Zastúpenie firiem Vipa, Deltalogic, Profichip, Ewon, Procentec a Weintek. Predaj HW, tvorba SW, inžinierska činnosť.

VIPA PROFINET CPU - 4 komunikačné porty: PROFINET I/O, Ethernet PG/OP, PROFIBUS, MPI

Adaptéry NetLink aj pre Windows7 a TIA Portal

eWON COSY - pripája PLC cez internet ešte jednoduchšie

COMbricks - PROFIBUS trvale pod dohľadom

eMT3000 - nový rad dotykových panelov

Brány ADFWeb - pre všetky sériové a ethernetové protokoly

ControlSystem
07.10.2020

PROmesh P10 - switch pre trvalé monitorovanie káblov

Priemyselný ethernetový prepínač, ktorý predstavuje revolúciu v preventívnej údržbe sietí.

Priemyselný ethernetový prepínač PROmesh P10, certifikovaný pre PROFINET, je schopný gigabitového pripojenia, reguluje dátový prenos v homogénnych, heterogénnych a konvergentných priemyselných sieťach a počas prevádzky dokáže monitorovať kvalitu pripojených dátových vedení.

Alternatíva k certifikácii - okrem osvedčených diagnostických funkcií prepínačov PROmeshPROmesh P10 online diagnostiku káblov. Vďaka analýze (podobnej AI) možno vyvodiť závery o kvalite vedenia a opotrebovaní káblov počas prevádzky, čo zjednodušuje certifikáciu pri uvedení do prevádzky. Namiesto jednorazovej kontroly kvality sú vedenia monitorované počas celého životného cyklu zariadenia. To predstavuje ďalší krok k preventívnej údržbe, pretože je možné identifikovať potrebu zásahu skôr, ako dôjde k viditeľnej poruche. Ak sa vyskytnú sporadické udalosti, ktoré sa nedajú reprodukovať, trvalé monitorovanie pomôže rýchlo určiť, či boli príčinou porucha vedenia alebo vplyvy EMC.

Plnohodnotná diagnostika počas prevádzky - PROmesh P10 je prvý priemyselný prepínač pre trvalú diagnostiku, ktorá poskytuje výhody pre výrobcov strojov a zariadení aj pre používateľov:

 • starnutie a opotrebenie je možné sledovať a intervaly údržby naplánovať,
 • cyklická rutinná výmena káblov „pri podozrení“ nie je potrebná, údržba podľa potreby je hospodárnejšia.

Najdôležitejšie údaje:

 • 8 portov RJ45 a 2 SFP sloty  (až 2,5 Gbit / s),
 • kapacita základnej dosky 51,2 Gbit / s, priepustnosť 19,3 Mpps,
 • online diagnostika káblov, monitorovanie zvodového prúdu, sledovanie výkonu (štatistika portov, záťaž siete atď.),
 • monitorovanie napájania 24 V,
 • v súlade so špecifikáciou PROFINET V2.4 ( Conformance Class B, Netload Class III, Real-time Class 1).

Datasheet >>

Brožúra >>

 

Asics shoesGOLF NIKE SHOES

21.09.2020

Success story: Diagnostika PROFINET v oblasti elektronického obchodu

Časovo kritické spracovanie objednávok a plynulé logistické procesy patria medzi základné piliere každého úspešného online predajcu. Čo robiť, ak dôjde k sporadickému prerušeniu a ohrozeniu produktivity?
Vďaka zvyšujúcej sa automatizácii procesov objednávania a prepravy sú elektronické obchody čoraz efektívnejšie. Zároveň sa zvyšuje tlak na čo najrýchlejšie a najplynulejšie doručenie objednávok. Na úspešné zvládnutie týchto výziev je v praxi potrebné zvládnuť rôzne prekážky. Jedným z často podceňovaných faktorov je priemyselná sieť, ako možno vidieť v nasledujúcom príklade:

Východisková situácia:
V logistickom centre jednej z popredných svetových spoločností v oblasti elektronického obchodu opakovane zlyhával riadiaci systém SINAMICS, čo spôsobilo oneskorenie v distribúcii do nákladných vozidiel. Najmä počas sezónnej špičky opakovane zlyhali dopravné systémy. Presné dodanie objednaného tovaru tak nebolo možné zaručiť.
Zákazník mohol spočiatku pripisovať sporadické poruchy dočasným komunikačným problémom medzi pohonmi v jednej z PROFINET sietí. Na odstránenie problémov bola povolaná firma Utthunga, partner Indu-Sol.

Odstraňovanie porúch
Aby bolo možné zistiť presné príčiny komunikačných chýb, boli nainštalované u zákazníka diagnostické nástroje pre hľadanie chýb v sieti PROFINET od Indu-Sol. Nájdené chyby:

 • line depth (hĺbka switchovania) nevyhovovala smernici PI,
 • sieť bola občas preťažená telegramami,
 • nedostatok switchov vhodných na priemyselné použitie.

Zdroj rušenia: Line depth
Štandardná hĺbka switchovania pre rýchlosť aktualizácie 2 ms by nemala presiahnuť 14 zariadení (podľa smernice PI). 24 zariadení v prípade zákazníka spôsobilo komunikačné oneskorenie (jitter). To malo za následok dočasné zlyhanie
PROFINET komunikácie.

max. line depth "Store-and-Forward" switchov

Update time 1 ms 2 ms 4 ms 8 ms
Line depth 7 14 28 58

max. line depth "Cut-Through" switchov

Update time 1 ms 2 ms 4 ms 8 ms
Line depth 64 100 100

100

Zdroj rušenia: Pomer záťaže siete
Neznámy
TCP / IP dátový prenos rušil komunikáciu v sieti PROFINET. Pripojené HMI a kamerový monitorovací systém (CCTV), ktoré komunikovali prostredníctvom siete PROFINET, spôsobili dočasné prekročenie pomeru záťaže siete. Pre lepšiu analýzu dátovej komunikácie PROFINET a IP bolo nainštalované ďalšie diagnostické zariadenie. Použitím PROFINET INspektor® NT bolo možné okrem iného identifikovať špičky zaťaženia siete súvisiace s TCP / IP počas prevádzky zariadenia.

Odporúčanie pre zákazníka:
Na základe testov a vyhodnotení bolo zákazníkovi odporúčané implementovať zmeny v jeho PROFINET sieťach. Okrem zohľadnenia PROFINET smerníc sem patrí aj použitie menežovateľných priemyselných prepínačov.
Aby bolo možné plánovane reagovať na zmeny sieti a vyhnúť sa poruchám, bolo do
PROFINET siete integrovaný trvalý monitoring:

 • cielená identifikácia zdrojov rušenia na zvýšenie prevádzkovej efektívnosti,
 • zaistenie nepretržitej prevádzky zariadenia aj počas záťažových špičiek,
 • zvýšená prevádzková dostupnosť vďaka zlepšenej sieťovej infraštruktúre.

Dôležitosť plánovania siete:
Aby sme vopred zabránili prevádzkovým poruchám súvisiacim so sieťou, všeobecne odporúčame profesionálne plánovanie priemyselných sietí (PROFINET, priemyselný ethernet atď.).
Ďalej odporúčame inštaláciu permanentného monitorovania siete, napr. prostredníctvom PROFINET INspektor® NT, pre zabezpečenie dlhodobo bezporuchovej prevádzky.

latest jordansadidas Yeezy Boost 350 V2 News, Colorways, Releases , Gov

10.08.2020

Existujú alternatívy k certifikácii vedenia v OT oblasti?

Kontrola funkčnosti novo položených káblov a vedení je bežnou praxou v IT aj OT. Certifikácia káblov v odvetví výroby strojov a zariadení sa v minulosti kriticky spochybňovala.

Aby sme lepšie pochopili kritiku certifikácie liniek OT, je vhodné najskôr sa pozrieť na oveľa staršiu IT oblasť. Napríklad, pri stavbe budovy, sieťové vedenia sú zvyčajne stanovené už počas fázy výstavby. Pretože tieto sieťové vedenia vo väčšine prípadov „zmiznú“ v uzavretých káblových kanáloch, nie sú už prístupné, keď sa budova a tým aj sieť uvádzajú do prevádzky. Z tohto dôvodu sa certifikácia vykonáva ihneď po inštalácii káblov, aby sa zabezpečila ich funkčnosť. Pretože sú vedenia v budove pevne položené a chránené pred takmer všetkými vplyvmi prostredia, nie je potrebná žiadna ďalšia skúška. Stručne povedané: Certifikácia IT linky dáva zmysel.
Ak chceme použiť tento overený postup aj v OT oblasti, prejavia sa zreteľné rozdiely. Na rozdiel od IT sa OT siete zvyčajne uvádzajú do prevádzky a používajú ihneď po inštalácii. Existuje tiež zásadný rozdiel v spôsobe kladenia káblov. V prípade potreby musia byť všetky káble vymeniteľné (napríklad v prípade prispôsobovania systému) alebo flexibilné (napr. v prípade pohyblivých častí systému). Výsledkom je, že priemyselné dátové vedenia nie sú umiestnené v pevne uzatvorených kanáloch alebo stenách. OT siete sú vystavené starnutiu v dôsledku ohýbania, vibrácií, mazív a iných vplyvov prostredia, ktoré zvyčajne v IT sektore neexistujú.

Ďalším kritickým bodom certifikácie linky je jednorazové preskúšanie. Meranie vedenia káblov je iba momentálnou snímkou ​​v čase merania. Neexistujú spoľahlivé náznaky budúceho vývoja kvality siete. Kabeláž sa musí kvôli certifikácii odpojiť, aby bolo možné pripojiť požadované meracie zariadenie.
Napriek všetkému je nevyhnutné skontrolovať sieťové vedenia. Napríklad tohtoročná správa VORTEX objasňuje, že chybné pripojenia sú veľkým zdrojom výpadkov. Približne pri každom piatom meraní boli chybné zapojenia konektorov hlavnou príčinou poruchy systému.

Jednorazová certifikácia linky neposkytuje dostatočnú bezpečnosť. Z tohto dôvodu má zmysel trvalá kontrola vedenia. Aby sa znížili personálne náklady a prestoje súvisiace s údržbou (napr. pri manuálnom testovaní vedenia), je najpraktickejším riešením implementácia monitorovania linky v trvalo nainštalovaných komponentoch infraštruktúry. Na tento účel sú vhodné najmä switche, ako je PROmesh P10. Priemyselné prepínače sú ideálnym sieťovým prvkom na automatickú kontrolu a monitorovanie pripojených vedení.

Nike sneakersNike Air Max 270 - Deine Größe bis zu 70% günstiger

30.07.2020

Plánovanie siete: prispôsobené priemyselné siete pre vašu prevádzku

Spoľahlivé. Výkonné. Pripravené na požiadavky budúcnosti.

Či už ide o plynulú prevádzku systému alebo prepojenie viacerých sietí, zariadení alebo úrovní siete (OT / IIT / IT) - vaša sieť tvorí základ každej (dátovej) komunikácie. Čo je dôležité pri plánovaní stabilnej priemyselnej siete?
Napriek základným spoločným vlastnostiam a funkciám sa siete líšia v závislosti od individuálnych požiadaviek. Z tohto dôvodu sa sieťové riešenia musia prispôsobiť príslušným aplikáciám, aby mohli spoľahlivo a efektívne pracovať.

Ako špecialisti na priemyselné siete podporujeme prevádzkovateľov zariadení pri plánovaní, uvedení do prevádzky a prevádzke moderných priemyselných sietí. Zastupujeme nemeckú firmu Indu-Sol, ktorá vyvíja sieťové riešenia na mieru pre nové prevádzky, ponúkame diagnostiku a monitoring s odporúčaniami pre zlepšenie existujúcich sietí.

Plánovanie priemyselnej siete

Väčšina súčasných priemyselných sietí je heterogénna alebo konvergentná. Zosieťovanie moderných priemyselných sietí predstavuje pre projektantov a prevádzkovateľov nové výzvy.
Kritériá pre siete a ich komponenty sa menia - zložitosť sietí a ich požiadavky sa odrážajú už pri základnom plánovaní káblových trás, priemyselných prepínačov a ďalších sieťových komponentov.

Naše portfólio služieb pre priemyselné siete:

Kritériá plánovania siete:

 • záťaž siete (cyklická / acyklická),
 • pomer zaťaženia (broadcast / multicast),
 • hĺbka switchovania,
 • aktívne zariadenia v sieti,
 • voľné porty,
 • dĺžky káblov,
 • vplyv EMC,
 • čas cyklu,
 • jitter,
 • osobitné vplyvy životného prostredia (triedy ochrany IP).

Výhody plánovania siete (podľa skupiny používateľov):

Výrobcovia strojov / zariadení
(Elektrokonštrukcia)
Prevádzkovatelia strojov / zariadení
(Údržba / dostupnosť)
Prevádzkovatelia strojov / zariadení
(IT / vytváranie sietí, horizontálne + vertikálne)
Vytvárať stabilné a nákladovo efektívne siete: Siete ako základ maximálnej dostupnosti: Výkonné zosieťovanie od OT až po IT:
 • navrh modernej digitalizovanej prevádzky,
 • tlak na náklady (konkurencia + zákazníci)
 • dlhodobá hospodárnosť,
 • maximalizácia dostupnosti zariadenia
 • prepojenie jednotlivých sietí (bez porúch,
 • koordinácia procesov a komponentov
Výhody plánovania siete: Výhody plánovania siete: Výhody plánovania siete:
 • zjednodušené uvedenie do prevádzky (náklady ↓),
 • nižšie náklady na servis už počas záruky (náklady ↓),
 • silnejšia sieťová infraštruktúra.
 • základ pre vysokú dostupnosť zariadení
  (menej zdrojov rušenia),
 • menej výdavkov na údržbu
  (predvídateľné, cielené opatrenia),
 • nižšie alebo žiadne náklady na prestavbu
 • bezporuchové prepojenie rôznych sietí
  (horizontálne / vertikálne)
 • zamedzenie vzniku problémových miest súvisiacich s infraštruktúrou
 • nižšie alebo žiadne náklady na prestavbu
      

 

Buy SneakersJordan Ανδρικά • Summer SALE έως -50%

16.07.2020

Nový switch PROmesh P10

Priemyselný prepínač PROmesh P10 z najnovšej Gigabitovej generácie switchov od Indu-Sol GmbH s integrovanou diagnostikou káblov, ktorá spĺňa požiadavky na meranie káblov a ich permanentné, kvalitatívne monitorovanie. Preto je vhodný na testovanie linky počas uvedenia do prevádzky aj počas prevádzky zariadenia.

 • online diagnostika káblov
 • integrovaný test káblov
 • monitorovanie výkonu
 • monitorovanie EMC
 • monitorovanie napájania 24 V
 • v súlade so špecifikáciou PROFINET V 2.4
 • Gigabit-capable (1000 / 2500 Mbps) / TSN ready

Pre bezpečnú prevádzku priemyselných sietí by mal prevádzkovateľ vždy poznať ich stav. Vďaka priemyselnému ethernetovému prepínaču, ktorý je certifikovaný pre PROFINET, je možné spoľahlivo kontrolovať komunikáciu v homogénnych, heterogénnych a konvergentných sieťach a nepretržite sledovať kvalitu káblov.

Diagnostika počas celého životného cyklu systému
Popri meraní prúdu v tienení sa v switchoch Promesh implementuje aj diagnostika vedenia. Diagnostika poskytuje informácie nielen o kvalite pripojenia počas uvádzania do prevádzky, ale umožňuje aj plne automatizovanú preventívnu údržbu sieťových pripojení počas celého životného cyklu systému a má nahradiť predchádzajúcu certifikáciu linky. Napríklad v prípade sporadických nereprodukovateľných udalostí môže trvalé monitorovanie rýchlo objasniť, či príčinou bola chybné vedenie alebo vplyv EMC.

Priemyselný ethernetový prepínač na trvalé monitorovanie linky
Prepínač umožňuje permanentnú diagnostiku s množstvom výhod: sledovanie starnutia linky, prediktívna údržba - zníženie nákladov. Promesh P10 má osem portov RJ45 a dva sloty SFP s prenosovou rýchlosťou až 2,5 Gbit / s. Veľkosť vyrovnávacej pamäte je 2 MBit. Prepínač má tiež množstvo diagnostických funkcií: štatistiky portov, ako sú chybné, zahodené telegramy, zaťaženie siete v ms. Zvodové prúdy sa monitorujú vzorkovacou rýchlosťou 25 kHz, v meracom rozsahu od 0 do 10 A a s rozlíšením 1 mA. Okrem toho je možná diagnostika napájacieho napätia, teploty (od -40 do 60 ° C s rozlíšením 1 ° C), ako aj zrkadlenie portov.

Dostupný od 10/2020.

 

Nike air jordan SneakersNike Air Force 1 Shadow News, Colorways, Releases , Gov

07.04.2020

Aký je stav priemyselných sietí?

Odpovede prináša výročná správa VORTEX - o súčasnom stave priemyselných sietí vo všetkých technológiách a sektoroch. Zhromažďuje poznatky z meracích aktivít firmy Indu-Sol za celý rok cez všetky hranice technológií a krajín do jedného dokumentu. Pozrite sa teraz >>

Zbernice a siete v roku 2020:

Na trh priemyselnej automatizácie sa málokedy dostalo toľko inovácií ako v posledných rokoch. Technologický vývoj, ako je 5G, umelá inteligencia, nová špecifikácia PROFINET V2.4 alebo Time-Sensitive Networking, tlačia existujúce automatizačné systémy na svoje hranice a zvyšujú požiadavky na nové systémy, ak chcete držať krok s globálnou konkurenciou. Pre každú spoločnosť, ktorej hospodársky úspech do značnej miery závisí od nepretržitých a spoľahlivých automatizačných procesov, vedú tieto trendy k ústrednej otázke: Dokážu použité zbernice alebo priemyselné siete urobiť to, čo sa od nich vyžaduje? Najmä tam, kde "zosieťovanie" rýchlo rastie a objem údajov sa výrazne zvyšuje, je potrebné porovnať požiadavky a realitu.
Spoločnosť Indu-Sol GmbH sa s touto otázkou stretáva denne, predovšetkým u svojich zákazníkov - spoločností z rôznych priemyselných odvetví ako automobilový priemysel, papierenský a oceliarsky priemysel, logistika alebo potraviny. Technici vykonávajú merania - hodnotenie kvality dátovej komunikácie v zberniciach alebo sieťach - niekedy vo forme preventívneho inšpekčného merania, niekedy ako reaktívne určenie príčiny poruchy, ktorú nemohol sám zákazník nájsť a odstrániť.
Každý rok na základe niekoľko stoviek meraní, zverejňuje Indu-Sol správu VORTEX. V správe sú uvedené aj informácie o tom, ako možno zvýšiť stabilitu a spoľahlivosť aplikácií priemyselnej automatizácie. Čitatelia sa dozvedia, ako sa vyhnúť domino efektom v následnej prevádzke starostlivým plánovaním sieťovej štruktúry a výberom komponentov infraštruktúry.

Best Nike SneakersPatike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers , Iicf

06.02.2020

Engineers 'Choice Award 2020 pre PROmesh P20

PROFINET/Ethernet Switch PROmesh P20 je víťazom v kategórii Engineers´Choice Award 2020!

Zodpovedá moja sieť požiadavkám, ktoré na ňu kladiem? Stroje a systémy sa stále viac spájajú do siete a vzájomne si vymieňajú čoraz viac údajov.

To, či sa sieť dokáže vyrovnať so zvýšenou dátovou záťažou bez toho, aby sa obmedzil výkon automatizačných procesov, sa z veľkej miery určuje podľa výkonnosti použitých komponentov infraštruktúry. Pri udeľovaní tejto ceny čitatelia rozhodli, že Ethernet / PROFINET prepínač PROmesh P20 firmy Indu-Sol je najlepším riešením na splnenie týchto požiadaviek. V kategórii „Integrácia siete - ethernetový hardvér, switche“ získal PROmesh najviac hlasov.

PROmesh P20 funguje nielen ako riadiace stredisko pre dátový prenos v sieťach Ethernet / PROFINET, ale vďaka integrovanému NAT Routing Firewall môže byť tiež použitý ako spojenie medzi IT a OT (na úrovni strojov / zariadení). Prostredníctvom vstavanej diagnostiky monitoruje nielen dôležité kvalitatívne parametre na vyhodnotenie kvality komunikácie v sieti (zaťaženie siete, zahodené telegramy, chybné telegramy), ale tiež zabezpečuje monitorovanie zvodových prúdov v tienení v súlade s oficiálnymi smernicami organizácie PI. Štyri gigabitové porty SFP, ktoré sa dajú použiť napríklad aj na komunikáciu pomocou optických vlákien a certifikácia všetkých 20 portov podľa najvyššej triedy zaťaženia Netload III, Conformance Class B, poskytujú vysoký stupeň flexibility pri používaní v rôznych prostrediach, ako aj vysokú úroveň odolnosti zabezpečené proti vysokému dátovému zaťaženiu.

Buy KicksNike Air Jordan Shoes

29.01.2020

Optimálny výkon siete PROFINET od 1. telegramu

Bezplatný dokument Sieťová koncepcia v PROFINETe - optimálny výkon od prvého telegramu spája poznatky z dlhoročných skúseností spoločnosti Indu-Sol s návrhom a diagnostikou sietí PROFINET.

Odpovedá napr. na tieto otázky:

 • Aké sú typické príčiny nestabilnej dátovej komunikácie v sieti PROFINET?
 • Whitepaper PROFINET Konzeption: Ursachen für Anlagenstörungen und AusfälleAko sa tomu dá vyhnúť už pri plánovaní a výstavbe?
 • Aké kritériá sú dôležité pre výber switcha okrem počtu portov?
 • Ako podporuje plánovaný monitoring údržbu siete?

Aký prínos vám dá tento dokument?

 • Základ pre rozhodovanie o štruktúre siete - štruktúra siete, výber komponentov infraštruktúry, návrh siete - dokument ponúka projektantom vedomostnú základňu pre rozhodnutia, ktoré budú mať významný vplyv na neskoršiu stabilitu stroja a celého zariadenia.
 • Súhrn vedomostí na základe mnohoročných praktických skúseností - dokument vychádza z poznatkov získaných z niekoľkých stoviek meraní ročne a viac ako 17 rokov skúseností spoločnosti Indu-Sol pri hodnotení kvality dátovej komunikácie v sieťach PROFINET.
 • Najlepšia príprava pre "zosieťovanú" budúcnosť - prediktívna údržba, automatizovaný dozor - nároky na riešenia v priemyselnej automatizácii neustále rastú. Znalosti z dokumentu vám pomôžu splniť ich!

Na stiahnutie TU >>

Sieťová infraštruktúra
Výber komponentov infraštruktúry významne ovplyvňuje výkon zbernice alebo siete.
Bez ohľadu na to, či rastie objem dát, zvyšuje sa EMC zaťaženie alebo bezpečnostné požiadavky - s Indu-Sol nájdete tie správne komponenty pre stabilnú a bezpečnú dátovú komunikáciu.

Diagnostika siete
Decentralizované údaje o stave tvoria základ pre centrálne monitorovanie celkového stavu siete, cielené menežovanie siete a prediktívnu údržbu.

 

 

Running Sneakersnike fashion

07.11.2019

7 dôvodov, prečo vsadiť na permanentný monitoring priemyselných sietí

 1. Preventívna údržba založená na aktuálnom stave - už žiadna (zbytočná) údržba podľa plánu. Vďaka monitorovaniu presne viete, kde sa vyskytujú abnormality a je potrebná údržba.
   
 2. Správne odhadnite rušenia - majte vždy prehľad o celkovom stave vášho zariadenia.To vám umožní efektívne sa vyhnúť kritickému rozsahu porúch.
   
 3. Zaistite stabilitu siete - trvalá dokumentácia zaťaženia siete umožňuje presné vyhodnotenie stavu siete. Na rozdiel od cyklického kontrolného merania môžete vopred identifikovať problémy a vyhnúť sa im.
   
 4. Zobrazenie všetkých stavových hodnôt - sú dodržané všetky fyzické a logické hodnoty kvality? Pohľad na vaše monitorovacie riešenie vám poskytne všetky potrebné odpovede.
   
 5. Všetky údaje o stave - na základe zaznamenaných nameraných hodnôt môže personál údržby rozpoznať akékoľvek nepravidelnosti. Pre optimálny hľadanie príčin sú všetky udalosti za posledných 12 mesiacov zdokumentované.
   
 6. Funkcie alarmu - zostaňte v pohotovosti, aj keď aktívne nesledujete stav siete. Vstavaný alarm vás upozorní pomocou e-mailu, SMS, OPC hneď, ako je potrebné konať.
   
 7. Ušetrite čas a peniaze vďaka vzdialenej diagnostike - rýchlejšia pomoc v prípade núdze - externí technici môžu v prípade potreby získať predstavu o stave vášho systému ešte pred príchodom a na mieste okamžite začať konať.
   

Vyberte si sieť, pre ktorú potrebujete permanentný monitoring:

                      

 

Prečo sa nespoľahnete na trvalé monitorovanie siete?

Automatické monitorovanie stavu je už súčasťou každodenného života v mnohých oblastiach. Často sme na to zvyknutí, že ich už viac nevedome nevnímame, ako napríklad palubnú diagnostiku vášho auta. Ako užívateľ alebo vodič si ju takmer nevšimnete. Za predpokladu, že vaše auto funguje perfektne.
Ak sa vyskytnú menšie chyby, automaticky ich zaznamená diagnostický systém vášho vozidla. Najneskôr pri nasledujúcej údržbe ich môže technik prečítať, vyhodnotiť a spravidla opraviť s minimálnym úsilím. V prípade potenciálne kritických udalostí alebo závažných chýb systém automaticky spustí viditeľné varovanie alebo hlásenie o akútnej chybe. Používateľ alebo vodič sa okamžite dozvie, že niečo nie je v poriadku ešte skôr, ako auto prestane fungovať. Vzdali by ste sa dobrovoľne palubnej diagnostiky vášho vozidla? Určite nie! Prečo nemonitorujete aj vaše priemyselné zariadenie?

Monitorovanie stavu priemyselných sietí
Stabilná a spoľahlivá prevádzka je jednou z najvyšších priorít každého priemyselného závodu. Väčšina porúch sa dá zistiť včas - za predpokladu, že v sieti závodu je k dispozícii diagnostický systém, tzv. trvalé monitorovanie siete.

Individuálne prispôsobiteľné monitorovacie riešenia - podľa vašich požiadaviek
V závislosti od potrieb a rozpočtu je možné kedykoľvek použiť rozšíriteľné monitorovanie siete. Počnúc nasadením jedného analyzátora PROFINET-INspektor® NT alebo  PROmesh Switch s integrovanou diagnostickou funkciou, môžeme hovoriť o monitorovacom riešení. V závislosti od typu systému, štruktúry a požiadavky možno použiť ľubovoľný počet ďalších analyzátorov. Prostredníctvom webovej monitorovacej aplikácie alebo manuálneho načítania uložených dlhodobých údajov na zariadení je možné kedykoľvek vykonať podrobné vyhodnotenie.
Prevádzkovatelia komplexných alebo viacerých zariadení môžu centralizovať a čiastočne automatizovať monitorovanie stavu pomocou softvéru na monitorovanie siete PROmanage NT. Okrem vyhodnotenia, analýzy a dlhodobého ukladania údajov z vašich zberníc a priemyselných ethernetových sietí ste automaticky informovaní o kritických udalostiach.

 

Nike shoesBeyoncé Rocks Ripped Shirt & Pencil Skirt With Off-White x Nike Kicks – Latin-american-cam News

30.09.2019

Novinka - kufor Fit4PROFINET za uvádzaciu cenu!

Fit4PROFINET do 31 .12. 2019 za uvádzaciu cenu 6.800 € (namiesto 11.412 € od 1.1. 2020)*.

S kufrom Fit4PROFINET ste vybavený a pripravený na údržbu a odstraňovanie porúch, aj na akceptačný test v sieťach PROFINET. Položte dnes základy pre budúcu stabilnú prevádzku.

Kufor Fit4PROFINET obsahuje:

 • PROFINET-INspektor® NT pasívny analyzátor komunikácie,

 • PROscan® Active V2 aktívny skener topológie, stavu portov a PN zariadení,

 • PROmanage® NT centralizovaný databázový monitorovací softvér,

 • PROmesh P9 a PROmesh P20 - plne manažované PROFINET/Ethernet prepínače najvyššej výkonovej triedy Netload Class III s integrovanou diagnostikou,

 • PROnetplan nástroj pre návrh topológie siete pred jej realizáciou,

 • PROnetload generátor záťaže pre testovanie existujúcej PROFINET siete.

Prostredníctvom pasívneho analyzátora PROFINET-INspektor budete vďaka prehľadnému intuitívnemu webovému rozhraniu na prvý pohľad informovaný o stave vašej PROFINET siete. Zároveň Vás včas upozorní na výskyt abnormalít alebo prekročenie nastavených hraničných hodnôt. Súčasťou systému prediktívnej údržby je aj dlhodobé sledovanie kvality komunikácie pomocou monitorovacieho SW PROmanage. Pri nových zariadeniach môžete realizovať preberacie merania správnosti inštalácie, kvality komunikácie a tým samozrejme skrátite čas potrebný na uvádzanie do prevádzky a odstraňovanie porúch.

* Cena je bez DPH, platí pri objednaní do 31. 12. 2019.

Sportswear DesignWomen's Nike Superrep

Stránky

Napíšte nám