ControlSystem

Diagnostika sietí CAN, CANopen a DeviceNet

Popis merania

Meranie zahrňuje vizuálnu obhliadku zariadenia, overenie topológie a segmentácie siete.
Meranie je realizované CAN analyzátorom CANtouch alebo CANBUSview XL III a pozostáva z meranie viacerých parametrov.

Kontrola fyzikálnych parametrov siete

 • kontrola kabeláže CAN
 • napájacie napätie (časový priebeh)
 • napätie v tienení (časový priebeh)
 • Common Mode Voltage – napätie CAN vodičov voči spoločnej zemi
 • diferenčná a absolútna úroveň CAN signálov

Meranie kvality signálu každej stanice

 • kvalitatívny koeficient
 • strmosť signálu
 • odstup rušivého napätia
 • ocsiloskopické zobrazenie telegramu
 • logické zobrazenie telegramu

Analýza telegramov podľa protokolu (CAN, CANopen, DeviceNet)

 • Bus status (časový priebeh komunikačnej záťaže)
 • Bus errors (aktívne a pasívne pokazené telegramy s ich časovým priebehom)
 • Zoznam účastníkov siete
 • Záznam komunikácie pre neskoršiu analýzu
 • Zistené nedostatky budú podľa možnosti odstránené na mieste, následne je realizované nové meranie. Výsledky merania sú vyhodnotené v Správe o meraní, ktorej prílohou sú meracie protokoly analyzátora

Predpoklady pre meranie

 • počas merania je potrebná prítomnosť pracovníka, ktorý pozná funkciu zariadenia a konfiguráciu siete
 • pre meranie je pripojenie k sieti pomocou meracích bodov (priechodzie konektory alebo adaptéry M12)

 

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Obrázok
Dopyt
DIAG-CAN

Diagnostika siete CAN

Popis diagnostiky:
- použité prístroje analyzátor CANtouch option CAN
- meranie stavu kabeláže
- meranie úrovne signálov CAN každej stanice
- analýza telegramov
- protokol o meraní s prípadným doporučením na odstránenie nedostatkov
Cena stanovená na odhadnutý minimálny počet hodín merania.

DIAG-CANopen

Diagnostika siete CANopen

Popis diagnostiky:
- použité prístroje analyzátor CANtouch option CANopen
- meranie stavu kabeláže
- meranie úrovne signálov CAN každej stanice
- analýza telegramov
- protokol o meraní s prípadným doporučením na odstránenie nedostatkov
Cena stanovená na odhadnutý minimálny počet hodín merania.

DIAG-DN

Diagnostika siete DeviceNet

Popis diagnostiky:
- použité prístroje analyzátor CANtouch option DeviceNet
- meranie stavu kabeláže
- meranie úrovne signálov CAN každej stanice
- analýza telegramov
- protokol o meraní s prípadným doporučením na odstránenie nedostatkov
Cena stanovená na odhadnutý minimálny počet hodín merania.

Napíšte nám