ControlSystem

Ako spravovať Talk2M Free účet?

Vytvorenie Talk2M účtu (video)

Vytvorenie Talk2M účtu - video >>

Na prepojenie routra Ewon so službou Talk2M je potrebný účet, v ktorom spravujete a konfigurujete všetky Ewon zariadenia.
Naučte sa, ako vytvoriť Free+ účet, zoskupte všetky vaše Ewon zariadenia v softvéri eCatcher, ktorý je nástrojom Talk2M.

Ako pridať Ewon do účtu? (video)

Ako pridať Ewon do účtu - video >>

Ak chcete získať vzdialený prístup k niektorému z vašich Ewonov, musí byť uvedený v účte Talk2M.
Naučte sa, ako pridať svoj Ewon v softvéri eCatcher do účtu Talk2M.

Ako pridať používateľa? (video)

Ako pridať používateľa - video >>

Pomocou nástroja eCatcher je možné pre ten istý účet Talk2M vytvoriť viacerých používateľov.
V závislosti od typu účtu (Free + alebo Pro) je možné vytvoriť rôzne typy používateľov s rôznymi povoleniami.

Custom Fields (video)

Custom Fields video >>

V eCatcher je možné pridať stĺpce, čím zobrazíte viac informácií o zariadení, ktoré je prepojené s vašim účtom Talk2M.

Zobrazenie Ewonov na mape (video)

Map view video >>

eCatcher umožňuje zobraziť na mape geolokáciu zariadení Ewon prepojených s účtom Talk2M.

Konfigurácia M2web (video)

Konfigurácia M2web video >>

M2Web je online platforma, ktorá umožňuje pripojenie k routrom Ewon a zariadeniam, ktoré sú k nim pripojené.
 

Automatická registrácia Talk2M pomocou karty SD (video)

Automatická registrácia Talk2M pomocou karty SD >>

Ewon Cosy 131 je možné manuálne prepojiť s účtom Talk2M pomocou eCatcher. Môže byť tiež prepojený automaticky pomocou SD karty a eCatcher.

 

M2Web - zobrazenie zoznamu (video)

M2Web - zobrazenie zoznamu >>

M2Web má 2 typy zobrazenia: zoznam a mapu.
Zobrazenie zoznamu umožňuje používateľovi vidieť všetky jeho zariadenia zobrazené v riadkoch.
Môžu sa zobraziť rôzne informácie, ako napríklad stav zariadenia, KPI, odkazy na zariadenia Ewon alebo LAN.

 

 

M2Web zobrazenie mapy (video)

M2Web zobrazenie mapy >>

M2Web má 2 typy zobrazenia: zoznam a mapu.
Zobrazenie mapy umožňuje používateľovi vidieť všetky jeho zariadenia zobrazené geograficky.
Na mape sa zobrazuje iba názov, stav a alarmový status Ewonu.

 

M2Web na smartfóne (video)

M2Web na smartfóne >>

Naučte sa, ako je možné platformu M2Web zobraziť a používať na mobilných zariadeniach.

Stránky

Napíšte nám