ControlSystem

PROFINET - technológia, návrh a diagnostika (školenie)

Komplexné školenie o technológii PROFINET IO poskytne účastníkovi informácie o technológii komunikácie, ktorú využíva protokol PROFINET, o aktívnych komponentoch a rôznych typoch prenosových prostriedkov (metalická a optická kabeláž, bezdrôtové spojenia). Zoznámi sa tiež s požiadavkami na elektromagnetickú odolnosť (EMC) priemyselných komunikačných sietí a rôznymi typmi zariadení pre monitoring alebo diagnostiku komunikácie.
Absolvent školenia bude schopný optimálne navrhnúť topológiu siete, príp. realizovať úpravu existujúcej siete a  využiť pritom najmodernejšie prenosové a diagnostické prostriedky tak, aby sieť bola  v súlade s aktuálnymi smernicami organizácie PI (PROFIBUS & PROFINET International).

Komu je školenie určené

Školenie je určené projektantom, pracovníkom údržby, dodávateľom strojných zariadení, PLC programátorom ako aj ostatným, ktorý využívajú PROFINET v praxi.

Obsah školenia:

 • normy a smernice PI (PROFIBUS & PROFINET International)
 • princípy komunikácie na sieti PROFINET a porovnanie s PROFIBUS
 • ISO/OSI model, IP adresa, MAC adresa, maska podsiete
 • funkcie a triedy zhody, doba aktualizácie, požiadavky na štruktúru siete, GSD súbor
 • prenosové médiá - kabeláž, konektory certifikácia kabeláže podľa ISO/IEC
 • dôležité parametre kvality komunikácie
 • návrh a skenovanie topológie siete
 • monitorovacie a diagnostické prostriedky (prehľad a ukážka funkcie)
 • nastavenie a úprava parametrov siete v STEP7 a TIA Portal
 • praktická diagnostika typických chýb na tréningovom pracovisku
 • smernice pre inštaláciu a tienenie
 • EMC v priemyselnej komunikácii, funkcia tienenia, meranie prúdov a impedancie tienenia
 • akceptačné meracie protokoly , požadované merania a prístroje

Predpoklady:    vítané sú všeobecné znalosti v oblasti riadiacich systémov a siete Ethernet

Doba trvania:    6 hodín + prestávka na obed

Počet osôb a miesto školenia:      

V prípade záujmu o skupinové školenie osôb z rovnakej firmy, skupina pozostáva zo 2 až 8 osôb.  Školenie môže byť realizované v sídle firmy ControlSystem (cena za skupinu) alebo u zákazníka (cena za skupinu + dopravné náklady)

V prípade záujmu jednotlivcov z rôznych firiem bude školenie realizované vo zverejnených termínoch v sídle firmy ControlSystem pri min. počte 2 zúčastnených osôb (cena za osobu).

 

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Obrázok
Dopyt
TR-PN-TECH

PROFINET – technológia, návrh a diagnostika (školenie)

Komplexné školenie technológie PROFINET IO.

Napíšte nám