ControlSystem

DATAEAGLE 7000

Bezpečný prenos dát a celosvetová konektivita pre všetky mobilné siete. Signály môžu byť prenášané celosvetovo z rôznych dátových zdrojov, ako napr. prenos diagnostických hlásení veľkých strojov, výšky hladiny povodia cez mobilné siete a ethernet na vlastný portál.

IoT (internet vecí) speje v oblasti údržby a v širšom význame pri všetkých úlohách kontroly k stále novým očakávaniam a vývoju. Gateway s globálne použiteľnými SIM - kartami hrajú dôležitú úlohu pri monitorovaní prevádzky a údržbe celosvetovo inštalovaných strojov a tvoria základ celkom nových obchodných modelov. Na báze konkrétnych používateľských želaní intenzívne ďalej vyvíjaný gateway DATAEAGLE 7000 firmy Schildknecht AG dokáže prenášať v nastavených časových cykloch signály celosvetovo z dátových zdrojov všetkých typov, ako diagnostické hlásenia veľkých strojov alebo stav hladiny povodia cez rádiové vlny a ethernet do vlastného portálu. Dáta sú prístupné oprávneným používateľom cez konštrukčne rovnakú gateway  alebo priamo cez zariadenia pripojené na internet, alebo sú automaticky zasielané pevnému okruhu príjemcov. Zariadenia sú dostupné v prevedení ochranného krytia IP20, IP65, ako aj nechránenom prevedení.

Prenos dát je pri DATAEAGLE 7000 obzvlášť bezpečný, kvôli použitiu AES (Advanced Encryption Standard) a RSA (Rivest, Shamir und Adleman) mimoriadne chráneného spôsobu kódovania a je použitý profesionálne zabezpečený server. Pretože sa s prenášanými mernými údajmi neprenášajú žiadne vysvetľujúce informácie, predstavujú konkrétnu hodnotu len pre autorizovaných príjemcov.

SIM karta, ktorá je obsiahnutá v prístroji, ponúka celosvetovú konektivitu pre všetky mobilné siete za pevné a vypočítateľné jednotné tarify. Pod pojmom SPOC (Single Point of Contact) ponúka Schildknecht AG,  ako systémový poskytovateľ všetky komponenty a služby, ktoré sú potrebné pre kompletné zariadenie, od poradenstva, plánovania, cez hardvér a softvér až po SIM – kartu.

Výhody DATAEAGLE 7000:

 • Integrácia vlastného systému pre medzinárodne nasadené M2M aplikácie
 • Minimalizácia vývojových a časových nákladov a rizík
 • Efektívne spracovanie a prenos dát
 • Hardvérovo nezávislý aplikačný program
 • Rýchle vypracovanie Proof of Concept a tak rýchle nasadenie na trh
 • Dodatočný obrat kvôli svetovému predaju  serverových licencií a servisu
 • Rýchly nástup do M2M biznisu a umiestnenie na rýchlo rastúcom trhu
 • Efektívne získavanie malých aj veľkých B2B zákazníkov s minimálnym úsilím
 • Generovanie dodatočných odbytových kanálov a obratov
 • Sprístupnenie nových obchodných modelov
 • Nárast hodnoty vašich služieb a zvýšenie marží
 • Prístup ku M2M znalostiam expertov Schildknecht AG

Sports brandsNike News

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
17050

DATAEAGLE COMPACT 7050


1500 €
Napíšte nám