ControlSystem

ProMod-Pro

Simulátor výrobných zariadení pre výukové účely.

Pre uľahčenie cesty žiakov a študentov na trhu práce a pre ďalšie efektívne vzdelávanie vašich pracovníkov vytvorila firma DELTA LOGIC Education Software. K vybraným produktom dáva k dispozícii špeciálne upravené licenčné modely pre vzdelávanie, tak aby sa žiaci čo najviac priblížili praxi pomocou jednoduchých príkladov.

K dispozícii sú nasledujúce produkty:

 

 

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
911412-W32-U

ProMod-Pro

ProMod-Pro single licence USB

430 €

ProMod-Pro 9.3.2 with manual and example programs, runs without license as demo.

Limitations of the demo version:
15 minutes running time limit. Restart is possible.

SetupProModPro.zip

 

ACCONtrol S7-Win32

Setup file V1.3.5.0 with online help, runs without licence in demo mode
SetupACCONtrol.zip 37.0 MB Sep 29, 2016
Getting started to the single licence with USB dongle (german and english)
ACCONtrol S7-Win32 Einzellizenz USB_KA.zip 9 KB Sep 11, 2017
Getting started to the single licence with authorization (german and english)
ACCONtrol S7-Win32 Einzellizenz_KA.zip 11 KB Feb 13, 2018
German getting started for CPU-CPU coupling with ACCONtrol S7-Win32/SIM
ACCONtrol_S7-Win32_SIM_KA_de.zip 137 KB

Nov 19, 2006

 

ACCON-AGLink
Data sheet ACCON-AGLink
Data_sheet_ACCON-AGLink.pdf 346 KB Aug 16, 2018
Demo version ACCON-AGLink 5.4.0.0 with manual and samples for 32/64-Bit-Windows

Restriction of the demo version:
Every 5 minutes demo message appears. Maximum runtime: 4 hours. Restart possible.

ACCON-AGLink Symbolik:
All 128 function calls appear demo message. Limited to 1024 function calls, then message AGLSYM_EXPIRED.

SetupAcconAGLink.zip 111 MB Jan 22, 2018 
Demo version ACCON-AGLink 5.4.0.0 with manual and samples for Linux

ACCON-AGLink Linux:
Maximum runtime: 20 minutes after first use. After that, all function calls return the error code AGL40_TIME_EXPIRED

ACCON-AGLink-5.4.0.0-Linux-Install.zip 41.0 MB Jan 22, 2018
Version history
History_ACCON-AGLink.txt 105 KB Jan 22, 2018
Demo version ACCON-AGLink 3.7 with manual and samples for 32-Bit-Windows
ACCON-AGLink.zip 22.4 MB Mar 5, 2008
CPU data update for accessing S7 projects, useable with ACCON-AGLink S7-SymbolikPro, ACCON-S7-Backup, S7-Power-Tools and SPS-Analyser AutoSPy
PGS7Data.zip 7 KB May 5, 2016
Napíšte nám