ControlSystem

Je možné VIPA OP03 programovať v ProTool f. Siemens? [-]

Áno, obidva typy VIPA OP03 (603-1OP00 a 603-1OP10) je možné programovať pomocou ProTool. 

 Poznámka: 

 ProTool nepodporuje ruský jazyk a preto nie je možné vytvoriť projekt v ruskom jazyku pre operačný panel typ 603-1OP10. 

 V takomto prípade je potrebné použiť OP Manager od f. VIPA (SW300O1LA).

Napíšte nám