Zastúpenie firiem Vipa, Deltalogic, Profichip, Ewon, Procentec a Weintek. Predaj HW, tvorba SW, inžinierska činnosť.

VIPA PROFINET CPU - 4 komunikačné porty: PROFINET I/O, Ethernet PG/OP, PROFIBUS, MPI

Adaptéry NetLink aj pre Windows7 a TIA Portal

eWON COSY - pripája PLC cez internet ešte jednoduchšie

COMbricks - PROFIBUS trvale pod dohľadom

eMT3000 - nový rad dotykových panelov

Brány ADFWeb - pre všetky sériové a ethernetové protokoly

ControlSystem

Pravidlá spracovania osobných údajov GDPR

V súvislosti s poskytovanými službami Vás informujeme, že spoločnosť ControlSystem, s.r.o., Štúrova 4, 977 01 Brezno (ďalej správca) spracováva Vaše osobné údaje. Osobné údaje sú spracovávané v súhlade s nariadením EÚ 2016/679 z 27. 4. 2016 (ďalej GDPR).

Rozsah a účel spracovania Vašich osobných údajov

Správca bude Vaše osobné údaje spracovávať len v rozsahu nutnom pre poskytnutie Vami požadovaných služieb:

-dodanie tovarov a služieb na základe Vašej požiadavky, objednávky, zmluvy,

- dodanie školenia podľa Vašich požiadaviek

- poskytnutie technickej podpory podľa Vašich požiadaviek

- zasielanie noviniek e-mailom...

Za týmto účelom bude  správca spracovávať podľa potreby meno, názov firmy, adresu, e-mail a telefónne číslo.

Zabezpečenie dát

Správca vykonáva technické a organizačné bezpečnostné opatrenia pre ochranu Vašich dát pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou alebo prístupom neoprávnených strán.

Osoby s prístupom k Vašim osobným údajom a doba spracovania

K Vašim osobným údajom bude mať prístup správca, jeho poverení zamestnanci a to len v dobu nevyhnutne nutnú a v nevyhnutne nutnom rozsahu, pokiaľ to bude nutné pre poskytnutie služby a splnenie zákonných požiadaviek.

Práva súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, opraviť či doplniť osobné údaje, požadovať obmedzenie spracovania, vzniesť námietku alebo sťažnost proti spracovaniu osobných údajov, požadovať prenesenie údajov, prístup k svojim osobným údajom, byť informovaný o porušení zabezpečenia ochrany osobných údajov, výmaze a ďalšie práva stanovené v GDPR.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať a to zaslaním e-mailu na adresu: info@controlsystem.sk. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúca zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu napr. zákonné povinnosti.

Cookies

Web www.controlsystem.sk používa cookies pre zaistenie funkčnosti a zvýšenie užívateľského komfortu (meranie návštevnosti webu, analýze chovania užívateľov na webe, cielenie reklamy). Návštevník webu www.controlsystem.sk má možnosť nastaviť svoj prehliadač a povoliť/zakázať webovej stránke www.controlsystem.sk ukladanie cookies. Povolenie ukladania cookies v nastavení webového prehliadača je považované za súhlas so spracovaním osobných údajov (cookies), ktorý je v súhlade s nariadením GDPR.

Google Analytics

Web www.controlsystem.sk je napojený na systém Google Analytics, ktorý monitoruje chovanie užívateľov v rozsahu nepresahujúcom bežnú prax (anonymizované agregované dáta podľa podmienok spoločnosti Google).

 

 

Napíšte nám