ControlSystem

ACCON-EasyLog

ACCON-EasyLog je modulárny nástroj pre jednoduché čítanie a archiváciu údajov z PLC. To je možné realizovať cyklicky v zadaných časových intervaloch alebo na základe udalosti.
Údaje sú zapisované do .CSV súboru alebo priamo do SQL od Microsoft prípadne MySQL cez ODBC interface. Užívateľ si môže zvoliť vhodný formát pre zápis. ACCON-EasyLog podporuje tiež konektivitu s ALS (Aurburg Leitsystem) používaným pre vizualizáciu a archiváciu procesných dát.
Pre sledovanie stavu premenných ponúka ACCON-EasyLog  tiež grafickú nadstavbu, pomocou ktorej môže obsluha sledovať trendy a tak rýchlo reagovať pri odchýlkach.

Modulárna konfigurácia

Pri objednávaní je potrebné okrem základného modulu zvoliť typ vstupného a výstupného dátového modulu. V prípade väčšieho počtu riadiacich systémov alebo premenných je možné konfiguráciu rozšíriť.

BASIC Module  + INPUT module + OUTPUT module (+ extension)

Pre užívateľov, ktorých aplikácie vyžadujú garantovanú kompatibilitu s najnovšími produktami PLC a novými FW, doporučujeme požiadať o upgrade alebo tzv. maintenance contract. 

Variabilita komunikácie a spracovania

Údaje zaznamenané v .CSV súbore sú spracovateľné v Excel, môžu byť zapisované priamo do SQL databázy alebo posielané cez TCP/IP do systému ALS. Aktuálne čítané premenné sa zobrazujú priamo  v SW ACCON-EasyLog.
Podporované sú všetky sériové a ethernetové protokoly riadiacich systémov S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, LOGO! 0BA7 a LOGO! 0BA8.

ACCON-EasyLog podporuje optimalizovaný prístup k premenným v systémoch S7-1200/S7-1500  a umožňuje import symbolov z projektov vytvorených v TIA Portal vo verzii 11 až 18.

Vlastnosti v skratke

 • modulárny dizajn - softvér na mieru vašim potrebám
 • podporuje riadiace systémy Siemens cez MPI, PROFIBUS, PPI a TCP/IP
 • podporuje riadiace systémy SIGMATEK cez TCP/IP
 • rôzne možnosti výstupu (CSV, SQL, ALS, grafika)
 • podporované databázy SQL: MS SQL, MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle Database
 • vyrovnávacia pamäť pre dobu keď nie  je možné archivovať dáta
 • možnosť súčasného používania viacerých konfigurácií
 • import symbolov z projektov portálu TIA (*.ap11 až *.ap18)
 • online import symbolov pre PLC nakonfigurované pomocou TIA Portal (od TIA Portal V15)
 • zabezpečená komunikácia PG/PC a HMI (Secure Communication)
 • autorizácia softvéru a USB kľúč
 • ďalšie riadiace systémy a komunikácie na požiadanie

 

Operačné systémy Windows 2008 R2, 7, 8.1, 10, 11, 2012 R2, Windows Server 2016 a 2022
HW požiadavky min. Pentium III 1.200 MHz, 1 GB RAM, 70 MB voľné miesto pre SW a archivované údaje
podporované typy PLC S7-200, S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, S7-400H (S7-300/400-kompatibilné PLC napr. Vipa, Saia, Berthel), LOGO! 0BA7, LOGO! 0BA8, SIGMATEK cez TCP/IP
max. počet PLC 32, rozšíriteľné na 128
max. počet premenných na PLC 256, rozšíriteľné na 1024 alebo 4096

Komunikačné ovládače

PLC PC
TCP/IP USB RS-232 Siemens CP
S7-300/400/400H cez MPI ACCON-NetLink-PRO compact ACCON-NetLink-USB compact PC-Adapter, ACCON-MPI-Adapter áno
S7-300/400/400H cez PROFIBUS ACCON-NetLink-PRO compact ACCON-NetLink-USB compact PC-Adapter áno
S7-300/400/400H cez TCP/IP (PN/IE) áno - - áno
S7-1200/1500 cez TCP/IP (PN/IE) áno -. - -
S7-200 cez PPI ACCON-NetLink-PRO compact ACCON-NetLink-USB compact PPI-Kabel (cez S7-PC/CP) áno
S7-200 cez PROFIBUS ACCON-NetLink-PRO compact ACCON-NetLink-USB compact - áno
S7-200 cez TCP/IP áno - - áno
LOGO! 0BA7,LOGO! 0BA8 ánp - - -
SIGMATEK cez TCP/IP áno - - -
Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
130001WUX

ACCON-EasyLog Basic Win

Základný modul pre každú licenciu ACCON-EasyLog.
Obsahuje 32 konfiguráciií a 256 premenných.
Licencia cez USB dongle

310 €
130001WUX-UD

Update ACCON-EasyLog Basic Win

93 €

Datasheet ACCON-EasyLog

ACCON EasyLog V2.6.0.0  funguje bez licencie v demo móde.

Obmedzenia demo módu:

Každých 15 minút demo-hlásenie, max. čas prevádzky dve hodiny, možný reštart aplikácie.

ACCON-EasyLog 2.6.0.0 (SetupEasyLog_2600.zip)

LOGO! 0BA7 und 0BA8 Anwendungshinweise.zip

 

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
130031WXX

ACCON-EasyLog IN S7 classic

Podpora PLC typu S7-200, S7-300, S7-400, S7-1200 a S7-1500 v kompatibilnom móde (absolútne adresy), LOGO! 0BA7 a LOGO! 0BA8 cez MPI, PROFIBUS, PPI a TCP/IP.

100 €
130032WXX

ACCON-EasyLog IN S7 TIA

Podpora S7-1200 a S7-1500 so symbolickými prístupom cez TCP/IP + import TIA projektu
podpora S7-300, S7-400 + import TIA projektu (ak bol použitý TIA Portal).

300 €
1310033WXW

ACCON-EasyLog IN Sigmatek

Podpora riadiacich systémov SIGMATEK cez TCP/IP

100 €
130031WXX-UD

Update ACCON-EasyLog IN S7 classic

30 €
130032WXX-UD

Update ACCON-EasyLog IN S7 TIA

90 €
130033WXX-UD

Update ACCON-EasyLog IN Sigmatek

30 €
Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
130011WXX

ACCON-EasyLog Var 1k

Rozšírenie na 1024 premenných pre jednu konfiguráciu.

310 €
130012WXX

ACCON-EasyLog Var 4k

Rozšírenie na 4096 premenných pre jednu konfiguráciu..

620 €
130021WXX

ACCON-EasyLog Cfg 64

Rozšírenie na 64 konfigurácií..

310 €
130022WXX

ACCON-EasyLog Cfg 128

Rozšírenie na 128 konfigurácií..

620 €
130011WXX-UD

Update ACCON-EasyLog Var 1k

93 €
130012WXX-UD

Update ACCON-EasyLog Var 4k

186 €
130021WXX-UD

Update ACCON-EasyLog Cfg 64

93 €
Napíšte nám