ControlSystem

netTAP 151 CC-Link - PROFINET

Gateway NT 151-CCIES-RE/PNS môže jednoducho a efektívne prepojiť riadiaci systém založený na CC-Link IE Field s riadiacim systémom založeným na PROFINET. Medzi oboma sieťami možno transparentne a rýchlo vymieňať viac ako 1400 byte cyklických I/O údajov. Ďalších 257 dátových bufferov, umožňuje dodatočnú výmenu acyklických údajov.

Vlastnosti:

- 1400 byte cyklických I/O údajov v každom smere
- 257 vyrovnávacích pamätí (960 byte) pre acyklický prenos údajov
- doba konverzie I/O údajov menej ako 10 ms
- výmena zariadenia v priebehu niekoľkých sekúnd načítaním konfigurácie z pamäťovej karty
- USB port pre diagnostiku a konfiguráciu

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Obrázok
Dopyt
NT 151-CCIES-RE

netTAP 151 CC-Link IE Slave - PROFINET IO-Device

Gateway CC-Link IE Field Slave to PROFINET IO-Devic


Napíšte nám