Zastúpenie firiem Vipa, Deltalogic, Profichip, Ewon, Procentec a Weintek. Predaj HW, tvorba SW, inžinierska činnosť.

VIPA PROFINET CPU - 4 komunikačné porty: PROFINET I/O, Ethernet PG/OP, PROFIBUS, MPI

Adaptéry NetLink aj pre Windows7 a TIA Portal

eWON COSY - pripája PLC cez internet ešte jednoduchšie

COMbricks - PROFIBUS trvale pod dohľadom

eMT3000 - nový rad dotykových panelov

Brány ADFWeb - pre všetky sériové a ethernetové protokoly

ControlSystem

Komunikácia a zber údajov

30.09.2020

Navýšenie objemu dátových služieb Talk2M októbra 2020

Uprostred COVID krízy HMS Ewon zvýšili dočasne limit VPN dátových služieb. Na základe vynikajúcej spätnej väzby od 1. októbra platí tento limit natrvalo pre všetkých používateľov Talk2M:

 • Talk2M Free+ používatelia získajú 3 GB namiesto 1 GB a 5 miliónov dátových bodov namiesto pôvodných 500 000.
 • Talk2M Pro používatelia získajú 9 GB namiesto 6 GB a 10 miliónov dátových bodov namiesto pôvodných 3 miliónov.
Talk2M Talk2M Free+ Talk2M Pro
cena súčasť všetkých routrov ročný poplatok
počet zariadení neobmedzený neobmedzený
počet používateľov neobmedzený neobmedzený
povolenia používateľov a ich zoskupenie nie áno
SLA (service level agreement) nie áno
počet súčasných VPN spojení 1 3+
počet súčasných M2Web a eCatcher mobile spojení 5 neobmedzený
VPN mesačné dátové služby 3 GB 9 GB
DataMailBox 5 000 000 / mesiac 10 000 000 / mesiac

Užitočné tipy na správu spotreby nájdete vo FAQ otázkach týkajúcich sa Talk2M.

24.09.2020

Novinka od IBHsoftec: gateway IBH Link IoT s TeamViewer sw

Kombinácia TeamViewer pre vzdialený prístup a podporu a OPC UA modulu IBH Link IoT od IBHsoftec GmbH, vytvára bezpečný a ľahký prístup k stroju / zariadeniu na diaľku.

Vďaka predinštalovanému softvéru ponúka možnosť vzdialeného prístupu ihneď po pripojení ethernetovým káblom a k napájaciemu zdroju.Vďaka tomu môžu byť moduly dodané na miesto použitia a môžu byť inštalované na mieste bez špecializovaného technika - Plug & Play.
Existujúce moduly od IHBsoftec možno tiež vybaviť sw TeamViewer prostredníctvom aktualizácie. Vďaka jednoduchej inštalácii je možné spoľahlivo a s nízkymi nákladmi prispôsobiť nielen nové stroje, ale aj staršie systémy pre požiadavky IIoT.

Moduly IBH Link UA je možné používať s riadiacimi systémami Siemens, ako sú Simatic S5, S7-200, S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500, Logo! a Sinumerik CNC 840D a 840D, riadiacimi systémami s Modbus, Logix radou (Controllogix a Compactlogix) od Rockwell, riadiacimi systémami Mitsubishi Electric Melsec IQR, FX5, QnA a série L, robotmi Mitsubishi Electric, Bosch- Rexroth, Beckhoff, B&R a všetkými ethernetovými riadiacimi systémami s protokolmi TCP a UDP.

20.07.2020

Top 5 odporúčaní pre koncových používateľov pri výbere a implementácii riešenia vzdialeného prístupu

Vzdialený prístup k strojom prináša jasné výhody pre výrobu.63% údržbárskych prác na stroji sú buď rutinnou kontrolou, alebo sa zistí, že problém jednoducho neexistuje. Okrem toho 30% alebo viac z týchto opráv možno vykonať na diaľku úpravou parametrov cez internet alebo s malou pomocou zo strany osoby na mieste. HMS Networks prináša odporúčania, ktoré by koncoví používatelia a vlastníci aktív mali presadzovať pri výbere a implementácii robustného, škálovateľného a zabezpečeného riešenia vzdialeného prístupu:

1. Kontrola identifikácie a autentifikácie:

 • Jedinečná identifikácia a autentifikácia pre každého používateľa. V prípade, že je potrebné zrušiť prístup používateľa (napríklad z dôvodu odchodu zo spoločnosti), malo by byť možné vykonať to priamo v účte.
 • Pri prvej konfigurácii zariadenia zmeňte predvolené heslo.
 • Ak je to možné, používajte viacfaktorové overenie.

2. Riadenie prístupu a správa pripojení

 • Definujte rôzne práva pre jednotlivých používateľov - každý používateľ musí patriť do skupiny, ktorá má priradené oprávnenia na prístup ku všetkým smerovačom alebo ich skupinám. Systém musí poskytovať schopnosť podporovať správu všetkých účtov autorizovanými používateľmi vrátane pridávania, aktivácie, úpravy, deaktivácie a odstránenia účtov.
 • Pripojenia a zmeny sa musia dať skontrolovať - systém musí byť schopný zaznamenávať udalosti týkajúce sa riadenia prístupu, chýb, operačného systému, riadiaceho systému, zálohovania a obnovy, zmien konfigurácie... Jednotlivé záznamy auditu by mali obsahovať časovú pečiatku, zdroj, kategóriu, typ, ID udalosti a výsledok udalosti.
 • Povolenie / ukončenie vzdialenej relácie - výrobcovia zvyčajne vyžadujú vzdialený prístup z dôvodu núdzovej prevádzkovej podpory a údržby systému. Preto by na zabezpečenie dodatočnej bezpečnosti a kontroly mal byť povolený / zakázaný prístup k VPN a / alebo internetu prostredníctvom mechanického signálu, ako je napríklad vypínač na kľúč. To umožňuje vlastníkovi stroja / zariadenia deaktivovať diaľkové pripojenie dodávateľa, pokiaľ nie je potrebné. Po dokončení úloh môže vlastník deaktivovať vzdialené pripojenie dodávateľa.

3. Dôverné a šifrované pripojenia - personál vzdialenej podpory, ktorý sa pripája cez internet, by mal používať šifrovaný protokol, napríklad spustiť klienta pripojenia VPN, aplikačný server alebo zabezpečený HTTP prístup, a autentifikovať pomocou silného mechanizmu, ako je napríklad viacfaktorová autentifikačná schéma založená na tokene.

4. Správna architektúra vzdialeného prístupu vo vašom zariadení

 • Dodávatelia strojov by mali mať prístup iba k svojmu stroju, nie k celej sieti závodu.
 • Nepoužívať ovládacie zariadenie (HMI, PC, PLC ...) ako VPN host na vzdialené pripojenie.
 • Povoliť iba odchádzajúce spojenia, bez potreby statickej IP adresy. Priemyselný smerovač by mal iniciovať odchádzajúce zabezpečené VPN spojenie s konkrétnym účtom v cloude. Tento tunel je autentifikovaný a šifrovaný pomocou HTTPs.

5. Riešenie s ohľadom na budúcnosť

 • Aktualizovať firmvér na najnovšiu verziu.
 • Vysoká dostupnosť služby vzdialeného prístupu.

Toto sú len niektoré z odporúčaní pre všetky spoločnosti, ktoré sa snažia štandardizovať riešenie vzdialeného pripojenia.
Ak sa chcete dozvedieť viac, spoločnosť HMS Industrial Networks vytvorila knižného sprievodcu Bezpečný vzdialený prístup >>

 

 

20.07.2020

Spravujte svoje pripojenia k strojom a zariadeniam pomocou Talk2M

Ako znížiť náklady na údržbu a zvýšiť efektívnosť?
Vzdialené pripojenie je nevyhnutnosťou. Prostredníctvom vzdialenej údržby by sa dalo vyhnúť služobnej ceste v až 63% prípadov.

 • Nemáte žiadnu kontrolu a manažment prístupových práv?
 • Neviete kto a kedy sa pripája k vašemu stroju / zariadeniu?
  Zabráňte chaosu vo vašom závode / prevádzke!

Ewon ponúka jednoduchú a bezpečnú údržbu na diaľku s 2-mi komponentmi: cloudová služba VPN + bezpečná gateway pre pripojenie odkiaľkoľvek na svete. Prečo je Ewon riešenie bezpečné?

 • Ewon inicializuje odchádzajúce VPN pripojenie ku cloudovej službe Talk2M, ktoré je "firewall-friendly".
 • Segregácia LAN: pripojenie len k cieľovému zariadeniu → bez prístupu k výrobnej sieti.
 • Majiteľ závodu / zariadenia má kontrolu nad pripojením (vypínač na bráne DI).
 • Bezdrôtové pripojenie, ak nie je k dispozícii LAN sieť.

Talk2M predstavuje špičkovú cloudovú IIoT službu, globálnu a škálovateľnú na správu a kontrolu pripojenia vašich strojov / zariadení:

 • Centralizovaná správa zariadení, používateľov a prístupových práv.
 • Redundantné servery pre celosvetové pokrytie.
 • Výkonný, napriek tomu užívateľsky prívetivý.

1. Device management

 • Pohodlná správa prostredníctvom cloudu - pridajte, odstráňte alebo dočasne vypnite ktorúkoľvek gateway, sledujte verzie firmvéru.
 • Jednoduchá registrácia brány - automatická konfigurácia vložením USB / SD, pripravená pomocou Easy Setup wizard.
 • Obmedzenie prístupu k zariadeniam - nastavenia firewall na obmedzenie prístupu k cieľovým zariadeniam (PLC, HMI, ...) pomocou IP adries, portov a protokolov.

2. User management

 • Ovládajte prístup svojho tímu a externých partnerov - administrátor pridá, odstráni alebo dočasne deaktivuje ktoréhokoľvek používateľa.
 • Možnosti zabezpečenia - dvojfaktorová autentifikácia, definícia politiky hesiel.

3. Viditeľnosť

 • Sledujte všetku aktivitu prostredníctvom eCatcher - monitorujte, kto sa pripojí k zariadeniu, kedy a na ako dlho.
 • Používatelia môžu dokumentovať prácu, ktorú vykonali počas pripojenia.

4. Doplnkové služby

 • Live KPI na sledovanie výkonu vášho stroja / zariadenia.
 • Otvorené služby s APIs pre integráciu aplikácií tretích strán -
  DataMailbox: inteligentný zber historických údajov zo všetkých zariadení,
  M2Web: interakcia s vašimi zariadeniami.
 • E-mailové a SMS notifikácie.

5. Škálovateľné a overené riešenie

 • Pripojte akýkoľvek stroj za pár minút.
 • Servery umiestnené po celom svete (vrátane Číny) pre optimálny výkon.

6. Service Level Agreement (SLA)

 • Celková dostupnosť služieb 99,6% počas celého roka.
 • Maximálna doba odstávky 4 po sebe nasledujúce hodiny.
 • Redundantná architektúra s 30+ servermi.
 • Monitorovanie 24 / 7 / 365.

7. Certifikovaná bezpečnosť

Bezpečnosť Talk2M je pravidelne kontrolovaná a certifikovaná organizáciami tretích strán.

 

 

 

09.07.2020

Ewon ViewON 4.1

viewON je softvér fungujúci ako webový HMI editor, ktorý vám umožňuje vytvoriť dashboard vzdialeného zariadenia, ktorý sa dá umiestniť do vášho zariadenia Ewon.
Prostredníctvom tohto dashboardu môžete monitorovať a robiť úpravy vo svojich vzdialených zariadeniach.

Aktualizácia viewON:

 • Export / import vašich projektov - zdieľanie projektov viewON je teraz veľmi jednoduché, pretože môžete ľahko importovať a exportovať projekty z jedného počítača do druhého.
 • Nová možnosť „Uložiť ako“ - umožní vám ľahko duplikovať alebo vytvoriť kópiu projektu.

Najnovšia verzia viewON >>
Ak si chcete prečítať celý zoznam vylepšení a opráv >>.
Obsah viewON migroval z ewon.biz na developer.ewon.biz

viewON Symbols

 •  nové sady symbolov na vytvorenie pekne vyzerajúcich a vysoko účinných dashboardov. Nainštalujte si najnovšiu verziu viewON, aby ste ich mohli využívať.

Pozrite si nové symboly v TechForum.

Ewon Live Demo
Pozrite si ukážku Ewon riešení prostredníctvom Ewon Live demo >>

eCatcher 6.6 PR - predbežná verzia eCatcher: verzia 6.6!
Vylepšenia:

 • Prevádzka a spotreba dát - v časti „Credit & Contract“ na karte účtu je teraz k dispozícii prehľad o aktuálnom finančnom stave účtu.
 • Implementácia API Token

Vyskúšajte eCatcher 6.6.1 PR >>
Celý zoznam vylepšení a opráv v eCatcher v 6.6.1 >>

Talk2M Unlock-Key
Ak chce užívateľ Talk2M obnoviť / migrovať Ewon, ale už nemá prístup k účtu Talk2M, ku ktorému Ewon patrí, musí požiadať svojho distribútora alebo niekoho z HMS MU, aby dostal špeciálny Unlock-Key, ktorý umožňuje migráciu tohto Ewon počas krátkeho časového obdobia.
 

FW 14.2s0
Prečo Ewon odporúča upgrade aspoň na firmvér 14.2s0 >>

 

01.07.2020

Najnovšia verzia firmvéru pre routre Ewon: 14.2s0

 • Upgrade na najnovšiu verziu pomocou eBuddy

eBuddy je aplikácia Ewon, ktorá vám pomôže spravovať firmvér vášho Ewon. Je najlepším riešením v týchto prípadoch:

- máte jeden alebo veľmi málo Ewonov na upgrade, dostupných lokálne alebo prostredníctvom pripojenia Talk2M;

Na získanie najnovších verzií firmvéru zo serverov je vo väčšine prípadov potrebné pripojenie na internet.

 • Prostredníctvom lokálneho pripojeniaebuddy-list

Ak ste pripojení k rovnakej sieti, ku ktorej sú pripojené vaše Ewon zariadenia, potom eBuddy automaticky (alebo tlačidlo Obnoviť) zobrazí tieto Ewon zariadenia v zozname.
Aktualizovať firmvér týchto zariadení Ewon môžete pomocou nástrojov > Update Firmware alebo klávesovou skratkou F3.

Aktualizovať firmvér Ewonu lokálne >>

 • Prostredníctvom vzdialeného pripojenia Talk2M

Vzdialené Ewony pripojené k Talk2M, môžete aktualizovať pomocou eBuddy.
ebuddy-ecatcher-connectionAk chcete aktualizovať firmvér zariadenia Ewon, ktoré je umiestnené vo vzdialenej lokalite a je pripojené k Talk2M, musíte byť k tomuto zariadeniu pripojení pomocou desktop verzie eCatcher. Firmvér aktualizujete pomocou nástrojov > Update Firmware alebo klávesovou skratkou F3 v eBuddy.
Aktualizovať firmvér Ewonu prostredníctvom Talk2M >>

 • Manuálny upgrade

- prenosom firmvéru na server FTP Ewonu pomocou vášho obľúbeného klienta FTP,
- vložením SD karty alebo USB Flash disku, ktoré obsahujú firmvér,
- pomocou programu eBuddy, ak už je súbor firmvéru dostupný v počítači, ktorý vykonáva upgrade,
Manuálny upgrade je najlepšie riešenie pre tieto prípady aktualizácie:

- potrebujete aktualizovať veľa Ewonov a chceli by ste vykonať aktualizáciu pomocou => SD karty alebo USB flash disku,
- chcete upgradovať priamo na najnovšiu verziu bez toho, aby ste prešli doterajšími hlavnými verziami (napr .: v11 priamo na v14) => SD karta alebo USB flash disk,
- aktualizáciu vykonáva osoba, ktorá má malé alebo žiadne skúsenosti s Ewonom => SD alebo USB flash,
- musíte vykonať upgrade na verziu firmvéru, ktorá nie je najnovšia (napr .: v14.0s0 až 14.2s0) => FTP pripojenie.

Aktualizovať firmvér Ewonu manuálne >>

 • Automatická aktualizácia pomocou skriptovania

Ewon poskytuje skript, ktorý automaticky aktualizuje váš firmvér Ewon Flexy pomocou BASIC skriptu:
Ak nemáte lokálny prístup k Ewonu a máte veľkú medzeru medzi vašou aktuálnou verziou a poslednou verziou firmvéru, BASIC skript môže uľahčiť postup aktualizácie firmvéru Ewonu. BASIC skript dokáže proces zvládnuť automaticky a Ewon upgraduje na najnovšiu dostupnú verziu.

Oznámenie o aktualizáciách Talk2M
Prihlásením sa na odber noviniek HMS Customers and Distributors Information Serivce si môžete vybrať, ktoré aktualizácie chcete dostávať:

- aktualizácia produktov Ewon: firmvér, funkcie, zabezpečenie, ...
- služba Talk2M: zmena IP adresy VPN servera, dočasné vypnutie alebo reštartovanie VPN servera Talk2M, dočasná alebo trvalá migrácia Ewonov z jedného VPN servera Talk2M na druhý, plánovaná údržba.

Prihláste sa na odber noviniek HMS Customers and Distributors Information Serice >>

01.07.2020

Vyskúšajte Ewon Flexy a odhaľte potenciál vašich prevádzkových dát!

Vyskúšajte demo účet a zistite, aké ľahké je pripojiť sa k stroju alebo zariadeniu pomocou Ewon Flexy.

Stačí vyplniť formulár a dostanete takmer okamžite prístup k demo účtu Talk2M s niekoľkými routrami Ewon Flexy pripojenými k rôznym PLC. Stiahnite si:

a využite možnosť vzdialeného prístupu prostredníctvom Talk2M alebo použite portál M2Web na sledovanie živých KPI a pripojenie k lokálnym dashboardom z ľubovoľného webového prehľadávača.

Vyžiadať si prístup k demo účtu >>

26.06.2020

7 dôvodov, prečo si vybrať routre Ewon

Ewon je najpoužívanejšie riešenie priemyselného zabezpečeného vzdialeného prístupu na svete - s takmer 300 000 pripojenými strojmi a zariadeniami ku cloudovej službe Talk2M, s viac ako 30 dátovými centrami a viac ako 10 000 zákazníkmi.

7 dôvodov, prečo si vybrať produkty Ewon:

 1. Povolenie vzdialeného pripojenia - váš stroj nemusí byť stále pripojený k internetu. Ak potrebujete službu vzdialeného prístupu, pripojenie môže zodpovedná osoba v továrni ručne aktivovať. To sa dá dosiahnuť pomocou konfigurovateľného digitálneho vstupu, ktorý je k dispozícii na všetkých zariadeniach Ewon, na autorizáciu pripojenia na internet alebo VPN. S týmto pripojením môžete tiež aktivovať VPN zaslaním SMS na Ewon.
   
 2. Kontrola, či je niekto vzdialene pripojený k zariadeniu - všetky zariadenia Ewon majú vopred nakonfigurovaný digitálny výstup, ktorý sa automaticky aktivuje, keď je niekto aktívne pripojený a používa službu vzdialeného prístupu. Týmto spôsobom môže byť informovaný manažér výroby, keď niekto mení konfiguráciu zariadenia. Pre niektoré aplikácie je to dokonca štandard, ako v prípade UNE-EN 415-10: 2014 pre baliace stroje.
   
 3. Nastavenie zariadenia Ewon bez toho, aby ste ho mali pred sebou umožňuje vám nastaviť a nakonfigurovať vzdialené pripojenie k strojom bez toho, aby ste opustili svoj dom. Predkonfiguráciou cloudového pripojenia môže konečný používateľ nainštalovať zariadenie Ewon, jednoduchým zapojením SD karty alebo USB flash disku. Cloudovú registráciu a konfiguráciu zariadenia je možné vykonať na diaľku vďaka Easy Setup: How to use Easy Setup >>
   
 4. Test vzdialeného pripojenia s Talk2M bez zariadenia Ewon - chcete vedieť, či má sieť zákazníka dobré spojenie so službou vzdialeného prístupu Talk2M ešte pred odoslaním routeru Ewon? Vďaka nástroju Talk2M Connection Checker na kontrolu pripojenia Talk2M je možné overiť pripojenie skôr, ako nainštalujete Ewon do siete. Talk2M Connection Checker je bezplatný nástroj, ktorý na konci testu zobrazí výsledky a ak sa zistia problémy s pripojením k Talk2M, chybové hlásenie obsahuje ďalšie informácie, ktoré vám pomôžu problém vyriešiť.
   
 5. Live údaje zo stroja na vlastnom dátovom portáli - chceli by ste monitorovať niektoré kľúčové údaje stroja (KPI) zo svojho smartfónu? Je to možné vďaka integrovanej funkcii Easy KPI. Nastavenie je jednoduché, z každého Ewon Flexy si môžete vybrať až 6 KPI a publikovať ich na bezplatnej webovej stránke M2Web. Živé údaje sa môžu zobraziť v mapovom podklade alebo vo forme zoznamu s farebným indikátorom alarmového stavu. Táto funkcia je bezplatná pre všetky zariadenia Ewon Flexy.
   
 6. Maximálna dostupnosť pre vzdialenú službu - „Čo sa stane, ak zlyhá sieť zákazníka a nemáte prístup k zariadeniu?“ Všetky zariadenia Ewon sa môžu automaticky prepnúť z primárneho rozhrania WAN na sekundárne rozhranie WAN, ak zlyhá primárna sieť. Napríklad, ak nefunguje pripojenie Ethernet WAN, zariadenie Ewon sa môže automaticky prepnúť na 4G sieť. na zabezpečenie nepretržitej konektivity. Môžete tiež nastaviť ako sekundárne rozhranie WiFi a použiť v núdzovej situácii hotspot vášho mobilného telefónu.

 7. Konfigurovateľné funkcie kybernetickej bezpečnosti pre ešte väčšiu ochranu - v predvolenom nastavení Ewon ponúka mnoho bezpečnostných funkcií a je automaticky povolený. Existuje však mnoho ďalších možností, ktoré je možné konfigurovať na základe potrieb klienta alebo aplikácie IoT. Pri prvom nastavení by ste mali zmeniť predvolené heslo správcu Ewon. Všetky účty Talk2M môžu vytvárať neobmedzený počet používateľov. Preto sa dôrazne odporúča, aby mal každý používateľ jedinečné užívateľské meno a jedinečné oprávnenie na základe svojej úrovne prístupu. Pre všetky používateľské účty by sa malo povoliť viacfaktorové overenie (MFA - Multi-factor Authentication).

   

10.03.2020

10 vecí, ktoré by ste mali vedieť o eCatcheri (VPN klient)

# 1  eCatcher Online Help
Stlačením klávesu "F1" v aplikácii eCatcher alebo kliknutím na ikonu "?" v pravom hornom rohu sa otvorí online pomocník eCatcher venovaný stránke alebo téme, na ktorej sa práve nachádzate.
Online pomocník eCatcher priamo >>

# 2 - Prispôsobte si popis Ewonu
V rámci rozhrania eCatcher je možné prispôsobiť 3 stĺpce, napr. krajinu, kde je Ewon umiestnený, názov projektu...
Jasný popis na každom vzdialenom Ewone umožňuje jednoduchú identifikáciu. Tento popis môžete použiť aj na filtrovanie vo vyhľadávacom paneli v eCatcher, eCatcher Mobile (Google Android, Apple iOS) alebo M2Web.
V predvolenom nastavení sa tieto stĺpce nazývajú "Custom Field 1,2 a 3". Toto nastavenie sa nachádza v ponuke:
"Account > Advanced settings > Custom Fields > Modify". Vlastné polia môžu byť premenované na meno zákazníka - miesto, názov miesta, typ stroja.

Užitočné informácie: môžete si pridať ďalšie preddefinované stĺpce, napríklad verziu firmvéru alebo informácie o sieti.

# 3 - Ewon Logbook
Pre každé zariadenie Ewon vo vašom účte je k dispozícii denník. Po pripojení k Ewonu môžete do denníka písať ďalšie správy kliknutím na "Pridať správu" v okne aktívneho pripojenia. Logbook môžete zobraziť aj vtedy, ak nie ste pripojení, jednoduchým kliknutím na ikonu. Používateľské správy, pripojenia a ďalšie udalosti sa zobrazujú v rovnakom logu. Pomocou filtra môžete z protokolov vytriediť konkrétne udalosti. Logy môžete exportovať, filtrovanť alebo kompletovať ako súbor CSV alebo TXT.

# 4 - Talk2M stránka stavu
Servery Talk2M sú monitorované technikmi 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Webová stránka Talk2M Status odráža stav infraštruktúry Talk2M v reálnom čase. Všetky poruchy alebo servisné zásahy sú hlásené. O plánovanej údržbe sa dozviete e-mailom.
Talk2M Status >>

# 5 - Talk2M Connection Checker
Perfektným nástrojom na overenie, či vaše pripojenie WAN použité pre váš Ewon alebo eCatcher môže poskytnúť úplný prístup k službám Talk2M.
Tento nástroj stiahnete tu: Ewon Downloads
Viac informácií v odkaze: Talk2m Connection Checker 3.0

# 6 - Dvojfaktorové overenie
Obvyklé overovanie sa vykonáva prostredníctvom SMS, ale môže sa vykonať aj overením vyhradeného počítača, ktorý sa použije ako druhý dôveryhodný autentifikačný faktor.

# 7 - Zobrazie Ewonov na mape
Namiesto klasického zoznamu môžete zobraziť všetky zaregistrované Ewony na mape sveta. Geolokácia nie je na základe GPS technológie, takže je kompatibilná so všetkými zariadeniami Ewon. Poloha sa získa buď prostredníctvom celulárnej siete alebo v korelácii s informáciami od poskytovateľov internetových služieb alebo Wi-Fi smerovačom. Ručné nastavenie je možné, ak odhadovaná poloha nie je dostatočne presná alebo pre skupinové zobrazenie. Z dôvodu ochrany osobných údajov môže byť geolokácia zariadení deaktivovaná buď pre celý účet, alebo len pre konkrétny Ewon.

# 8 - Registrácia Ewonu na inom účte Talk2M
Z bezpečnostných dôvodov a kvôli zabráneniu zneužitia prevádzky zariadení Ewon, nemôžete zaregistrovať Ewon k inému účtu Talk2M. Server Talk2M automaticky zamietne žiadosť o registráciu (prístup bol odmietnutý).
Ak chcete znova priradiť Ewon k inému účtu Talk2M, musí správca účtu najskôr odstrániť Ewon z bývalého účtu Talk2M.
Ďalšie informácie o riešení problémov:
troubleshooting: 33234 - t2m-Access denied.

# 9 - Reporty
Pre mnoho organizácií je schopnosť sledovať, kto sa pripája k rôznym vzdialeným strojom a zariadeniam, dôležitou súčasťou ich podnikateľskej praxe. Talk2M poskytuje správy administrátorom účtov, aby sledoval aktivitu svojich účtov. Zistite, ako exportovať mesačné prehľady v tomto videu >>

# 10 - Prispôsobte si prístup k Talk2M
Portál M2Web si môžete prispôsobiť tak, aby odrážal identitu vašej spoločnosti. Prístup M2Web môže byť plne integrovaný do webovej stránky tretej strany prostredníctvom Iframe. Táto funkcia sa volá
M2Web Logo Program a môžete ju nakonfigurovať priamo z aplikácie eCatcher.

 

11.02.2020

Talk2M Connection Checker

Ewon pomáha zákazníkom dosiahnuť úspešné diaľkové pripojenie k strojom a zariadeniam. Vytvoril súbor otázok a odpovedí (FAQ)  pre prípravu vzdialeného prístupu.

Connection Checker Talk2M je bezplatný nástroj na testovanie pripojenia Talk2M, ktorý ponúka výhody ako:
• rýchly test a overenie VPN pripojenia k 20+ Talk2M serverom,
• diagnostiku a určenie prekážok pripojenia,

• log file je možné použiť pre ďalšie riešenie problémov,
• nevyžaduje sa žiadna inštalácia, jednoducho nástroj spustite!
Spoľahlivý a podrobný test pripojenia vám pomôže pri úspešnom nasadení vzdialeného prístupu k vašim strojom a zariadeniam!

Download Connection Checker Talk2M >>

ISO 27001 je pre HMS viac ako certifikácia, je to firemná kultúra

HMS vyvíja riešenia Ewon v súlade s normou ISO 27001, čím demonštruje vysokú bezpečnosť svojich produktov. Ako jeden z najznámejších štandardov v oblasti IT poskytuje norma ISO 27001 požiadavky na systém riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS), ktorý umožňuje:

• zaručiť súlad riešení s najnovšími predpismi,
• zabezpečiť vysokú úroveň školení v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre svojich zamestnancov,
• optimálne riadenie a vyváženie rizík.
Viac info o ISO27001 >>

Stránky

Napíšte nám