ControlSystem

ACCON-AG-Link

Rýchla a flexibilná komunikačná knižnica

Úlohou ACCON-AGLink je bezproblémové a flexibilné prepojenie štandartných PLC a serverov alebo PC, ktoré sú nasadzované pri potrebe zložitých matematických výpočtov alebo spracovania veľkého množstva dát.
Automatizačné aplikácie ako riadenie, monitoring, vizualizácia alebo archivácia je možné realizovať iba za predpokladu, že dokážu čítať procesné údaje z riadiacich systémov. Tieto aplikácie musia „rozprávať tým istým jazykom“ ako riadiace systémy, t.j musia mať k dispozícii potrebné komunikačné protokoly. Presne pre tieto komunikačné úlohy bol vyvinutý a optimalizovaný ACCON-AGLink. Programátorom dáva k dispozícii hotové funkcie pre prístup k dátovým oblastiam PLC (D,I,Q,M,T,C,P), pre čítanie diagnostického buffera CPU alebo synchronizáciu času v PLC. Obsahuje tiež funkcie určené pre konverziu dátových typov PLC pre dátové typy používané v PC.

Optimálne možnosti použitia

ACCON-AGLink poskytuje prístup k nasledovný typom PLC:

 • S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-400H
 • S7-kompatibilné PLC napr.. VIPA, Saia, Berthel
 • SINUMERIK 840D
 • S5
 • zariadenia s protokolom 3964/3964R
 • zariadenia s protokolom RK512

 

Komunikácia je realizovaná rôznymi komunikačnými kanálmi:

 • S7-TCP/IP cez 243-1, 343-1, 443-1, PN a IE porty CPU (tiež S7-1200)
 • MPI cez ACCON-MPI-Adapter USB, ACCON-MPI-Adapter RS-232, ACCON-MPI/TS-Adapter, ACCON-NetLink-PRO compact, ACCON-NetLink-PRO, ACCON-NetLink-WLAN, ACCON-NetLink-USB compact, ACCON-NetLink-USB, ACCON-NetLink-S7, Siemens-PROFIBUS-CP, PROFIBUS karty od firiem Softing a Hilscher
 • PROFIBUS cez ACCON-NetLink-PRO compact, ACCON-NetLink-PRO, ACCON-NetLink-WLAN, ACCON-NetLink-USB compact, ACCON-NetLink-USB, ACCON-NetLink-S7, Siemens-PROFIBUS-CP, PROFIBUS karty od firiem Softing a Hilscher
 • PPI cez ACCON-PPI-Kabel, ACCON-NetLink-PRO compact, ACCON-NetLink-PRO, ACCON-NetLink-WLAN, ACCON-NetLink-USB compact, ACCON-NetLink-USB, ACCON-NetLink-S7, Siemens-PROFIBUS-CP, PROFIBUS karty od firiem Softing a Hilscher
 • TeleService cez modem a ACCON-MPI/TS-Adapter, ACCON-MPI-Modem, ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem, Alarm Modem
 • S5-TCP/IP cez CP 1430 TCP, Inat S5-TCP/IP 100, Vipa CP 143 TCP/IP, ACCON-S5-LAN
 • AS511 cez ACCON-COM-Kabel, ACCON-COM-Kabel USB, ACCON-COM-Kabel IE, ACCON-S5-LAN
 • RK512 cez sériový port
 • 3964 a 3964R cez sériový port

ACCON-AGLink je nezávislý od operačného systému. Ak má byť SW aplikácia použiteľná pre rôzne systémy je to tá správne voľba. ACCON-AGLink podporuje nasledovné operačné systémy:

 • Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008, 7, CE (ab Version 4)
 • Linux
 • Solaris
 • OS9000

Podpora mnohých vývojových prostredí a programovacích jazykov dáva programátorom možnosť použiť také prostriedky, ktoré budú pre projekt a pre programátora optimálne:

 • Microsoft Visual C/C++, Microsoft Visual Basic, Microsoft C#, Microsoft VB.net
 • Borland Delphi, C++ Builder
 • Codegear Delphi, C++ Builder
 • Embarcadero Delphi, Delphi Prism, C++ Builder
 • LabVIEW
 • Java
 • jazyky, ktoré dokážu použiť Win32-DLL a WinCE-DLL
 • Gcc pod Linuxom

API Guide

Pomocou aplikácie API-Guide (Application Programming Interface) je možné priamo, interaktívne otestovať jednotlivé funkcie knižnice ACCON-AGLink. Testované funkcie sú zároveň zobrazené v zdrojovom kóde zvoleného jazyka napr. C#, VB.net, C++, Delphi alebo Java. Zadané parametre sa okamžite prevádzajú do programového kódu, ktorý je možné kopírovať a vložiť do vyvíjanej aplikácie.

Základné vlastnosti

Podporované operačné systémy

Windows 2000, XP, 2003, Vista, 2008, 7, Windows CE (od V4), Linux, Solaris, OS9000

Podprované PLC

S5, S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-400H, S7-kompatibilné PLC, zariadenia s protokolom RK512

 

PC rozhranie

PLC rozhranie TCP/IP USB RS-232 Siemens CP
S7-300/400/400H 
cez MPI

NL_PRO_c
NL_PRO
NL_WLAN
NL_S7

NL_USB_c
NL_USB
MPI_USB_ad

MPI_ad
MPI_TS_ad

áno

S7-300/400/400H 
cez Profibus

NL_PRO_c
NL_PRO
NL_WLAN
NL_S7

NL_USB_c
NL_USB

nie

áno

S7-300/400/400H 
cez TCP/IP (PN/IE)

áno

nie

nie

áno

S7-300/400/400H 
cez modem

nie

nie

MPI_PB_m
MPI_m

nie

S7-200 
cez PPI

NL_PRO_c
NL_PRO
NL_WLAN
NL_S7

NLUSB_c
NLUSB

PPI_ad

áno

S7-200 
cez TCP/IP

áno

nie

nie

nie

S7-1200 
cez TCP/IP

áno

nie

nie

nie

S5 cez AS511

COM_IE
S5-LAN

COM_K_USB

COM_K
COM_ad

nie

S5 cez TCP/IP

áno

nie

nie

nie

Vysvetlivky:

NLS7 ACCON-NetLink-S7
NLPRO ACCON-NetLink-PRO
NLPRO_c ACCON-NetLink-PRO compact
NLUSB ACCON-NetLink-USB
NLUSB_c ACCON-NetLink-USB compact
MPI_ad ACCON-MPI-Adapter RS-232
MPI_USB_ad ACCON-MPI-Adapter USB
MPI_TS_ad ACCON-MPI/TS-Adapter
MPI_PB_m ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem
MPI_m ACCON-MPI-Modem
PPI_ad ACCON-PPI-Adapter
COM_IE ACCON-COM-Kabel IE
S5_LAN ACCON-S5-LAN
COM_K ACCON-COM-Kabel
COM_K_USB ACCON-COM-Kabel USB
COM_ad ACCON-COM-Adapter

 

Kom. moduly

ACCON-AGLink module Supported communication hardware Supported PLC interfaces

ACCON-AGLink S7-seriell

ACCON-MPI-Adapter RS-232
ACCON-MPI-Adapter USB
ACCON-PPI-Adapter

MPI
PPI

ACCON-AGLink S7-seriell/TS

ACCON-MPI-Adapter RS-232
ACCON-MPI-Adapter USB
ACCON-PPI-Adapter
and via modem to ACCON-MPI/TS-Adapter
ACCON-MPI-Modem
ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem
Alarm Modem

MPI
PROFIBUS
PPI

ACCON-AGLink S7-PB

ACCON-NetLink-PRO compact
ACCON-NetLink-PRO
ACCON-NetLink-WLAN
ACCON-NetLink-S7
ACCON-NetLink-USB compact
ACCON-NetLink-USB
Hilscher PROFIBUS cards
Softing PROFIBUS cards

MPI
PROFIBUS
PPI

ACCON-AGLink S7-TCP/IP

Network interface card of the PC

CP 243-1
CP 343-1
CP 443-1
PN and IE CPUs 
(even S7-1200)

ACCON-AGLink S7-PC/CP

Siemens CPs via the Siemens device driver in »Set PG/PC interface« (CP 5511, CP 5512, CP 5611, CP 5613, CP 5614, CP 5711, CP 1613) and PC Adapter USB

MPI
PROFIBUS
PPI
IE

ACCON-AGLink S7-RedConn

Is only responsible for the redundancy, needs at least one further ACCON-AGLink communication module for the communication

Depends on the 
communication module

ACCON-AGLink S5-AS511

ACCON-COM-Kabel
ACCON-COM-Kabel USB
ACCON-COM-Kabel IE
ACCON-S5-LAN

PG bushing of the S5

ACCON-AGLink S5-TCP/IP

Network interface card of the PC

CP 1430 TCP
Inat S5-TCP/IP 100
Vipa CP 143 TCP/IP
ACCON-S5-LAN

ACCON-AGLink RK512

Serial cable

e.g. CP 524 or CP 525

ACCON-AGLink S7-SymbolikPro

None, allows the access to the symbolic operands of a S7-300 respectively S7-400 project

 
Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
918820-W-U

ACCON-AGLink single licence USB

510 €
918823-W-U

ACCON-AGLink Einzellizenz TIA USB-Dongle

750 €
918106-W

ACCON-AGLink RFC 1006 Entwicklerlizenz

1500 €
918512-W

ACCON-AGLink RK512 developer licence Windows

1500 €
918514-W

ACCON-AGLink S5-TCP/IP developer licence Windows

1500 €
918511-W

ACCON-AGLink S5-AS511 developer licence Windows

1500 €
918812-W

ACCON-AGLink S7-PB developer licence Windows

1500 €
918817-W

ACCON-AGLink S7-PC/CP developer licence Windows

3000 €
918813-W

ACCON-AGLink S7-RedConn developer licence Windows

3000 €
918811-W

ACCON-AGLink S7-serial developer licence Windows

1500 €
918841-W

ACCON-AGLink S7-SymbolikPro developer licence Windows

3000 €
918842-W

ACCON-AGLink S7-SymbolikPro Tia Entwicklerlizenz Windows

4500 €
918814-W

ACCON-AGLink S7-TCP/IP developer licence Windows

3000 €
918815-W

ACCon-AGLink S7-TCP/IP TIA Entwicklerlizenz Windows

4500 €
918106-WCE

ACCON-AGLink RFC 1006 Entwicklerlizenz WinCE

2000 €
918512-WCE

ACCON-AGLink RK512 developer licence WinCE

2000 €
918511-WCE

ACCON-AGLink S5-AS511 developer licence WinCE

2000 €
918514-WCE

ACCON-AGLink S5-TCP/IP developer licence WinCE

2000 €
918812-WCE

ACCON-AGLink S7-PB developer licence WinCE

2000 €
918813-WCE

ACCON-AGLink S7-RedConn developer licence WinCE

4000 €
918811-WCE

ACCON-AGLink S7-serial developer licence WinCE

2000 €
918841-WCE

ACCON-AGLink S7-SymbolikPro Entwicklerlizenz WinCE

4000 €
918842-WCE

ACCON-AGLink S7-SymbolikPro Tia Entwicklerlizenz WinCE

6000 €
918815-WCE

ACCon-AGLink S7-TCP/IP TIA Entwicklerlizenz WinCE

6000 €
918814-WCE

ACCON-AGLink S7-TCP/IP developer licence WinCE

4000 €
918106-L

ACCON-AGLink RFC 1006 Entwicklerlizenz Linux

2000 €
918814-L

ACCON-AGLink S7-TCP/IP developer licence Linux

4000 €
918812-L

ACCON-AGLink S7-PB developer licence Linux

2000 €
918813-L

ACCON-AGLink S7-RedConn developer licence Linux

4000 €
918842-L

ACCON-AGLink S7-SymbolikPro TIA Entwicklerlizenz Linux

6000 €
918514-L

ACCON-AGLink S5-TCP/IP developer licence Linux

2000 €
918815-L

ACCon-AGLink S7-TCP/IP TIA Entwicklerlizenz Linux

6000 €

Data sheet ACCON-AGLink

Demo version ACCON-AGLink 5.4.0.0 with manual and samples for 32/64-Bit-Windows

SetupAcconAGLink.zip

Restriction of the demo version:
Every 5 minutes demo message appears. Maximum runtime: 4 hours. Restart possible.

ACCON-AGLink Symbolik:
All 128 function calls appear demo message. Limited to 1024 function calls, then message AGLSYM_EXPIRED. SetupAcconAGLink_5510.zip

Demo version ACCON-AGLink 5.5.1.0 with manual and samples for Linux

Note: Application examples and the Java Wrapper are only included in the setup for Windows

ACCON-AGLink Linux:
Maximum runtime: 20 minutes after first use. After that, all function calls return the error code AGL40_TIME_EXPIRED

ACCON-AGLink-5.6.0.0-Linux-Install.zip

PGS7Data.zip

Napíšte nám