ControlSystem

DP Lean Slave VPCLS2

VPCLS2 samostatne spracováva všetky komunikačné a diagnostické úlohy protokolu PROFIBUS-DP-slave. Nie je potrebný žiadny ďalší mikrokontrolér ani softvér. Všetky potrebné časovače a monitorovacie funkcie sú implementované v hardvéri. Keď VPCLS2 prijme bezchybný telegram-request, automaticky vygeneruje požadovanú odpoceď. Tento ASIC je preto optimálne vhodný na nákladovo efektívnu realizáciu jednoduchých I/O zariadení PROFIBUS na jednom čipe.

Prevádzka
Protokol PROFIBUS spracúva integrovaný Microsequencer, špeciálna architektúra procesora RISC vyvinutá spoločnosťou profichip a prispôsobená pre tento typ aplikácie PROFIBUS slave. Microsequencer kontroluje správnosť a hodnovernosť všetkých prichádzajúcich telegramov, sleduje presnosť časovania zbernice a automaticky generuje telegram s odpoveďou podľa normy PROFIBUS.

Komunikačné funkcie
Baudrate-Generator poskytuje interné hodiny potrebné pre prenosové rýchlosti PROFIBUS od 9,6 kbit/s do 12 Mbit/s.
VPCLS2 potrebuje hodinový vstup z externého 48 MHz kryštálového oscilátora. Prevádzkový režim LSPM2 s napájaním hodín 24 MHz a zníženými prenosovými rýchlosťami nie je podporovaný. I/O rozhranie pozostáva zo štyroch 8-bitových dátových portov a jedného 8-bitového diagnostického vstupného portu. Každý dátový port môže byť nakonfigurovaný ako vstupný alebo výstupný port. Dva dátové porty možno nakonfigurovať ako ďalšie diagnostické vstupné porty. Smer portov a ich funkcie sa volia pomocou piatich konfiguračných pinov.

Aplikácia

Adresa a identifikačné číslo stanice PROFIBUS sú uložené v externej pamäti EEPROM alebo v sériovom posuvnom registri. Integrovaná riadiaca logika generuje riadiace signály pre sériovú EEPROM alebo externý posuvný register podľa zvoleného typu rozhrania.

 • protokol PROFIBUS-DP-V0
 • asynchrónne rozhranie podľa PROFIBUS-DP
 • maximálna rýchlosť prenosu dát 12 Mbit/s
 • automatické rozpoznanie rýchlosti prenosu údajov
 • 8-bitové diagnostické vstupy (pevné)
 • 32 bitov I/O, z toho 16 bitov konfigurovateľných ako ďalšie diagnostické vstupy
 • EEPROM alebo DIP prepínače sa používajú na nastavenie sieťovej adresy a identifikačného čísla
 • hodiny 48 MHz
 • napájacie napätie 5 V
 • kompatibilný s LSPM2 od spoločnosti Siemens
 • puzdro PQFP80 (v súlade s RoHS)

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Obrázok
Dopyt
PA002005-S

VPCLS2, S

PROFIBUS Lean Slave Controller ASIC
PQFP 80, RoHS-compliant / Sample box: 2pcs


PA002005-66

VPCLS2, 66

PROFIBUS Lean Slave Controller ASIC
PQFP 80, RoHS-compliant / TRAY packaging unit: 66pcs


PA002005-660

VPCLS2, 660

PROFIBUS Lean Slave Controller ASIC
PQFP 80, RoHS-compliant / Box (TRAY) packaging unit: 660pcs


Napíšte nám