ControlSystem

PROFIBUS diagnostika na mieste

Diagnostika siete PROFIBUS na mieste

Máte výpadok komunikácie, ktorý neviete opraviť ?

Máte pochybnosti o stabilite vašej PROFIBUS inštalácie?

Už krátky výpadok siete môže spôsobiť výrobné prestoje s veľkou finančnou stratou?

Inštalujete nové zariadenie, ktorého PROFBUS sieť má byť otestovaná v súlade so smernicami organizácie PROFIBUS International?

Popis merania

 • vizuálna obhliadka zariadenia, overenie topológie a segmentácie siete,
 • meranie kvality komunikácie pomocou analyzátora PB-Q ONE a PROFtest II XL,
 • ak signály vykazujú vplyv elektromagnetického rušenia, realizuje sa meranie prúdov tienení a impedancie tieniaceho obvodu pomocu meracích klieští EMCheck LSMZ I resp. EMCheck MWMZ II,
 • zistené chyby budú podľa možnosti odstránené na mieste, následne je realizované nové meranie,
 • výsledky merania sú vyhodnotené v Správe o meraní, ktorej prílohou sú meracie protokoly z použitých analyzátorov.

Predpoklady pre meranie

 • počas merania je potrebná prítomnosť pracovníka, ktorý pozná konfiguráciu siete PROFIBUS,
 • pre meranie počas prevádzky je potrebné mať prístup na sieť prostredníctvom meracích bodov, prípadne pomocou pripojenia na PROFIBUS konektory.

Obsah správy o meraní
( správa je vypracovaná technikom, ktorý realizoval meranie)

 • názov a popis meraného zariadenia,
 • vyhodnotenie kvality komunikácie pri príchode,
 • namerané hodnoty merania kabeláže, impedancie a dĺžky káblov,
 • namerané hodnoty merania EMC ( prúdy a impedancie tienenia),
 • zistené nedostatky,
 • úpravy a zásahy realizované priamo na mieste,
 • vyhodnotenie kvality komunikácie po realizovaných úpravách,
 • ďalšie doporučené opatrenia.

 

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
DIAG_PB

Diagnostika siete PROFIBUS

Popis diagnostiky:
- použité prístroje analyzátor PB-Q ONE a tester NetTEST II
- meranie stavu kabeláže ( ak je možné odstaviť činnosť zariadenia)
- meranie úrovne a priebehu signálov
- analýza telegramov
- protokol o meraní s prípadným doporučením na odstránenie závad
Cena stanovená na odhadnutý minimálny počet hodín merania.


dopyt
Napíšte nám