ControlSystem

IBH Link S7

IBH Link S7++ (HS)

IBH Link S7++ predstavuje cenovo výhodné riešenie spojenia
- medzi PC a riadiacimi systémami,S7
- riadiacimi systémami S7 navzájom
- pomocou FDT aplikácie.

IBH Link S7++ vedie k výraznej finančnej úspore, pretože umožňuje nahradiť komunikačný procesor na strane PLC  a to aj pre spojenie s PC ako aj medzi PLC navzájom.

Všetky potrebné ovládače pre SIMATIC S7, IBHsoftec S7 SoftPLC, STEP7 pre Siemens a S7 pre Windows sú zahrnuté v dodávke.

Štandardné HMI aplikácie môžu s IBH Link S7++ komunikovať protokolom RFC1006.

Pre HMI aplikácie je okrem toho možný pístup prostredníctvom API. Pre aplikácie pod Windows a Linux sú  tiež dodávané príklady v jazykoch Visual Basic, Visual C, Visual C++, VB.net, Visual C#, Delphi, Java a  Excel.

K dispozícii sú dve verzie prevedenia adaptéra a to IBH Link S7++ pre pripojenie do MPI portu PLC a verzia IBH LInk S7++ HS pre inštaláciu na DIN lištu.

IBH Link S7++ podporuje RFC1006 ( ISOonTCP)  pre všetky typy systémov S7-200, čo umožňuje k S7-200 pripojiť  HMI a vizualizačné aplikácie určené pre komunikáciu so systémami S7-300.

 

 

Základné vlastnosti IBH Link S7++ :
- diagnostika PROFIBUS staníc cez webový prehliadač
- CommDTM pre FDT container
- GatewayDTM pre  DP/PA Link
- Master Class 2 pre acyklické služby (DPV1)
- konfigurácia cez vebový prehliadač
- konfigurácia pomocou NetPro
- podpora Windows 8 64 Bit
- podpora Windows 10 64 Bit
- podpora STEP7 64 Bit
- synchronizácia času
- PROFIBUS diagnostika
- Slave diagnostika
- konfigurácia pohonov/meničov
- nastavovanie paramtrov Slave staníc cez DPV1
- Data set routing
- integrácia do TIA portal
- DHCP
- S7 routing  RFC1006
- Fetch/Write  RFC1006
- PLC - PLC komunikácia
- prístup k procesným údajom z iného PLC, Windows alebo Linux
- podpora pre STARTER, S7-PCT, PDM, LifeList., COM PROFIBUS
- nastavovanie a diagnostika staníc pomocou TCI (Tool Calling Interface)
- konfigrácia HMI panelov
- online prístup pre SIMATIC S5 cez SINEC L2
- max. 16 paralelných PC spojení PC súčasne
- max. 32 paralelných MPI / DP spojení súčasne
- automatické rozpoznávanie profilu siete
- priechodzí konektor
- diagnostické LEDs
- napájanie cez MPI/DP port
- možnosť externého napájania 24 VDC

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
IBH20266

IBH Link S7++

MPI / PROFIBUS / PPI - Ethernet
CommDTM for FDT


499 €
IBH20268

IBH Link S7++ HS

MPI / PROFIBUS / PPI - Ethernet for DIN rail instalation
CommDTM for FDT


569 €

Dokumentácia / WIKI

IBHNet V1.69

Brochure

Ethernet Driver for IBH Link S5, IBH Link S5++, IBH Link S7, IBH Link S7++, IBH Link S7++ HS, IBH Link S7 Plus or IBH SoftPLC S7.
Including a CommDTM for the IBH Link S7++ / S7++ HS and a GatewayDTM for the Siemens DP/PA Link.
for Windows 2000, Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Additional to the drivers for S5/S7 for Windows® and STEP7, examples for standard programming languages will be installed.

Napíšte nám