ControlSystem

PROFINET diagnostika na mieste

Diagnostika siete PROFINET na mieste

Máte pochybnosti o stabilite vašej siete PROFINET?

Už krátky výpadok siete môže spôsobiť výrobné prestoje s veľkou finančnou stratou?

Inštalujete nové zariadenie so sieťou PROFINET a chcete aby bolo otestované v súlade so smernicami organizácie PROFIBUS & PROFINET International (PI)?

Popis merania

 • vizuálna obhliadka zariadenia
 • inštalácia analyzátora PROFINET-INspektor a pripojenie do siete
 • meranie základných parametrov kvality komunikácie
 • zisťovanie topológie siete pomocou nástroja PROscan Active
 • zistené závady budú podľa možnosti odstránené na mieste
 • v prípade podozrenia na závadu inštalácie bude realizované meranie kabeláže testerom ETHERtest V5
 • v prípade  elektromagnetického rušenia  sa realizuje meranie prúdov tienení a impedancie tieniaceho obvodu  pomocu meracích klieští EMCheck LSMZ I resp. EMCheck MWMZ II
 • výsledky merani sú vyhodnotené v Správe o meraní, ktorej prílohou sú Protokol topológie a Protokol analyzátora PN-Inspektor
 • pri odovzdávaní nového zariadenia do prevádzky budú realizované všetky merania podľa požiadaviek zákazníka, spravidla sú to  parametre komunikácie, topológia, certifikácia kabeláže a  prúdy v tienení

Predpoklady pre meranie

 • počas merania je potrebná prítomnosť pracovníka, ktorý pozná konfiguráciu siete PROFINET
 • ak zariadenie nemá inštalovaný merací bod (napr. PNMA) je potrebné zariadenia odstaviť z prevádzky na dobu nevyhnutnú pre inštaláciu a  demontáž analyzátora
 • pre zisťovanie topológie je nevyhnutné, aby inštalované sieťové komponenty boli certifikované pre PROFINET RT resp. podporovali protokoly LLDP a SNMP

Obsah protokolu merania topológie

 • grafické zobrazenie topológie siete
 • informácie o komponentoch siete
  •  PROFINET meno
  •  MAC / IP adresa
  •  výrobca, typ, objednacie číslo
  • HW a SW verzia
 • informácie o kabeláži
  • dĺžky káblov
  • útlmová rezerva ( optika POF)
 • štatistiky portov (discards, errors)

Obsah protokolu analyzátora PN-Inspektor

 • zoznam všetkých staníc pripojených na sieť a ich stav
 • parametre komunikácie celej siete a jednotlivých staníc
  • Utilization rate
  • Speed
  • Data throughput
  • Telegram jitter
  • Repeat telegrams
  • Error telegrams
  • Device diagnostics
  • Device failures

Obsah správy o meraní
( správa je vypracovaná technikom, ktorý realizoval meranie)

 • názov a popis meraného zariadenia
 • vyhodnotenie kvality komunikácie pri príchode
 • výpis nevyhovujúcich prametrov zistených meraním
 • úpravy a zásahy realizované priamo na mieste
 • vyhodnotenie kvality komunikácie po realizovaných úpravách
 • ďalšie doporučené opatrenia

 

 

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
PN-DIAG

Diagnostika siete PROFINET

Popis diagnostiky:
- použité prístroje analyzátor PROFINET-INspektor a SW tool PROscan Active
- meranie parametrov komunikácie (Netload, Jitter, load ratio,...)
- zisťovanie topológie siete
- ďalšie meranie podľa potreby ( kabeláž, tienenie)
- protokoly o meraní a doporučené opatrenia pre odstránenie závad
Cena stanovená na odhadnutý minimálny počet hodín merania.


dopyt
Napíšte nám