ControlSystem

ASi-INspektor®

Pri  výskyte sporadických porúch ako aj pre zabezpečenie efektívnej preventívnej údržby je nevyhnutné ASi zbernicu dlhodobo monitorovať.  ASi-INspektor® je pasívny analyzátor, ktorý nepretržite analyzuje dátovú prevádzku a zhromažďuje údaje ako sú:

• chybové telegramy

• opakované telegramy

• diagnostika zariadenia

• poruchy zariadenia

Tieto informácie zobrazujú aktuálny stav kvality komunikácie v sieti AS-Interface, zároveň pre lepšiu prehľadnosť sú zozbierané údaje a udalosti ukladané v grafickej tabuľke (takzvanej matici zariadení) a automaticky priradené ku konkrétnym zariadeniam v sieti.

Všetky zhromaždené údaje môžeme zobrazovať voliteľne prostredníctvom integrovaného webového rozhrania (vo verzii StarterKit) alebo pomocou databázového monitorovacieho softvéru  PROmanage® s použitím protokolu SNMP.

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Obrázok
Dopyt
124040000

ASi-INspektor®

Decentral data collector for a permanent
continuous network monitoring


124040002

ASi-INspektor® StarterKIT

Decentral data collector for a permanent
continuous network monitoring at ASi with Webinterface.
consisting of
124040000 ASi-INspektor
124080000 Switch für ASi-INspektor
124080001 Pure-box für ASi INspektor
120010003 M12 connecting cable to ASi-Bus
120040000 ASiMA (measurement adaptor M12)


Napíšte nám