Zastúpenie firiem Vipa, Deltalogic, Profichip, Ewon, Procentec a Weintek. Predaj HW, tvorba SW, inžinierska činnosť.

VIPA PROFINET CPU - 4 komunikačné porty: PROFINET I/O, Ethernet PG/OP, PROFIBUS, MPI

Adaptéry NetLink aj pre Windows7 a TIA Portal

eWON COSY - pripája PLC cez internet ešte jednoduchšie

COMbricks - PROFIBUS trvale pod dohľadom

eMT3000 - nový rad dotykových panelov

Brány ADFWeb - pre všetky sériové a ethernetové protokoly

ControlSystem
08.07.2021

Monitorovanie stavu pre ethernetové priemyselné siete

Trvalé monitorovanie stavu sa stalo základom v mnohých oblastiach každodenného života. Jedným z príkladov je palubná diagnostika v moderných osobných automobiloch, kde sa plynulo monitorujú všetky prevádzkovo relevantné podmienky.  Ak sa vyskytnú nezrovnalosti, napríklad nedostatočný tlak v pneumatikách, budeme informovaní skôr, ako sa problém stane kritickým.

Váš kokpit pre maximálnu dostupnosť - komplexné monitorovanie OT sietí pre PROFINET, PROFIBUS...
Integrovaný systém monitorovania siete dokáže včas zviditeľniť zmeny stavu vo všetkých systémoch. Dostupnosť komplexných systémov a procesov je možné zaručiť cielene a predvídavo. Flexibilne si vyberte, ktoré systémy a stroje chcete chrániť. Vytvorte predpoklad vysokej dlhodobej dostupnosti svojich strojov a systémov tým, že budete môcť vďaka integrovanej výstražnej funkcii rýchlo reagovať na akékoľvek incidenty.

Praktické výhody pre prevádzku vašich strojov a zariadení
Prečo je trvalé sledovanie stavu také efektívne?

 • Všímajte si a opravujte postupné znižovanie kvality siete- jednotlivé nekritické poruchové stavy často ovplyvňujú účinnosť alebo odolnosť celkového systému. Monitorovanie stavu vám umožňuje rýchlo detekovať  poruchové stavy a opraviť ich skôr, ako sa zariadenie postupne blíži ku kritickému stavu.
 • Výstraha pred prevádzkovo nebezpečnými udalosťami - monitorovací systém automaticky spustí viditeľné varovanie, ak dôjde k potenciálne kritickým udalostiam. Získate tak drahocenný čas na zabránenie ďalším poruchám alebo následným škodám.
 • Cielená lokalizácia zdrojov rušenia - niektoré problémy sa vyskytujú bez akýchkoľvek včasných ukazovateľov. Úplný zber údajov monitorovacieho systému bude podporovať cielené riešenie problémov. Na základe dostupných údajov je možné veľmi podrobne vyhodnotiť chybové vzorce vedúce k poruche, podobne ako funkcia čiernej skrinky lietadla.
 • Údržba a riešenie problémov pomocou vzdialeného monitorovania (zabezpečený vzdialený prístup) - diaľkové monitorovanie umožňuje autorizovaným špecialistom poskytovať cielenú podporu pri zabezpečení alebo obnovení dostupnosti.

Flexibilné riešenie monitorovania, ktoré vyhovuje vašim požiadavkám

 • Jedna aplikácia, jeden systém -  dávajte pozor na jednotlivé oblasti systému alebo stroje pomocou analytických zariadení špecifických pre sieť (decentralizované zberače dát), ako je PROFIBUS-INspektor® NT, a využívajte výhody kombinovaného monitorovania stavu a hĺbkovej analýzy telegramov.
 • Jedna aplikácia, niekoľko systémov - používate niekoľko systémov z rovnakej procesnej siete (napr. PROFINET)? Môžete ich monitorovať jednotlivo alebo kombinovať svoje analytické zariadenia (decentralizované zberače údajov) v jednom centrálnom monitorovacom softvéri.
 • Niekoľko aplikácií, jeden systém - používate viac aplikácií (PROFINET, PROFIBUS atď.) v jednom systéme? Monitorujte ich spoločne a sledujte všetky parametre pripojené k systému.
 • Niekoľko aplikácií, niekoľko systémov - všetky údaje o analýze a monitorovaní vašich systémov na jednom centrálnom mieste pomocou programu PROmanage® NT.
 • Monitorovanie bez ďalšieho hardvéru - získajte základné monitorovanie siete pomocou dostupnej infraštruktúry bez inštalácie ďalšieho hardvéru na analýzu.

Flexibilita a škálovateľnosť

Monitorovanie siete, ktoré rastie spolu s vašimi potrebami Zmenil sa váš systém? Máte nejaké nové systémy / diely, ktoré treba monitorovať? Kombinujte analyzátory (zberače dát, ako je PROFINET-INspektor® NT), manažovateľné prepínače a monitorovací softvér PROmanage® NT  podľa vašich potrieb.

 

 

27.05.2021

Monitorovanie kondície pre OT siete

Športovci si dnes ťažko predstavia život bez fitness hodiniek. Životne dôležité údaje sú osobitne kontrolované, dokumentované a sú odosielané alarmy, ak dôjde k prekročeniu alebo nedosiahnutiu osobných limitných hodnôt.

Zustandsmonitoring: Der Fitnesstracker für OT-Netzwerke

Priemyselné siete sa označujú ako hlavná tepna automatizácie, vyžadované sú spoľahlivosť, stabilita a bezpečnosť sietí. Preto je dôležité zaznamenávať a vyhodnocovať udalosti, komunikačné vzťahy a podmienky zaťaženia.

Každý, kto prevádzkuje stroje a systémy s ethernetovými sieťami, napr. PROFINET, by rád využil výhody, ako sú vysoké prenosové rýchlosti a nepretržitá komunikácia v celom rozsahu a bez rušenia. Kamerové systémy, skenery a nová generácia inteligentných senzorov si vyžadujú vyšší výkon sietí. Je dôležité zvládnuť záťažové špičky a vyhnúť sa úzkym miestam.
Indu-Sol vyvinul intuitívne riešenie na monitorovanie stavu „PROmanage® NT V2“, ktoré analyzuje, hodnotí a monitoruje sieť a tým nepretržitú komunikáciu. Pomocou tohto centrálneho softvéru sú štatistické údaje o prepínačoch, WLAN prístupových bodoch a smerovačoch neustále dopytované napríklad prostredníctvom štandardného protokolu SNMP a graficky zobrazené v typických farbách semaforu. Pomocou integrovanej funkcie skenovania sa sieť mapuje 1: 1 s časovou značkou. Anomálie je možné rozpoznávať, dokumentovať a cielene hlásiť pomocou alarmov a proaktívne eliminovať bez ďalšieho diagnostického hardvéru. Rovnako ako fitnes hodinky s automatickými pripomienkami pohybu.

Pre integráciu existujúcich systémov s PROFIBUS, CAN alebo ASi je v príslušnej priemyselnej zbernici nainštalovaný decentralizovaný zberač dát, ktorý je tiež dotazovaný proaktívne a cyklicky cez SNMP. Analyzuje celý prenos telegramov, lokalizuje zdroje chýb a vydáva alarm, ak sú prekročené predvolené prahové hodnoty. Pomocou tohto riešenia možno efektívne realizovať stratégiu údržby založenú na reálnych podmienkach. 

13.05.2021

Otestujte zdarma do 6. júna nový PROnetplan V2

Softvér pre projektovanie priemyslenej siete PROFINET PROnetplan V2 zdarma do 06. 06.2021.
Stačí vyplniť formulár, nainštalovať testovaciu verziu a môžete ju do 06.06.2021 otestovať. Po skončení testovacieho obdobia môžete naďalej používať PROnetplan V2 s obmedzeným rozsahom funkcií ako bezplatnú demoverziu alebo ako prehliadací program pre existujúce projekty PROnetplan V2.

Stručný prehľad výhod PROnetplan V2:

 • plánovanie siete pomocou drag-and-drop v zobrazení topológie - vytvorte alebo upravte sieťové komponenty a pripojenia v priebehu niekoľkých sekúnd,
 • iIntuitívne predbežné plánovanie zaťaženia siete bez zbytočne zložitých technických špecifikácií,
 • plánovanie sieťových pripojení pomocu metalických, optických spojení a WLAN,
 • vytváranie komunikačných vzťahov medzi komponentmi.

 

08.04.2021

Nový Vortex Report 2021

Report VORTEX, ktorý každoročne vydáva Indu-Sol, poskytuje správu o súčasnom stave priemyselných sietí vo všetkých priemyselných odvetviach. Základom śú stovky servisných zásahov, ktoré technici Indu-Sol GmbH každoročne absolvujú, aby určili kvalitu dátovej komunikácie.

Pozrite si report >>

07.10.2020

PROmesh P10 - switch pre trvalé monitorovanie káblov

Priemyselný ethernetový prepínač, ktorý predstavuje revolúciu v preventívnej údržbe sietí.

Priemyselný ethernetový prepínač PROmesh P10, certifikovaný pre PROFINET, je schopný gigabitového pripojenia, reguluje dátový prenos v homogénnych, heterogénnych a konvergentných priemyselných sieťach a počas prevádzky dokáže monitorovať kvalitu pripojených dátových vedení.

Alternatíva k certifikácii - okrem osvedčených diagnostických funkcií prepínačov PROmeshPROmesh P10 online diagnostiku káblov. Vďaka analýze (podobnej AI) možno vyvodiť závery o kvalite vedenia a opotrebovaní káblov počas prevádzky, čo zjednodušuje certifikáciu pri uvedení do prevádzky. Namiesto jednorazovej kontroly kvality sú vedenia monitorované počas celého životného cyklu zariadenia. To predstavuje ďalší krok k preventívnej údržbe, pretože je možné identifikovať potrebu zásahu skôr, ako dôjde k viditeľnej poruche. Ak sa vyskytnú sporadické udalosti, ktoré sa nedajú reprodukovať, trvalé monitorovanie pomôže rýchlo určiť, či boli príčinou porucha vedenia alebo vplyvy EMC.

Plnohodnotná diagnostika počas prevádzky - PROmesh P10 je prvý priemyselný prepínač pre trvalú diagnostiku, ktorá poskytuje výhody pre výrobcov strojov a zariadení aj pre používateľov:

 • starnutie a opotrebenie je možné sledovať a intervaly údržby naplánovať,
 • cyklická rutinná výmena káblov „pri podozrení“ nie je potrebná, údržba podľa potreby je hospodárnejšia.

Najdôležitejšie údaje:

 • 8 portov RJ45 a 2 SFP sloty  (až 2,5 Gbit / s),
 • kapacita základnej dosky 51,2 Gbit / s, priepustnosť 19,3 Mpps,
 • online diagnostika káblov, monitorovanie zvodového prúdu, sledovanie výkonu (štatistika portov, záťaž siete atď.),
 • monitorovanie napájania 24 V,
 • v súlade so špecifikáciou PROFINET V2.4 ( Conformance Class B, Netload Class III, Real-time Class 1).

Datasheet >>

Brožúra >>

 

21.09.2020

Success story: Diagnostika PROFINET v oblasti elektronického obchodu

Časovo kritické spracovanie objednávok a plynulé logistické procesy patria medzi základné piliere každého úspešného online predajcu. Čo robiť, ak dôjde k sporadickému prerušeniu a ohrozeniu produktivity?
Vďaka zvyšujúcej sa automatizácii procesov objednávania a prepravy sú elektronické obchody čoraz efektívnejšie. Zároveň sa zvyšuje tlak na čo najrýchlejšie a najplynulejšie doručenie objednávok. Na úspešné zvládnutie týchto výziev je v praxi potrebné zvládnuť rôzne prekážky. Jedným z často podceňovaných faktorov je priemyselná sieť, ako možno vidieť v nasledujúcom príklade:

Východisková situácia:
V logistickom centre jednej z popredných svetových spoločností v oblasti elektronického obchodu opakovane zlyhával riadiaci systém SINAMICS, čo spôsobilo oneskorenie v distribúcii do nákladných vozidiel. Najmä počas sezónnej špičky opakovane zlyhali dopravné systémy. Presné dodanie objednaného tovaru tak nebolo možné zaručiť.
Zákazník mohol spočiatku pripisovať sporadické poruchy dočasným komunikačným problémom medzi pohonmi v jednej z PROFINET sietí. Na odstránenie problémov bola povolaná firma Utthunga, partner Indu-Sol.

Odstraňovanie porúch
Aby bolo možné zistiť presné príčiny komunikačných chýb, boli nainštalované u zákazníka diagnostické nástroje pre hľadanie chýb v sieti PROFINET od Indu-Sol. Nájdené chyby:

 • line depth (hĺbka switchovania) nevyhovovala smernici PI,
 • sieť bola občas preťažená telegramami,
 • nedostatok switchov vhodných na priemyselné použitie.

Zdroj rušenia: Line depth
Štandardná hĺbka switchovania pre rýchlosť aktualizácie 2 ms by nemala presiahnuť 14 zariadení (podľa smernice PI). 24 zariadení v prípade zákazníka spôsobilo komunikačné oneskorenie (jitter). To malo za následok dočasné zlyhanie
PROFINET komunikácie.

max. line depth "Store-and-Forward" switchov

Update time 1 ms 2 ms 4 ms 8 ms
Line depth 7 14 28 58

max. line depth "Cut-Through" switchov

Update time 1 ms 2 ms 4 ms 8 ms
Line depth 64 100 100

100

Zdroj rušenia: Pomer záťaže siete
Neznámy
TCP / IP dátový prenos rušil komunikáciu v sieti PROFINET. Pripojené HMI a kamerový monitorovací systém (CCTV), ktoré komunikovali prostredníctvom siete PROFINET, spôsobili dočasné prekročenie pomeru záťaže siete. Pre lepšiu analýzu dátovej komunikácie PROFINET a IP bolo nainštalované ďalšie diagnostické zariadenie. Použitím PROFINET INspektor® NT bolo možné okrem iného identifikovať špičky zaťaženia siete súvisiace s TCP / IP počas prevádzky zariadenia.

Odporúčanie pre zákazníka:
Na základe testov a vyhodnotení bolo zákazníkovi odporúčané implementovať zmeny v jeho PROFINET sieťach. Okrem zohľadnenia PROFINET smerníc sem patrí aj použitie menežovateľných priemyselných prepínačov.
Aby bolo možné plánovane reagovať na zmeny sieti a vyhnúť sa poruchám, bolo do
PROFINET siete integrovaný trvalý monitoring:

 • cielená identifikácia zdrojov rušenia na zvýšenie prevádzkovej efektívnosti,
 • zaistenie nepretržitej prevádzky zariadenia aj počas záťažových špičiek,
 • zvýšená prevádzková dostupnosť vďaka zlepšenej sieťovej infraštruktúre.

Dôležitosť plánovania siete:
Aby sme vopred zabránili prevádzkovým poruchám súvisiacim so sieťou, všeobecne odporúčame profesionálne plánovanie priemyselných sietí (PROFINET, priemyselný ethernet atď.).
Ďalej odporúčame inštaláciu permanentného monitorovania siete, napr. prostredníctvom PROFINET INspektor® NT, pre zabezpečenie dlhodobo bezporuchovej prevádzky.

10.08.2020

Existujú alternatívy k certifikácii vedenia v OT oblasti?

Kontrola funkčnosti novo položených káblov a vedení je bežnou praxou v IT aj OT. Certifikácia káblov v odvetví výroby strojov a zariadení sa v minulosti kriticky spochybňovala.

Aby sme lepšie pochopili kritiku certifikácie liniek OT, je vhodné najskôr sa pozrieť na oveľa staršiu IT oblasť. Napríklad, pri stavbe budovy, sieťové vedenia sú zvyčajne stanovené už počas fázy výstavby. Pretože tieto sieťové vedenia vo väčšine prípadov „zmiznú“ v uzavretých káblových kanáloch, nie sú už prístupné, keď sa budova a tým aj sieť uvádzajú do prevádzky. Z tohto dôvodu sa certifikácia vykonáva ihneď po inštalácii káblov, aby sa zabezpečila ich funkčnosť. Pretože sú vedenia v budove pevne položené a chránené pred takmer všetkými vplyvmi prostredia, nie je potrebná žiadna ďalšia skúška. Stručne povedané: Certifikácia IT linky dáva zmysel.
Ak chceme použiť tento overený postup aj v OT oblasti, prejavia sa zreteľné rozdiely. Na rozdiel od IT sa OT siete zvyčajne uvádzajú do prevádzky a používajú ihneď po inštalácii. Existuje tiež zásadný rozdiel v spôsobe kladenia káblov. V prípade potreby musia byť všetky káble vymeniteľné (napríklad v prípade prispôsobovania systému) alebo flexibilné (napr. v prípade pohyblivých častí systému). Výsledkom je, že priemyselné dátové vedenia nie sú umiestnené v pevne uzatvorených kanáloch alebo stenách. OT siete sú vystavené starnutiu v dôsledku ohýbania, vibrácií, mazív a iných vplyvov prostredia, ktoré zvyčajne v IT sektore neexistujú.

Ďalším kritickým bodom certifikácie linky je jednorazové preskúšanie. Meranie vedenia káblov je iba momentálnou snímkou ​​v čase merania. Neexistujú spoľahlivé náznaky budúceho vývoja kvality siete. Kabeláž sa musí kvôli certifikácii odpojiť, aby bolo možné pripojiť požadované meracie zariadenie.
Napriek všetkému je nevyhnutné skontrolovať sieťové vedenia. Napríklad tohtoročná správa VORTEX objasňuje, že chybné pripojenia sú veľkým zdrojom výpadkov. Približne pri každom piatom meraní boli chybné zapojenia konektorov hlavnou príčinou poruchy systému.

Jednorazová certifikácia linky neposkytuje dostatočnú bezpečnosť. Z tohto dôvodu má zmysel trvalá kontrola vedenia. Aby sa znížili personálne náklady a prestoje súvisiace s údržbou (napr. pri manuálnom testovaní vedenia), je najpraktickejším riešením implementácia monitorovania linky v trvalo nainštalovaných komponentoch infraštruktúry. Na tento účel sú vhodné najmä switche, ako je PROmesh P10. Priemyselné prepínače sú ideálnym sieťovým prvkom na automatickú kontrolu a monitorovanie pripojených vedení.

30.07.2020

Plánovanie siete: prispôsobené priemyselné siete pre vašu prevádzku

Spoľahlivé. Výkonné. Pripravené na požiadavky budúcnosti.

Či už ide o plynulú prevádzku systému alebo prepojenie viacerých sietí, zariadení alebo úrovní siete (OT / IIT / IT) - vaša sieť tvorí základ každej (dátovej) komunikácie. Čo je dôležité pri plánovaní stabilnej priemyselnej siete?
Napriek základným spoločným vlastnostiam a funkciám sa siete líšia v závislosti od individuálnych požiadaviek. Z tohto dôvodu sa sieťové riešenia musia prispôsobiť príslušným aplikáciám, aby mohli spoľahlivo a efektívne pracovať.

Ako špecialisti na priemyselné siete podporujeme prevádzkovateľov zariadení pri plánovaní, uvedení do prevádzky a prevádzke moderných priemyselných sietí. Zastupujeme nemeckú firmu Indu-Sol, ktorá vyvíja sieťové riešenia na mieru pre nové prevádzky, ponúkame diagnostiku a monitoring s odporúčaniami pre zlepšenie existujúcich sietí.

Plánovanie priemyselnej siete

Väčšina súčasných priemyselných sietí je heterogénna alebo konvergentná. Zosieťovanie moderných priemyselných sietí predstavuje pre projektantov a prevádzkovateľov nové výzvy.
Kritériá pre siete a ich komponenty sa menia - zložitosť sietí a ich požiadavky sa odrážajú už pri základnom plánovaní káblových trás, priemyselných prepínačov a ďalších sieťových komponentov.

Naše portfólio služieb pre priemyselné siete:

Kritériá plánovania siete:

 • záťaž siete (cyklická / acyklická),
 • pomer zaťaženia (broadcast / multicast),
 • hĺbka switchovania,
 • aktívne zariadenia v sieti,
 • voľné porty,
 • dĺžky káblov,
 • vplyv EMC,
 • čas cyklu,
 • jitter,
 • osobitné vplyvy životného prostredia (triedy ochrany IP).

Výhody plánovania siete (podľa skupiny používateľov):

Výrobcovia strojov / zariadení
(Elektrokonštrukcia)
Prevádzkovatelia strojov / zariadení
(Údržba / dostupnosť)
Prevádzkovatelia strojov / zariadení
(IT / vytváranie sietí, horizontálne + vertikálne)
Vytvárať stabilné a nákladovo efektívne siete: Siete ako základ maximálnej dostupnosti: Výkonné zosieťovanie od OT až po IT:
 • navrh modernej digitalizovanej prevádzky,
 • tlak na náklady (konkurencia + zákazníci)
 • dlhodobá hospodárnosť,
 • maximalizácia dostupnosti zariadenia
 • prepojenie jednotlivých sietí (bez porúch,
 • koordinácia procesov a komponentov
Výhody plánovania siete: Výhody plánovania siete: Výhody plánovania siete:
 • zjednodušené uvedenie do prevádzky (náklady ↓),
 • nižšie náklady na servis už počas záruky (náklady ↓),
 • silnejšia sieťová infraštruktúra.
 • základ pre vysokú dostupnosť zariadení
  (menej zdrojov rušenia),
 • menej výdavkov na údržbu
  (predvídateľné, cielené opatrenia),
 • nižšie alebo žiadne náklady na prestavbu
 • bezporuchové prepojenie rôznych sietí
  (horizontálne / vertikálne)
 • zamedzenie vzniku problémových miest súvisiacich s infraštruktúrou
 • nižšie alebo žiadne náklady na prestavbu
      

 

16.07.2020

Nový switch PROmesh P10

Priemyselný prepínač PROmesh P10 z najnovšej Gigabitovej generácie switchov od Indu-Sol GmbH s integrovanou diagnostikou káblov, ktorá spĺňa požiadavky na meranie káblov a ich permanentné, kvalitatívne monitorovanie. Preto je vhodný na testovanie linky počas uvedenia do prevádzky aj počas prevádzky zariadenia.

 • online diagnostika káblov
 • integrovaný test káblov
 • monitorovanie výkonu
 • monitorovanie EMC
 • monitorovanie napájania 24 V
 • v súlade so špecifikáciou PROFINET V 2.4
 • Gigabit-capable (1000 / 2500 Mbps) / TSN ready

Pre bezpečnú prevádzku priemyselných sietí by mal prevádzkovateľ vždy poznať ich stav. Vďaka priemyselnému ethernetovému prepínaču, ktorý je certifikovaný pre PROFINET, je možné spoľahlivo kontrolovať komunikáciu v homogénnych, heterogénnych a konvergentných sieťach a nepretržite sledovať kvalitu káblov.

Diagnostika počas celého životného cyklu systému
Popri meraní prúdu v tienení sa v switchoch Promesh implementuje aj diagnostika vedenia. Diagnostika poskytuje informácie nielen o kvalite pripojenia počas uvádzania do prevádzky, ale umožňuje aj plne automatizovanú preventívnu údržbu sieťových pripojení počas celého životného cyklu systému a má nahradiť predchádzajúcu certifikáciu linky. Napríklad v prípade sporadických nereprodukovateľných udalostí môže trvalé monitorovanie rýchlo objasniť, či príčinou bola chybné vedenie alebo vplyv EMC.

Priemyselný ethernetový prepínač na trvalé monitorovanie linky
Prepínač umožňuje permanentnú diagnostiku s množstvom výhod: sledovanie starnutia linky, prediktívna údržba - zníženie nákladov. Promesh P10 má osem portov RJ45 a dva sloty SFP s prenosovou rýchlosťou až 2,5 Gbit / s. Veľkosť vyrovnávacej pamäte je 2 MBit. Prepínač má tiež množstvo diagnostických funkcií: štatistiky portov, ako sú chybné, zahodené telegramy, zaťaženie siete v ms. Zvodové prúdy sa monitorujú vzorkovacou rýchlosťou 25 kHz, v meracom rozsahu od 0 do 10 A a s rozlíšením 1 mA. Okrem toho je možná diagnostika napájacieho napätia, teploty (od -40 do 60 ° C s rozlíšením 1 ° C), ako aj zrkadlenie portov.

Dostupný od 10/2020.

 

07.04.2020

Aký je stav priemyselných sietí?

Odpovede prináša výročná správa VORTEX - o súčasnom stave priemyselných sietí vo všetkých technológiách a sektoroch. Zhromažďuje poznatky z meracích aktivít firmy Indu-Sol za celý rok cez všetky hranice technológií a krajín do jedného dokumentu. Pozrite sa teraz >>

Zbernice a siete v roku 2020:

Na trh priemyselnej automatizácie sa málokedy dostalo toľko inovácií ako v posledných rokoch. Technologický vývoj, ako je 5G, umelá inteligencia, nová špecifikácia PROFINET V2.4 alebo Time-Sensitive Networking, tlačia existujúce automatizačné systémy na svoje hranice a zvyšujú požiadavky na nové systémy, ak chcete držať krok s globálnou konkurenciou. Pre každú spoločnosť, ktorej hospodársky úspech do značnej miery závisí od nepretržitých a spoľahlivých automatizačných procesov, vedú tieto trendy k ústrednej otázke: Dokážu použité zbernice alebo priemyselné siete urobiť to, čo sa od nich vyžaduje? Najmä tam, kde "zosieťovanie" rýchlo rastie a objem údajov sa výrazne zvyšuje, je potrebné porovnať požiadavky a realitu.
Spoločnosť Indu-Sol GmbH sa s touto otázkou stretáva denne, predovšetkým u svojich zákazníkov - spoločností z rôznych priemyselných odvetví ako automobilový priemysel, papierenský a oceliarsky priemysel, logistika alebo potraviny. Technici vykonávajú merania - hodnotenie kvality dátovej komunikácie v zberniciach alebo sieťach - niekedy vo forme preventívneho inšpekčného merania, niekedy ako reaktívne určenie príčiny poruchy, ktorú nemohol sám zákazník nájsť a odstrániť.
Každý rok na základe niekoľko stoviek meraní, zverejňuje Indu-Sol správu VORTEX. V správe sú uvedené aj informácie o tom, ako možno zvýšiť stabilitu a spoľahlivosť aplikácií priemyselnej automatizácie. Čitatelia sa dozvedia, ako sa vyhnúť domino efektom v následnej prevádzke starostlivým plánovaním sieťovej štruktúry a výberom komponentov infraštruktúry.

Stránky

Napíšte nám