ControlSystem

EMCheck® LSMZ I

Vysokofrekvenčné indukované prúdy ako aj vyrovnávacíce  tzv. blúdivé prúdy sú často dôvod pre sporadické poruchy v priemyselnej dátovej komunikácii.  Meranie prúdov v tienení pomáha určiť zdroj rušenia a  urobiť opatrenia na odstránenie vplyvu rušenia na komunikačný signál.

Kliešte na meranie prúdov EMCheck® LSMZ I merajú nízko aj vysokofrekvenčné prúdy v dvoch fekvenčných pásmach  a to 50/60 Hz, resp 5 Hz - 1 kHz. Nastaviteľný merací rozsah je odstupňovaný od 30 µA -100 A.
Vyznačujú veľkým otvorom (2,8 cm) pre prechod kábla, takže meranie  je možné realizovať aj v stiesnených miestach inštalácie. Pomocou funkcie podržania je možné trvalé meranie (napr. maximálny prúd).

Najdôležitejšie vlastnosti klieští na meranie prúdov LSMZ I

  • meranie prúdov v tieneniach a blúdivých prúdov
  • nastaviteľný merací rozsah
  • všetky funkcie multimetrových klieští
  • trvalé merania pomocou funkcie podržania
  • komfortné meranie v nepriaznivých miestach inštalácie

 

Východiskové informácie a údaje pre meranie 

Podľa skúseností firmy Indu-Sol sa preukázalo, že hodnota prúdu v tienení < 40 mA je vyhovujúca. Pri väčších hodnotách prúdu je potrebné vykonať ďalšie opatrenia na zlepšenie systému vyrovnania potenciálov, resp. na odstránenie zdroja rušenia.

Maximálna hodnota prúdu v tienení nemá prekročiť 150 mA. Vyššie hodnoty vedú k zhoršeniu funkcie tienenia príp. elektrickému preťaženiu zariadenia. Hraničná hodnota pre vodič vyrovnania potenciálov (z dôvodu ochrany pri dotyku) je 300 mA.

V ochrannom vodiči, ktorý je vedený vo vnútri vnútri trojfázového kábla, môže pretekať až 5% fázového prúdu. 

 

Pozrite tiež kliešte pre meranie impedancie tienenia EMCheck MWMZ II a inteligentné meracie kliešte EMCheck ISMZ I

 

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Obrázok
Dopyt
122010005

Meracie kliešte EMCheck LSMZ I

Kliešte pre meranie prúdu v tienenení komunikačných káblov


Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Obrázok
Dopyt
122010006

Set meracích klieští EMCheck

Kliešte pre meranie prúdu v tienení EmCheck® LSMZ I
Kliešte pre meranie impedancie tieniaceho obvodu EmCheck® MWMZ II
Príslušenstvo, manuál, kufor


122010007

Set meracích klieští EMCheck XL

Kliešte pre meranie prúdu v tienení EmCheck® LSMZ I
Kliešte pre meranie impedancie tieniaceho obvodu EmCheck® MWMZ II
Inteligentné meracie kliešte EmCheck® ISMZ I
Príslušenstvo, manuál, kufor


Napíšte nám