ControlSystem

ACCON-AG-Link

Komunikačné knižnice pre všetky systémy Simatic S5 a S7

- podpora riadiacich systémov S7-200, S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, S7-400H, LOGO! 0BA7 a 0BA8, S5
- podpora riadiacich systémov CNC obrábacích strojov SINUMERIK ONE, Create MyVirtual Machine, SINUMERIK 840D sl, 840D pl, 810D pl
- komunikácia prostredníctvom MPI, PROFIBUS, PPI, TCP/IP a RK512/3964(R)
- podpora všetkých bežných programovacích jazykov prostredníctvom DLL alebo zdieľaného objektu
- všetky funkcie TIA sú k dispozícii pre wrapper Java
- jednotný softvér pre všetky typy PLC a pre všetky podporované operačné systémy
- možnosť zmeny spôsobu komunikácie bez zmeny programu
- rozsiahla funkcionalita na zápis a čítanie procesných údajov
- prístup k S7 symbolike (s modulom SymbolikPro)
- podporovaný TIA portal pre online a offline prístup
- import symbolov z projektov TIA Portal (*.ap11 až *.ap18)
- podpora aktuálneho firmvéru: S7-1500 s FW 2.9.x a 3.0.x, ako aj S7-1200 s FW 4.5 a 4.6
- podpora PLC-PLCSIM Advanced V3.0 až V5.0
- online import symbolov PLC, ktoré boli nakonfigurované pomocou TIA Portal
- k dispozícii pre Windows, Windows CE, Linux, Linux Embedded, Solaris, OS9000 a VxWorks
- S5-ISO (H1) pre Windows a Linux
Novinka od verzie 6.0: Secure Communication, SINUMERIK ONE, Create MyVirtual Machine, ako aj nový modul: SINUMERIK AddOn
- ďalšie ovládače a pripojenia sú k dispozícii na vyžiadanie

Komunikačné knižnice viacero vývojových prostredí a programovacích jazykov dáva programátorom možnosť použiť také prostriedky, ktoré budú pre projekt a pre programátora optimálne:

Microsoft Visual C/C++, Microsoft Visual Basic, Microsoft C#, Microsoft VB.net
Borland Delphi, C++ Builder
Codegear Delphi, C++ Builder
Embarcadero Delphi, Delphi Prism, C++ Builder
LabVIEW
Java (niektoré funkcie nie sú podporované)
všetky jazyky, ktoré využívajú Win32 alebo WinCE DLL
Gcc pod Linux

ACCON-AGLink je modulárny produkt, ktorý podporuje rôzne operačné systémy, mnoho typov PLC a viacero komunikačných kanálov.​

Viac informácií nájdete tu >>.

 

Užívateľ si môže vybrať typ licencie, ktorá mu vyhovuje.

Single licence je určená pre jednu aplikáciu a má možnosť využívať všetky typy komunikačných modulov ( sériové, TCP,...)
Pri developer licence je možné využiť iba jeden typ komunikačného kanálu, avšak počet aplikácii  je neobmedzený. K vývojovej licencii je doporučené zakúpiť maintenance contract, ktorý zabezpečí  počas platnosti kontraktu prémiový technický support a kompatibilitu aj s najnovšími typmi CPU .

Verzie označené TIA podporujú tzv. optimalizovanú komunikáciu so systémami S7-1200 a S7-1500 (bez adries premenných). Z dôvodu rýchleho vývoja riadiacich systémov je pre tieto verzie zakúpenie maintenance contract povinné.

Zoznam a ceny SW modulov pre všetky typy podporovaných operačných systémov vrátane maintenance contract nájdete tu >>.

API Guide

Pomocou aplikácie API-Guide (Application Programming Interface) je možné priamo, interaktívne otestovať jednotlivé funkcie knižnice ACCON-AGLink. Testované funkcie sú zároveň zobrazené v zdrojovom kóde zvoleného jazyka napr. C#, VB.net, C++, Delphi alebo Java. Zadané parametre sa okamžite prevádzajú do programového kódu, ktorý je možné kopírovať a vložiť do vyvíjanej aplikácie.

 

Základné vlastnosti

Operačné systémy

Windows XP, 2008 R2, 7, 8.1, 2012 R2, 10, 11, Server 2016, 2022
Windows CE (V4 a novší)
Linux (s x86/x86_64 glibc >= 2.21, iné na dopyt)
Linux Embedded (with ARM, ARM64, x86_64, ... na dopyt)
Solaris (na dopyt)
OS9000 (na dopyt)
VxWorks (6.7, 6.8, 6.9
)

Podporované typy PLC

S5, S7-200, S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, S7-400H (S7-300/400-kompatibilné, napr. Vipa, Saia, Berthel), LOGO! 0BA7, LOGO! 0BA8, zariadenia s protokolmi 3964/3964R, RK512, RFC1006, soft PLC S7-1505S a S7-1507S, PLC simulátory SIMATIC S7-PLCSIM Advanced, SINUMERIK ONE, Create MyVirtual Machine, SINUMERIK 840D sl, 840D pl a 810D pl

 

Komunikačné kanály

PLC-Interface

PC - Interface

TCP/IP

USB

RS-232

Siemens CP

S7-300/400/400H cez MPI

ACCON-NetLink-PRO compact
ACCON-NetLink-PRO
ACCON-NetLink-WLAN
ACCON-NetLink-S7

ACCON-NetLink-USB compact
ACCON-NetLink-USB
ACCON-MPI-Adapter USB

ACCON-MPI-Adapter RS-232
ACCON-MPI/TS-Adapter

áno

S7-300/400/400H cez PROFIBUS

ACCON-NetLink-PRO compact
ACCON-NetLink-PRO
ACCON-NetLink-WLAN
ACCON-NetLink-S7

ACCON-NetLink-USB compact
ACCON-NetLink-USB

-

áno

S7-300/400/400H cez TCP/IP (PN/IE)

áno

-

-

áno

S7-300/400/400H cez Modem

-

-

ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem
ACCON-MPI-Modem
ACCON-MPI/TS-Adapter
Alarm Modem

-

S7-200 über PPI

ACCON-NetLink-PRO compact
ACCON-NetLink-PRO
ACCON-NetLink-WLAN
ACCON-NetLink-S7

ACCON-NetLink-USB compact
ACCON-NetLink-USB

ACCON-PPI-Adapter

áno

S7-200 cez TCP/IP

áno

-

-

áno

S7-1200 cez TCP/IP

áno

-

-

áno

S7-1500 cez TCP/IP

áno

-

-

áno

LOGO! 0BA7, LOGO! 0BA8

áno

-

-

-

SINUMERIK1 cez PROFIBUS

ACCON-NetLink-PRO compact
ACCON-NetLink-PRO
ACCON-NetLink-WLAN
ACCON-NetLink-S7

ACCON-NetLink-USB compact
ACCON-NetLink-USB

-

-

SINUMERIK1  cez TCP/IP

áno

-

-

-

Zariadenia2  cez PROFIBUS

ACCON-NetLink-PRO compact
ACCON-NetLink-PRO
ACCON-NetLink-WLAN
ACCON-NetLink-S7

ACCON-NetLink-USB compact
ACCON-NetLink-USB

-

-

Zariadenia2 cez TCP/IP

áno

-

-

-

S5 cez PG port (AS511)

ACCON-COM-Kabel IE
ACCON-S5-LAN

ACCON-COM-Kabel USB

ACCON-COM-Kabel
ACCON-COM-Adapter

-

S5 cez TCP/IP

áno

-

-

-

3964/3964R/RK512

-

-

áno

-

RFC1006

áno

-

-

-

1 SINUMERIK 840D pl alebo SINUMERIK 840D sl
2 MicroMaster alebo SINAMICS

Komunikačné moduly

ACCON-AGLink Modul Komunikačný HW PLC interface
ACCON-AGLink S7-serial ACCON-MPI-Adapter RS-232
ACCON-MPI-Adapter USB
ACCON-PPI-Adapter
MPI
PPI
ACCON-AGLink S7-PB ACCON-NetLink-PRO compact
ACCON-NetLink-PRO
ACCON-NetLink-WLAN
ACCON-NetLink-S7
ACCON-NetLink-USB compact
ACCON-NetLink-USB
Hilscher PROFIBUS cards
Softing PROFIBUS cards
MPI
PROFIBUS
PPI
ACCON-AGLink S7-TCP/IP sieťový adaptér PC CP 243-1
CP 343-1
CP 443-1
PN a ethernet CPU
ACCON-AGLink S7-PC/CP Siemens CP cez Siemens device driver  »Set PG / PC interface«
(CP 5511, CP 5512, CP 5611, CP 5613, CP 5614, CP 5711, CP 1613) a PC adapter USB
MPI
PROFIBUS
PPI
IE
ACCON-AGLink S7-RedConn Iak je požadovaná redundancia, je potrebný min. jeden ďalší komunikačný modul podľa komunikačného modulu
ACCON-AGLink S5-AS511 ACCON-COM-Kabel
ACCON-COM-Kabel USB
ACCON-COM-Kabel IE
ACCON-S5-LAN
PG port S5
ACCON-AGLink S5-TCP/IP sieťový adaptér PC

CP 1430 TCP
Inat S5-TCP/IP 100
Vipa CP 143 TCP/IP
ACCON-S5-LAN

ACCON-AGLink RK512 sériový kábel napr. CP 524 alebo CP 525
ACCON-AGLink RFC1006 sieťový adaptér PC Ethernet
ACCON-AGLink S7-SymbolikPro symboly premenných v S7-300 alebo S7-400 projektoch -
ACCON-AGLink S7-SINUMERIK AddOn

vyžaduje ACCON-AGLink komunikačný modul ktorý podpruje daný typ SINUMERIK

vid príslušný ACCON-AGLink 
komunikačný modul

 

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
918820-W-U

ACCON-AGLink single licence USB

510 €
918823-W-U

ACCON-AGLink TIA single licence USB

750 €
918106-W

ACCON-AGLink RFC 1006 developer licence Windows

1500 €
918511-W

ACCON-AGLink S5-AS511 developer licence Windows

1500 €
918512-W

ACCON-AGLink RK512 developer licence Windows

1500 €
918513-W

ACCON-AGLink S5-ISO (H1) developer license Windows

3000 €
918514-W

ACCON-AGLink S5-TCP/IP developer licence Windows

1500 €
918811-W

ACCON-AGLink S7-serial developer licence Windows

1500 €
918812-W

ACCON-AGLink S7-PB developer licence Windows

1500 €
918813-W

ACCON-AGLink S7-RedConn developer licence Windows

3000 €
918814-W

ACCON-AGLink S7-TCP/IP developer licence Windows

3000 €
918815-W

ACCON-AGLink S7-TCP/IP TIA developer licence Windows

4500 €
918817-W

ACCON-AGLink S7-PC/CP developer licence Windows

3000 €
918841-W

ACCON-AGLink S7-SymbolikPro developer licence Windows

3000 €
918842-W

ACCON-AGLink S7-SymbolikPro Tia developer licence Windows

4500 €
918901-W

ACCON-AGLink S7-SINUMERIK AddOn developer license Windows

na vyžiadanie
918511-W-UD

Update ACCON-AGLink S5-AS511 Windows

450 €
918512-W-UD

Update ACCON-AGLink RK512 Windows

450 €
918514-W-UD

Update ACCON-AGLink S5-TCP/IP Windows

450 €
918811-W-UD

Update ACCON AGLink S7-serial Windows

450 €
918812-W-UD

Update ACCON-AGLink S7-PB Windows

450 €
918813-W-UD

ACCON-AGLink S7-RedConn Windows

900 €
918814-W-UD

Update ACCON-AGLink S7-TCP/IP Windows

900 €
918817-W-UD

Update ACCON-AGLink S7-PC/CP Windows

900 €
918841-W-UD

Update ACCON-AGLink S7-SymbolikPro Windows

900 €
918815-W-UG

Upgrade ACCON-AGLink S7-TCP/IP TIA Windows

1500 €
918842-W-UG

Upgrade ACCON-AGLink S7-SymbolikPro TIA Windows

1500 €

Data sheet ACCON-AGLink

Demo verzia ACCON-AGLink 6.0 s manuálom a príkladmi pre 32/64-Bit-Windows

SetupAcconAGLink_6000.zip (07.02.2023)

V demo verzii sa zobrazí každých 5 minút hlásenie, maximálna doba  4 hodiny, reštart možný.

Demo verzia ACCON-AGLink 6.0 s manuálom a príkladmi pre Linux

ACCON-AGLink-6.0.0.0-Linux-Install.zip

Maximálna doba prevádzky 20 minút po prvom použití.

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
918811-L

ACCON-AGLink S7-serial developer licence Linux

2000 €
918812-L

ACCON-AGLink S7-PB developer licence Linux

2000 €
918814-L

ACCON-AGLink S7-TCP/IP developer licence Linux

4000 €
918815-L

ACCON-AGLink S7-TCP/IP TIA developer licence Linux

6000 €
918813-L

ACCON-AGLink S7-RedConn developer licence Linux

4000 €
918511-L

ACCON-AGLink S5-AS511 developer licence Linux

2000 €
918514-L

ACCON-AGLink S5-TCP/IP developer licence Linux

2000 €
918512-L

ACCON-AGLink RK512 developer licence Linux

2000 €
918513-L

ACCON-AGLink S5-ISO (H1) developer license Linux

4000 €
918106-L

ACCON-AGLink RFC 1006 developer licence Linux

2000 €
918842-L

ACCON-AGLink S7-SymbolikPro TIA developer licence Linux

6000 €
918901-LE

ACCON-AGLink S7-SINUMERIK AddOn developer license Linux Embedded

5000 €
918106-LE

ACCON-AGLink RFC1006 developer license Linux Embedded

2500 €
918511-LE

ACCON-AGLink S5-AS511 developer license Linux Embedded

2500 €
918512-LE

ACCON-AGLink RK512 developer license Linux Embedded

2500 €
918513-LE

ACCON-AGLink S5-ISO (H1) developer license Linux

5000 €
918514-LE

ACCON-AGLink S5-TCP/IP developer license Linux Embedded

2500 €
918812-LE

ACCON-AGLink S7-PB developer licence Linux Embedded

2500 €
918814-LE

ACCON-AGLink S7-TCP/IP developer licence Linux embedded

5000 €
918815-LE

ACCON-AGLink S7-TCP/IP TIA developer licence Linux embedded

7500 €
918842-LE

ACCON-AGLink S7-SymbolikPro TIA developer licence Linux embedded

7500 €
918901-LE

ACCON-AGLink S7-SINUMERIK AddOn developer license Linux Embedded

5000 €
918514-L-UD

Update ACCON-AGLink S5-TCP/IP Linux

600 €
918811-L-UD

Update ACCON AGLink S7-serial Linux

600 €
918812-L-UD

Update ACCON-AGLink S7-PB Linux

600 €
918814-L-UD

Update ACCON-AGLink S7-TCP/IP Linux

1200 €
918815-L-UG

Upgrade ACCON-AGLink S7-TCP/IP TIA LInux

2000 €
Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
918812-LR

ACCON-AGLink S7-PB developer license Raspberry

2500 €
918814-LR

ACCON-AGLink S7-TCP/IP developer license Raspberry

5000 €
918815-LR

ACCON-AGLink S7-TCP/IP TIA developer license Raspberry

7500 €
918842-LR

ACCON-AGLink S7-SymbolikPro TIA developer license Raspberry

7500 €
9188XX-LRA

Extension ACCON-AGLink developer license Raspberry by Linux

2000 €
918812-LR-UG

Upgrade ACCON-AGLink S7-PB Raspberry

500 €
918814-LR-UG

Upgrade ACCON-AGLink S7-TCP/IP Raspberry

1000 €
918815-LR-UG

Upgrade ACCON-AGLink S7-TCP/IP TIA Raspberry

1500 €
918842-LR-UG

Upgrade ACCON-AGLink S7-SymbolikPro TIA Raspberry

1500 €
918812-LR-W

Maintenance contract ACCON-AGLink S7-PB Raspberry

625 €
918814-LR-W

Maintenance contract ACCON-AGLink S7-TCP/IP Raspberry

1250 €
918815-LR-W

Maintenance contract ACCON-AGLink S7-TCP/IP TIA Raspberry

1875 €
918842-LR-W

Maintenance contract ACCON-AGLink S7-SymbolikPro TIA Raspberry

1875 €
9188XX-LRA-W

Maintenance contract extension ACCON-AGLink developer license Raspberry by Linux

500 €
Napíšte nám