ControlSystem

IBH Link UA

IBH Link UA – kompaktný OPC UA pre systémy S5 a S7

IBH Link UA spája v jednom kompaktnom module komunikačné protokoly riadiacich systémov Simatic a nezávislý štandard OPC UA. Dokáže komunikovať so systémami Simatic radu S5, S7-200, S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500 a LOGO! pričom poskytuje týmto systémom možnosť komunikácie prostredníctvom rozhrania OPC UA server alebo klient. Modul má štyri ethernetové porty, tri z nich sú určené pre pripojenie do siete riadiacich systémov a jeden pre pripojene k nadradenému informačnému systému. Medzi týmito dvomi komunikačnými úrovňami má modul IBH Link UA  integrovaný firewall, ktorého úlohou je zabrániť neoprávnenej manipulácii s riadiacimi systémami. Integrované S7-SoftPLC  môže navyše realizovať riadiace algoritmy alebo spracovávať získané údaje.

Projektovanie komunikácie je realizovateľné viacerými prostriedkami:

 • STEP7
 • TIA-Portal
 • OPC Editor

 Na konfiguráciu pomocou STEP7 a TIA-Portal firmy Siemens netreba inštalovať špeciálny softvér. Premenné a ich atribúty, napr. hraničné hodnoty, sa definujú vo vývojovom prostredí a cez ethernet sú prenesené do modulu IBH Link UA. Preto možno v komunikácii používať dátové štruktúry a premenné so symbolickým prístupom.

 

Vlastnosti:

 • OPC UA Server pre jednoduché spojenie so SCADA a  systémami MES, ERP alebo SAP
 • OPC UA Client pre výmenu údajov z rôznymi zariadeniami OPC UA Server
 • certifikované zariadenie v OPC Foundation
 • integrované SoftPLC pre predspracovanie údajov
 • 4 ethernet porty a firewall pre oddelenie lokálnej komunikácie od nadradenej úrovne
 • nastaviteľná úroveň zabezpečenia pri výmene digitálnych certifikátov
 • komunikácia so systémami S7 cez S7 TCP/IP alebo IBH Link S7++
 • komunikácia so systémami S5 cez IBH Link S5++
 • konfigurácia pomocou IBH OPC Editor, Siemens STEP7 alebo TIA-Portal
 • simultánne spracovanie až 31 projektov
 • administrácia cez web browser
 • historické dáta
 • bez potreby runtime licencie

 

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
IBH3200

IBH Link UA

OPC UA Server/Cient for S5 and S7 Systems


690 €
IBH3220

IBH Link UA Quad Core

OPC UA Server for easy connection to MES, ERP and SAP systems and visualizations.


890 €
IBH3240

IBH Link IoT

IBH Link IoT s predinštalovaným TeamViewer umožňuje prístup k PLC a ich programovaniu.Montáž na DIN lištu, 4x Ethernet port, 24V.


590 €
Napíšte nám