

ACCONtrol_S7-Win32_SIM_KA_de.zip

Napíšte nám