ControlSystem

ACCON-EasyLog

ACCON-EasyLog je modulárny nástroj pre jednoduché čítanie a archiváciu údajov z PLC. To je možné realizovať cyklicky v zadaných časových intervaloch alebo na základe udalosti.
Údaje sú zapisované do .CSV súboru alebo priamo do SQL od Microsoft prípadne MySQL cez ODBC interface. Užívateľ si môže zvoliť vhodný formát pre zápis. ACCON-EasyLog podporuje tiež konektivitu s ALS (Aurburg Leitsystem) používaným pre vizualizáciu a archiváciu procesných dát.
Pre sledovanie stavu premenných ponúka ACCON-EasyLog  tiež grafickú nadstavbu, pomocou ktorej môže obsluha sledovať trendy a tak rýchlo reagovať pri odchýlkach.

Možnosti použitia

ACCON-EasyLog je prioritne určený pre archiváciu procesných údajov za účelom dodržiavania a kontroly kvality produkcie.
Zápis rôznych typov a formátov premenných slúži tiež pre logovanie a vyhodnotenie výpadkov výroby, sledovanie činnosti obsluhy a archiváciu rôznych technologických veličín ako sú napr. teploty v chladiacich boxoch alebo výška hladiny v silách a zásobníkoch.

Variabilita komunikácie a spracovania

Údaje zaznamenané v .CSV súbore sú spracovateľné v Excel, môžu byť zapisované priamo do SQL databázy alebo posielané cez TCP/IP do systému ALS. Aktuálne čítané premenné sa zobrazujú priamo  v SW ACCON-EasyLog.
Podporované sú všetky sériové a ethernetové protokoly riadiacich systémov S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, LOGO! 0BA7 a LOGO! 0BA8.

ACCON-EasyLog podporuje optimalizovaný prístup k premenným v systémoch S7-1200/S7-1500  a umožňuje import symbolov z projektov vytvorených v TIA Portal vo verzii 11,12 a 13.

Všetky vlastnosti v skratke

 • jednoduchá konfigurácia
 • spracovanie rôznych typov a formátov údajov
 • zobrazenie aktuálnych aj historických hodnôt
 • zobrazenie aktuálnych údajov v stĺpcovom grafe, historických údajov v líniovom alebo plošnom grafe
 • ukladanie údajov v  CSV formáte
 • zasielanie dát do ALS ( Arburg Leitsystem)
 • ukladanie dát do Microsoft SQL databázy
 • ukladanie dát do MySQL databázy
 • buffer dát v prípade ak nie je možný zápis do DB
 • voľné spracovanie a interpretácia.údajov napr. v Excel
 • časovo riadený zápis
 • zápis riadený výskytom udalosti
 • zápis pri prekročení hraničných hodnôt (možnosť sledovania minimálnych a maximálnych hraníc)
 • zápis pri prekročení tolerančného pásma
 • zápis pri príchode a pri odchode udalosti  (edge triggered)
 • zápis počas trvania udalosti (gate triggered)
 • meno súboru, cesty alebo tabuľky môže obsahovať aktuálne hodnoty čítané z PLC
 • meno súboru, cesty alebo tabuľky môže obsahovať systémové premenné (dátum, čas,...)
 • priraďovacie tabuľky (náhrada číselných hodnôt textami napr. pre hlásenia)
 • hlásenie stavu archivácie do PLC pomocou life bit (len S7)
 • časová synchronizácia s PLC (pre S7-200, S7-300 a S7-400)
 • potvdrdzovanie realizovaného zápisu pre PLC
 • podporované typy S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, LOGO! 0BA7 a LOGO! 0BA8 cez MPI, PROFIBUS, PPI, a TCP/IP
 • podpora symbolickej adresácie premenných  v S7-1200 a S7-1500 cez TCP/IP pomocu importovania TIA projektu
 • improt symbolov pre S7-300 a S7-400 z TIA projektu
 • podpora systémov SIGMATEK cez TCP/IP
 • viacero konfigurácii môže byť aktívnych súčasne
 • virtuálne premenné (konštanty, medzivýsledky)
 • možnosť špeciálnych úprav podľa zadania zákazníka
Operačné systémy Windows XP, 2008 R2, 7, 8.1, 10, 2012 R2
HW požiadavky min. Pentium III 1.200 MHz, 1 GB RAM, 70 MB voľné miesto pre SW a archivované údaje
podporované typy PLC S7-200, S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, S7-400H (S7-300/400-kompatibilné PLC napr. Vipa, Saia, Berthel), LOGO! 0BA7, LOGO! 0BA8, SIGMATEK cez TCP/IP
max. počet PLC 32, rozšíriteľné na 128
max. počet premenných na PLC 256, rozšíriteľné na 1024 alebo 4096

Komunikačné ovládače

PLC PC
TCP/IP USB RS-232 Siemens CP
S7-300/400/400H cez MPI ACCON-NetLink-PRO compact ACCON-NetLink-USB compact PC-Adapter, ACCON-MPI-Adapter áno
S7-300/400/400H cez PROFIBUS ACCON-NetLink-PRO compact ACCON-NetLink-USB compact PC-Adapter áno
S7-300/400/400H cez TCP/IP (PN/IE) áno - - áno
S7-1200/1500 cez TCP/IP (PN/IE) áno -. - -
S7-200 cez PPI ACCON-NetLink-PRO compact ACCON-NetLink-USB compact PPI-Kabel (cez S7-PC/CP) áno
S7-200 cez PROFIBUS ACCON-NetLink-PRO compact ACCON-NetLink-USB compact - áno
S7-200 cez TCP/IP áno - - áno
LOGO! 0BA7,LOGO! 0BA8 ánp - - -
SIGMATEK cez TCP/IP áno - - -
Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
130001WUX

ACCON-EasyLog Basic Win

Základný modul pre každú licenciu ACCON-EasyLog.
Obsahuje 32 konfiguráciií a 256 premenných.
Licencia cez USB dongle

310 €
130031WXX

ACCON-EasyLog IN S7 classic

Podpora PLC typu S7-200, S7-300, S7-400, S7-1200 a S7-1500 v kompatibilnom móde (absolútne adresy), LOGO! 0BA7 a LOGO! 0BA8 cez MPI, PROFIBUS, PPI a TCP/IP.

100 €
130032WXX

ACCON-EasyLog IN S7 TIA

Podpora S7-1200 a S7-1500 so symbolickými prístupom cez TCP/IP + import TIA projektu
podpora S7-300, S7-400 + import TIA projektu (ak bol použitý TIA Portal).

300 €
130061WXX

ACCON-EasyLog OUT CSV

Ukladanie údajov z PLC do CSV súborov.

100 €
130063WXX

ACCON-EasyLog OUT ALS

Zasielanie údajov z PLC do ALS (Arburg Leitsystem).

200 €
130064WXX

ACCON-EasyLog OUT SQL

Ukladanie údajov z PLC do SQL databázy (Microsoft SQL server, MySQL).

200 €
130091WXX

ACCON-EasyLog OUT Chart

Grafické zobrazenie aktuálnych a historických hodnôt.
Pozn.Tento modul vyžaduje min. jeden výstupný modul OUT

100 €
130011WXX

ACCON-EasyLog Var 1k

Rozšírenie na 1024 premenných pre jednu konfiguráciu.

310 €
130012WXX

ACCON-EasyLog Var 4k

Rozšírenie na 4096 premenných pre jednu konfiguráciu..

620 €
130021WXX

ACCON-EasyLog Cfg 64

Rozšírenie na 64 konfigurácií..

310 €
130022WXX

ACCON-EasyLog Cfg 128

Rozšírenie na 128 konfigurácií..

620 €

Datasheet ACCON-EasyLog

Setup file V2.5.1.0 with manual, runs without licence in demo mode.

 • Support of the latest PLC firmware versions of the PLC families S7-1500 (FW 2.6)
 • Support for the software controllers S7-CPU 1507S and S7-CPU 1505S
 • Support for the PLC simulation SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V2.0
 • Support of TIA Portal multi user projects (V14, V15 and V15.1)

SetupEasyLog_2520.zip

LOGO! 0BA7 und 0BA8 Anwendungshinweise.zip

 

Napíšte nám