Zastúpenie firiem Vipa, Deltalogic, Profichip, Ewon, Procentec a Weintek. Predaj HW, tvorba SW, inžinierska činnosť.

VIPA PROFINET CPU - 4 komunikačné porty: PROFINET I/O, Ethernet PG/OP, PROFIBUS, MPI

Adaptéry NetLink aj pre Windows7 a TIA Portal

eWON COSY - pripája PLC cez internet ešte jednoduchšie

COMbricks - PROFIBUS trvale pod dohľadom

eMT3000 - nový rad dotykových panelov

Brány ADFWeb - pre všetky sériové a ethernetové protokoly

ControlSystem

Komunikácia a zber údajov

20.07.2020

Top 5 odporúčaní pre koncových používateľov pri výbere a implementácii riešenia vzdialeného prístupu

Vzdialený prístup k strojom prináša jasné výhody pre výrobu.63% údržbárskych prác na stroji sú buď rutinnou kontrolou, alebo sa zistí, že problém jednoducho neexistuje. Okrem toho 30% alebo viac z týchto opráv možno vykonať na diaľku úpravou parametrov cez internet alebo s malou pomocou zo strany osoby na mieste. HMS Networks prináša odporúčania, ktoré by koncoví používatelia a vlastníci aktív mali presadzovať pri výbere a implementácii robustného, škálovateľného a zabezpečeného riešenia vzdialeného prístupu:

1. Kontrola identifikácie a autentifikácie:

 • Jedinečná identifikácia a autentifikácia pre každého používateľa. V prípade, že je potrebné zrušiť prístup používateľa (napríklad z dôvodu odchodu zo spoločnosti), malo by byť možné vykonať to priamo v účte.
 • Pri prvej konfigurácii zariadenia zmeňte predvolené heslo.
 • Ak je to možné, používajte viacfaktorové overenie.

2. Riadenie prístupu a správa pripojení

 • Definujte rôzne práva pre jednotlivých používateľov - každý používateľ musí patriť do skupiny, ktorá má priradené oprávnenia na prístup ku všetkým smerovačom alebo ich skupinám. Systém musí poskytovať schopnosť podporovať správu všetkých účtov autorizovanými používateľmi vrátane pridávania, aktivácie, úpravy, deaktivácie a odstránenia účtov.
 • Pripojenia a zmeny sa musia dať skontrolovať - systém musí byť schopný zaznamenávať udalosti týkajúce sa riadenia prístupu, chýb, operačného systému, riadiaceho systému, zálohovania a obnovy, zmien konfigurácie... Jednotlivé záznamy auditu by mali obsahovať časovú pečiatku, zdroj, kategóriu, typ, ID udalosti a výsledok udalosti.
 • Povolenie / ukončenie vzdialenej relácie - výrobcovia zvyčajne vyžadujú vzdialený prístup z dôvodu núdzovej prevádzkovej podpory a údržby systému. Preto by na zabezpečenie dodatočnej bezpečnosti a kontroly mal byť povolený / zakázaný prístup k VPN a / alebo internetu prostredníctvom mechanického signálu, ako je napríklad vypínač na kľúč. To umožňuje vlastníkovi stroja / zariadenia deaktivovať diaľkové pripojenie dodávateľa, pokiaľ nie je potrebné. Po dokončení úloh môže vlastník deaktivovať vzdialené pripojenie dodávateľa.

3. Dôverné a šifrované pripojenia - personál vzdialenej podpory, ktorý sa pripája cez internet, by mal používať šifrovaný protokol, napríklad spustiť klienta pripojenia VPN, aplikačný server alebo zabezpečený HTTP prístup, a autentifikovať pomocou silného mechanizmu, ako je napríklad viacfaktorová autentifikačná schéma založená na tokene.

4. Správna architektúra vzdialeného prístupu vo vašom zariadení

 • Dodávatelia strojov by mali mať prístup iba k svojmu stroju, nie k celej sieti závodu.
 • Nepoužívať ovládacie zariadenie (HMI, PC, PLC ...) ako VPN host na vzdialené pripojenie.
 • Povoliť iba odchádzajúce spojenia, bez potreby statickej IP adresy. Priemyselný smerovač by mal iniciovať odchádzajúce zabezpečené VPN spojenie s konkrétnym účtom v cloude. Tento tunel je autentifikovaný a šifrovaný pomocou HTTPs.

5. Riešenie s ohľadom na budúcnosť

 • Aktualizovať firmvér na najnovšiu verziu.
 • Vysoká dostupnosť služby vzdialeného prístupu.

Toto sú len niektoré z odporúčaní pre všetky spoločnosti, ktoré sa snažia štandardizovať riešenie vzdialeného pripojenia.
Ak sa chcete dozvedieť viac, spoločnosť HMS Industrial Networks vytvorila knižného sprievodcu Bezpečný vzdialený prístup >>

 

 

20.07.2020

Spravujte svoje pripojenia k strojom a zariadeniam pomocou Talk2M

Ako znížiť náklady na údržbu a zvýšiť efektívnosť?
Vzdialené pripojenie je nevyhnutnosťou. Prostredníctvom vzdialenej údržby by sa dalo vyhnúť služobnej ceste v až 63% prípadov.

 • Nemáte žiadnu kontrolu a manažment prístupových práv?
 • Neviete kto a kedy sa pripája k vašemu stroju / zariadeniu?
  Zabráňte chaosu vo vašom závode / prevádzke!

Ewon ponúka jednoduchú a bezpečnú údržbu na diaľku s 2-mi komponentmi: cloudová služba VPN + bezpečná gateway pre pripojenie odkiaľkoľvek na svete. Prečo je Ewon riešenie bezpečné?

 • Ewon inicializuje odchádzajúce VPN pripojenie ku cloudovej službe Talk2M, ktoré je "firewall-friendly".
 • Segregácia LAN: pripojenie len k cieľovému zariadeniu → bez prístupu k výrobnej sieti.
 • Majiteľ závodu / zariadenia má kontrolu nad pripojením (vypínač na bráne DI).
 • Bezdrôtové pripojenie, ak nie je k dispozícii LAN sieť.

Talk2M predstavuje špičkovú cloudovú IIoT službu, globálnu a škálovateľnú na správu a kontrolu pripojenia vašich strojov / zariadení:

 • Centralizovaná správa zariadení, používateľov a prístupových práv.
 • Redundantné servery pre celosvetové pokrytie.
 • Výkonný, napriek tomu užívateľsky prívetivý.

1. Device management

 • Pohodlná správa prostredníctvom cloudu - pridajte, odstráňte alebo dočasne vypnite ktorúkoľvek gateway, sledujte verzie firmvéru.
 • Jednoduchá registrácia brány - automatická konfigurácia vložením USB / SD, pripravená pomocou Easy Setup wizard.
 • Obmedzenie prístupu k zariadeniam - nastavenia firewall na obmedzenie prístupu k cieľovým zariadeniam (PLC, HMI, ...) pomocou IP adries, portov a protokolov.

2. User management

 • Ovládajte prístup svojho tímu a externých partnerov - administrátor pridá, odstráni alebo dočasne deaktivuje ktoréhokoľvek používateľa.
 • Možnosti zabezpečenia - dvojfaktorová autentifikácia, definícia politiky hesiel.

3. Viditeľnosť

 • Sledujte všetku aktivitu prostredníctvom eCatcher - monitorujte, kto sa pripojí k zariadeniu, kedy a na ako dlho.
 • Používatelia môžu dokumentovať prácu, ktorú vykonali počas pripojenia.

4. Doplnkové služby

 • Live KPI na sledovanie výkonu vášho stroja / zariadenia.
 • Otvorené služby s APIs pre integráciu aplikácií tretích strán -
  DataMailbox: inteligentný zber historických údajov zo všetkých zariadení,
  M2Web: interakcia s vašimi zariadeniami.
 • E-mailové a SMS notifikácie.

5. Škálovateľné a overené riešenie

 • Pripojte akýkoľvek stroj za pár minút.
 • Servery umiestnené po celom svete (vrátane Číny) pre optimálny výkon.

6. Service Level Agreement (SLA)

 • Celková dostupnosť služieb 99,6% počas celého roka.
 • Maximálna doba odstávky 4 po sebe nasledujúce hodiny.
 • Redundantná architektúra s 30+ servermi.
 • Monitorovanie 24 / 7 / 365.

7. Certifikovaná bezpečnosť

Bezpečnosť Talk2M je pravidelne kontrolovaná a certifikovaná organizáciami tretích strán.

 

 

 

09.07.2020

Ewon ViewON 4.1

viewON je softvér fungujúci ako webový HMI editor, ktorý vám umožňuje vytvoriť dashboard vzdialeného zariadenia, ktorý sa dá umiestniť do vášho zariadenia Ewon.
Prostredníctvom tohto dashboardu môžete monitorovať a robiť úpravy vo svojich vzdialených zariadeniach.

Aktualizácia viewON:

 • Export / import vašich projektov - zdieľanie projektov viewON je teraz veľmi jednoduché, pretože môžete ľahko importovať a exportovať projekty z jedného počítača do druhého.
 • Nová možnosť „Uložiť ako“ - umožní vám ľahko duplikovať alebo vytvoriť kópiu projektu.

Najnovšia verzia viewON >>
Ak si chcete prečítať celý zoznam vylepšení a opráv >>.
Obsah viewON migroval z ewon.biz na developer.ewon.biz

viewON Symbols

 •  nové sady symbolov na vytvorenie pekne vyzerajúcich a vysoko účinných dashboardov. Nainštalujte si najnovšiu verziu viewON, aby ste ich mohli využívať.

Pozrite si nové symboly v TechForum.

Ewon Live Demo
Pozrite si ukážku Ewon riešení prostredníctvom Ewon Live demo >>