ControlSystem

EMCheck® LSMZ I

Vysokofrekvenčné tieniace prúdy ako príčina vyrovnávacích prúdov sú vždy dôvod pre sporadické poruchy v priemyselnej dátovej komunikácii. V meracom pozorovaní vyrovnávacích prúdov cez clonu dátového vedenia je často jasné, že zbernica sama nie je príčinou výpadkov, ale je len zasiahnutá výpadkom. Je potrebné nájsť pôvodcu a prijať protiopatrenia.

Kliešte na meranie blúdivých prúdov EMCheck® LSMZ I merajú nízko a vysokofrekvenčné blúdivé prúdy, ako aj tieniace prúdy v frekvenčnom rozsahu od 50/60 Hz, resp 5 Hz - 1 kHz. Nastaviteľný merací rozsah je odstupňovaný od 30 µA - 100 A, pričom v záujme je dolný rozsah merania tienenia na dátovom vedení.

Najdôležitejšie vlastnosti klieští na meranie blúdivých prúdov LSMZ I

  • meranie tienenia a blúdivých prúdov
  • nastaviteľný merací rozsah
  • lokalizácia chýb izolácie a nežiaduceho vypnutia prúdového chrániča
  • všetky funkcie multimetrových klieští
  • trvalé merania pomocou funkcie podržania
  • komfortné meranie v nepriaznivých miestach inštalácie

EMCheck® LSMZ I sa vyznačujú veľkým otvorom (2,8 cm) pre prechod kábla, takže aj v nepriaznivých miestach inštalácie je možné komfortné meranie. Pomocou funkcie podržania je možné trvalé meranie (napr. maximálny prúd). Podľa skúseností firmy Indu-Sol sa nezávisle na špecifikácii zariadenia preukázalo tienenie < 40 mA ako ospravedlniteľné. Pri väčších tieniacich a blúdivých prúdoch je potrebné vykonať ďalšie opatrenia na zlepšenie vyrovnania potenciálov, resp. na odstránenie zdroja rušenia.

Oficiálna hodnota pre maximálnu elektrickú vodivosť tienenia je 150 mA. Všetky vyššie hodnoty vedú k zhoršujúcemu sa tieniacemu účinku a elektrickému preťaženiu zariadenia. Hraničná hodnota pre vodič vyrovnania potenciálov (z dôvodu izolácie) je 300 mA. Ochranné vodiče, ktoré sú vedené vnútri kábla, môžu niesť maximálne 5% plynúceho fázového prúdu. 

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Obrázok
Dopyt
122010005

EMCheck LSMZ I - Leakage current measuring clamp


Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
122010006

EMCheck measuring clamp set


na vyžiadanie
122010007

Measuring clamp set XL (LSMZ I + MWMZ II + ISMZ I)


na vyžiadanie
122010010

EmCheck MWMZ II

Kliešte pre meranie prúdov a impedacie tieniacej slučky


na vyžiadanie
122010020

EMCheck® ISMZ I


na vyžiadanie
Napíšte nám