ControlSystem

SNAP+

SNAP+ - SliceBus backplane controller

Čo je SliceBus backplane 

 • Single master system
 • až 64 slave staníc (nódov)
 • asynchrónny sériový prenos dát 48 MBit/s pomocou Point to Point LVDS 
 • doplnková alarmová linka pre inicializáciu a asynchrónne komunikačné eventy od nódu k mastrovi
 • kompletná detekcia systému SliceBus master bez externých informácií o konfigurácii modulov

Mechaniznus detekcie porúch

 • CRC kód s Hammingovou vzdialenosťou 4 pre každý telegram (rozpoznáva všetky 3 bitové chyby)
 • funkcia Watchdog v každom nóde pre sledovanie SliceBus master
 • "Auto shut down" v prípade poruchy SliceBus master
 • štatistika opakovaní pre rýchlu detekciu problémov pri prenose

Časová synchronizácia

 • každý nód má vlastné hodiny s rozlíšením 1 µs
 • všetky hodiny nódov sú synchronizované s nadradenou zbernicou SliceBus (presnosť <100ns)
 • možnosť synchronizácie hodín z nadradenej zbernice SliceBus na nadradenú zbernicu SliceBus prostredníctvom rôznych protokolov (Profibus DP V2, Profinet, Ethercat,...)

SNAP+ technologické funkcie

 • štandardná funkcia I/O: 8 digitálnych I/O alebo až 32 I/O s posuvným registrom
 • integrovaný filter digitálneho vstupu
 • asynchrónna signalizácia udalostí s µs časovou pečiatkou pre advance nódy
 • dva pokročilé čítače s AB vzorkovaním, latch, reset, výstup, hysteréza, porovnávanie hodnôt, opakované/nekonečné počítanie a informácie o časovej pečiatke
 • funkcia SSI s časovou pečiatkou (výpočty rýchlosti: prírastok čítača/čas)
 • šírková modulácia impulzov s rozlíšením 20 ns
 • režim merania frekvencie
 • špeciálne nódy digitálnych I/O s časovou pečiatkou (ETS: Edge Time Stamp System) na kontrolu vstupných hrán a výstupov s rozlíšením 1 µs (nezávisle od cyklu zbernice!)

Rozhranie SPI v SNAP+ pre analógové vstupy/výstupy / bezpečnosť / sériové CP s externým MCU:

 • SPI rozhranie 2,6 Mbit/s pre externý mikrokontrolér
 • až 192 bajtov pre parametre, až 16 bajtov In / 16 bajtov Out dát pre externý mikrokontrolér
 • funkcia alarmu a funkcia watchdog

Výkonnosť

 • rôzne stupne rýchlosti prenosu dát
 • viacnódové telegramy pre maximálnu efektivitu
 • zápis 64 uzlov (8 výstupov/uzol) 17 µs
 • čítanie 64 uzlov (8 vstupov/uzol) 32 µs (s kontrolou existencie nódu)
 • čas reakcie na asynchrónnu udalosť 9 µs

Mechanická a elektrická špecifikácia SNAP+

 • napätie vstupov/výstupov 3,3 V, typ. 16 mA, napätie jadra 1,8 V, typ. 16 mA
 • modul DI8 alebo DO8 bez zaťaženia I/O: typické 5 V, 32 mA
 • puzdro LQFP 48, 9,0 mm², rozstup 0,5 mm

 

Napíšte nám