ControlSystem

IBH Link S7

IBH Link S7++

IBH Link S7++ predstavuje cenovo výhodnú alternatívu k bežným PC-PLC spojeniam pre konfiguráciu prevodu, komunikáciu medzi PC a Siemens riadiacimi systémami, riadiacimi systémami medzi sebou a FDT aplikáciou. IBH Link S7++ je kompaktný a robustný ethernetový konverter pre spojenie cez switch, hub alebo aj priamo s PC s jednoduchou sieťovou kartou. Použitý protokol je obvyklý štandard TCP/IP. Všetky výhody ethernetu slúžia bez problémov v  prospech užívateľa, ako napr. vybudovanie diaľkovej údržby cez štandardný router alebo VPN spojenia. Taktiež je možné priame napojenie na internet. S IBH Link S7++ je možná prevádzka na PROFIBUS DP s až 12 Mbit/s alebo tiež na PPI, ako aj MPI.

Použitie IBH Link S7++ vedie k výraznej finančnej úspore, pretože nie je potrebné nasadenie SimaticNet, ani použitie CP komunikačného procesora (ani na strane PC, ale ani na PLC strane).

Pomocou IBH Link S7++ môže byť riadenie programované cez ethernet, podobne ako CP. Všetky potrebné drivre pre SIMATIC S7, IBHsoftec S7 SoftPLC, STEP7 pre Siemens a S7 pre Windows ® sú zahrnuté v rozsahu dodávky. Samozrejme IBH Link S7++ spolupracuje s IBH OPC Serverom.

Štandardné HMI aplikácie môžu s IBH Link S7++ komunikovať cez RFC1006.

Popri programovacích funkciách sú možné pre HMI aplikácie prístupy k jazykom cez spoludodávanú API na IBH Link S7++. Pre Windows operačné systémy sú príklady v jazykoch Visual Basic, Visual C, Visual C++, VB.net, Visual C#, Delphi, Java, Excel obsiahnuté v dodávke. Rovnako sú obsiahnuté aj príklady pre Linux.

Ďalšou výhodou je jednoduchá manipulácia s IBH Link S7++. Komfortná konfigurácia sa vykonáva priamo v STEP7 alebo S7 pre Windows ®. Rozpoznanie, či je IBH Link S7++ pripojený na 10 Mbit alebo 100 Mbit sieť prebieha automaticky. Napájanie napätím priamo z MPI / DP rozhrania. Pripojenie na pasívnych účastníkov je možné prostredníctvom integrovanej 24 V svorky.

IBH Link S7++ konvertér je spojený so zodpovedajúcou svorkou PLC a s hubom alebo priamo s PC. Potom je inštalovaný driver v PC. S konfiguračným programom pridelí používateľ IP adresu. Týmto je celý inštalačný proces ukončený.

Základné vlastnosti IBH Link S7++ :
- diagnostika PROFIBUS staníc cez webový prehliadač
- CommDTM pre FDT container
- GatewayDTM pre  DP/PA Link
- Master Class 2 pre acyklické služby (DPV1)
- konfigurácia cez vebový prehliadač
- konfigurácia pomocou NetPro
- podpora Windows 8 64 Bit
- podpora Windows 10 64 Bit
- podpora STEP7 64 Bit
- synchronizácia času
- PROFIBUS diagnostika
- Slave diagnostika
- konfigurácia pohonov/meničov
- nastavovanie paramtrov Slave staníc cez DPV1
- Data set routing
- integrácia do TIA portal
- DHCP
- S7 routing  RFC1006
- Fetch/Write  RFC1006
- PLC - PLC komunikácia
- prístup k procesným údajom z iného PLC, Windows alebo Linux
- podpora pre STARTER, S7-PCT, PDM, LifeList., COM PROFIBUS
- nastavovanie a diagnostika staníc pomocou TCI (Tool Calling Interface)
- konfigrácia HMI panelov
- online prístup pre SIMATIC S5 cez SINEC L2
- max. 16 paralelných PC spojení PC súčasne
- max. 32 paralelných MPI / DP spojení súčasne
- automatické rozpoznávanie profilu siete
- priechodzí konektor
- diagnostické LEDs
- napájanie cez MPI/DP port
- možnosť externého napájania 24 VDC

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
IBH20266

IBH Link S7++

MPI / PROFIBUS / PPI - Ethernet
CommDTM for FDT


399 €
IBH20268

IBH Link S7++ HS

MPI / PROFIBUS / PPI - Ethernet for DIN rail instalation
CommDTM for FDT


459 €
Napíšte nám