ControlSystem

Analyzátor PB-Q ONE

PB-Q ONE je cenovo bezkonkurenčný analyzátor siete PROFIBUS DP, určený na údržbu, servis, odstraňovanie chýb siete PROFIBUS a samozrejme na "commissioning" a "acceptance" testy v súlade so smernicou PROFIBUS International. Jednoduché a intuitívne prostrednie umožňuje rýchle vyhodnotenie fyzického stavu a prenosovej kvality siete. Zariadenia pripojené na sieť sa nezobrazujú v neprehľadnej tabuľke, ale priamo na topológii, ktorú je možné editovať. Typické poruchy, ako šum, odrazy, poklesy napätia, problémy s terminátormi a konektormi, prerušené vodiče, dvojité adresy a chyby v konfigurácii sú ľahko identifikovateľné, vďaka sledovaniu napätia zariadení pripojených do siete PROFIBUS, tvaru ich signálu pomocou osciloskopu a záznamu všetkých telegramov komunikácie. Z nameraných údajov je možné jednoducho vygenerovať podrobnú správu (merací protokol) o stave siete.

 

Najdôležitejšie vlastnosti PROFIBUS testera:

 • jednoduchá a prehľadná obsluha
 • PROFIBUS zariadenia s adresami zobrazené priamo v editovateľnej topológii
 • merací protokol vo formáte pdf. alebo .doc
 • jednoduché vyhodnotenie pomocou funkcie semafora

 

FYZIKÁLNA ANALÝZA KVALITY

Kvalita signálu

PROFIBUS analyzátor zistí úrovne napätia všetkých účastníkov na sieti. Výsledkom je stĺpcový diagram s kvalitatívnymi hodnotami pre každého analyzovaného účastníka siete.

  

 

Tvar signálu

Zabudovaný osciloskop je prispôsobený pre sieť PROFIBUS. Je možné filtrovať signál od konkrétnej stanice, vypočítať vzdialenosť rušenia signálu od miesta merania a mnoho iného vďaka pomocným nástrojom. Na pomere užitočného signálu k šumu sa dá vyčítať, ako silno je signál účastníka ovplyvnený externými rušeniami alebo kolísaním signálu.

      

 

LOGICKÁ ANALÝZA KVALITY

Všetky telegramy sú podrobne zaznamenávané s časovu značkou. Na akúkoľvek chybu v komunikácii sme tak okamžite upozornení.

 

 

 

 • PROFIBUS rozhranie : 9 pinový D-SUB
 • USB: USB 2.0 rozhranie
 • prenosová rýchlosť: 9,6 kBit/s až 12 MBit/s
 • napájanie: 500 mA cez USB
 • rozmery (V x Š x H): 60 x 117 x 35 mm
 • ochrana krytím: IP20
 • prevádzková teplota: 0 °C do +50 °C
 • skladovacia teplota: -20 °C do +70 °C

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Obrázok
Dopyt
110010050

PB-Q ONE

PROFIBUS tester PB-Q ONE
Measuring and diagnostic tool for commissioning and factory acceptance tests, maintenance and troubleshooting in
PROFIBUS networks.


Napíšte nám