ControlSystem

AS-Interface – technológia a diagnostika (školenie)

Školenie o technológii  a diagnostike AS-Interface ponúka komplexné informácie o komponentoch a technológii komunikácie využívanou v sieťach AS-Interface. Poskytne účastníkovi prehľad výhod a obmedzení AS-Interface.
Účastník kurzu sa zoznámi  s funkcionalitou AS-i Master, konfiguráciou rozhrania AS-Interface pre pripojenie do vyšších sietí (PROFIBUS alebo PROFINET).
Školenie je štruktúrované tak, aby všetci účastníci, projektanti, údržbári a PLC programátori boli oboznámení s princípmi a funkcionalitou AS-Interface.  Na demonštračnom stojane účastníci získajú príležitosť otestovať a diagnostikovať malú sieť AS-Interface, čo im poskytne praktické skúsenosti s inštaláciou a diagnostikou zariadení AS-Interface.

Cieľ školenia je naučiť účastníka navrhnúť topológiu siete, príp. realizovať úpravu existujúcej siete a využiť pritom najmodernejšie prenosové a diagnostické prostriedky tak, aby sieť bola v súlade s aktuálnymi smernicami organizácie AS-Interface .

Komu je školenie určené

Školenie je určené projektantom, pracovníkom údržby, dodávateľom strojných zariadení, PLC programátorom ako aj ostatným, ktorý využívajú AS-Interface v praxi.

 

Obsah školenia:

  • normy a smernice AS-i (AS-Interface standard Europe (EN 62026-2) a AS-Interface standard worldwide (IEC 62026-2)).
  • všeobecné základy AS-i v modeli vrstvy ISO/OSI, základné informácie o technológii AS-Interface, fyzický prenos údajov (alternating pulse modulation APM), napájanie AS-Interface,  komponenty siete (opakovač, detektor zemnej poruchy, Z-plugs, terminátory a pod.)
  • základné pravidlá pre návrh siete, topológia a zapojenie staníc, ukončenie siete, počet staníc, dĺžky káblov, konektory ...
  • princíp komunikácie siete AS-Interface, princíp Master-Slave, adresácia staníc, konfigurácia siete a cyklická výmena dát, štruktúra telegramov, typy telegramov a ich funkcia
  • nastavenie a úprava parametrov siete v STEP7, TIA Portal a ASIMON360
  • monitorovacie a diagnostické prostriedky ( ASiView, ASi-INspektor)
  • praktické meranie a analýza výsledkov merania
  • typické poruchy a stratégie pri diagnostike

Predpoklady:    Vítané sú všeobecné znalosti o riadiacich systémoch a základné znalosti v oblasti elektrotechniky

Doba trvania:    8 hodín ( vrátane prestávky na obed)

Počet osôb a miesto školenia:      

V prípade záujmu o skupinové školenie osôb z rovnakej firmy, skupina pozostáva zo 2 až 8 osôb.  Školenie môže byť realizované v sídle firmy ControlSystem (cena za skupinu) alebo u zákazníka (cena za skupinu + dopravné náklady)

V prípade záujmu jednotlivcov z rôznych firiem bude školenie realizované vo zverejnených termínoch v sídle firmy ControlSystem pri min. počte 2 zúčastnených osôb (cena za osobu).

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Obrázok
Dopyt
TR-ASi

AS-Interface – technológia a diagnostika (školenie)

Komplexné školenie pre návrh a údržbu sietí AS-Interface.

Napíšte nám