ControlSystem

PROFINET – návrh a odovzdanie do prevádzky (školenie)

Školenie o návrhu siete PROFINET IO poskytne účastníkovi informácie o tom, ako navrhnúť topológiu a aké sieťové prvky má použiť tak, aby navrhovaná štruktúra vyhovovala požiadavkám technológie a zároveň bola dostatočne odolná voči komunikačným preťaženiam a externým elektromagnetickým vplyvom.  V druhej časti školenia sa účastníci zoznámia teoreticky aj prakticky s meraniami, ktoré vyžaduje smernica PI pri odovzdávaní zariadenia (acceptance test). 
Absolvent školenia bude schopný optimálne navrhnúť topológiu siete, príp. realizovať úpravu existujúcej siete a realizovať odovzdávacie meranie tak, aby sieť bola  v súlade s aktuálnymi smernicami organizácie PI (PROFIBUS & PROFINET International).

Komu je školenie určené

Školenie je určené pracovníkom, ktorí špecifikujú a preberajú nové zariadenia od dodávateľov, ako aj projektantom a programátorom PLC.

Obsah školenia:

  • princípy komunikácie na sieti PROFINET a porovnanie s PROFIBUS
  • PN Name,  IP adresa, MAC adresa 
  • prenosové médiá, kabeláž, konektory, aktívne prvky
  • dôležité parametre kvality komunikácie
  • EMC v priemyselnej komunikácii, funkcia tienenia, funkčné pospájanie
  • návrh a konfigurácia siete podľa PROFINET Design Guideline s pomocou nástroja PROnetplan (typy topológie, meracie body, výpočet line depth a netload)
  • odovzdávacie merania sietí podľa PROFINET Commissioning Guideline

(meranie kabeláže, sken topológie a portov, zoznam zariadení, online meranie parametrov komunikácie)

  • meranie prúdov a impedancie tienenia
  • akceptačné meracie protokoly , požadované merania a prístroje
  • praktické ukážky na demonštračnom pracovisku s PROFINET sieťou

Predpoklady:    vítané sú všeobecné znalosti v oblasti riadiacich systémov a siete Ethernet

Doba trvania:    4 hodiny

Počet osôb a miesto školenia:      

V prípade záujmu o skupinové školenie osôb z rovnakej firmy, skupina pozostáva zo 2 až 8 osôb.  Školenie môže byť realizované v sídle firmy ControlSystem (cena za skupinu) alebo u zákazníka (cena za skupinu + dopravné náklady).

V prípade záujmu jednotlivcov z rôznych firiem bude školenie realizované vo zverejnených termínoch v sídle firmy ControlSystem pri min. počte 2 zúčastnených osôb (cena za osobu).

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Obrázok
Dopyt
TR-PN-DCA

PROFINET – návrh a odovzdanie do prevádzky

Školenie pre správny návrh, uvedenie do prevádzky a odovzdanie novej siete PROFINET prevádzkovateľovi zariadenia.

Napíšte nám