ControlSystem

Remote management system (RMS)

  • MANAGEMENT - Ovládanie všetkých kompatibilných zariadení Teltonika Networks, aj keď nemajú verejnú IP adresu.
  • CONNECT - Prístup k akýmkoľvek inteligentným zariadeniam cez HTTP/HTTPS alebo SSH a ich konfigurácia pomocou WebUI alebo CLI.
  • REMOTE DESKTOP - Ovládanie notebooku, PC, priemyselného počítača a ďalších zariadení s Windows alebo Linux cez RDP alebo VNC – na diaľku.
  • FOTA  (Firmware over the Air) - Zaistenie dostupnosti a bezpečnosti zariadení pomocou automatických aktualizácií firmvéru bezdrôtovo.
  • VPN - Nastavenie zabezpečeného VPN tunela pre neobmedzený počet koncových bodov niekoľkými klikmi. Vynikajúca voľba pre vzdialený prístup k PLC a strojom.
  • API - Prenos požadovanej funkčnosti z RMS do vlastnej IoT platformy.

Systém REAL TIME ALERT: e-mailové upozornenia v reálnom čase pre informácie o dianí so zariadeniami. Špeciálne upozornenia je možné nakonfigurovať pre rôzne udalosti, ako napríklad pokles sily mobilného signálu pod určitú hranicu.

Reporty o aktivite: nastavenie vlastného systému hlásení, ktorý obsahuje informácie o relevantných parametroch zariadenia. Vytváranie správ pravidelne alebo kedykoľvek podľa potreby. História prehľadov je k dispozícii na serveroch RMS pre prístup kedykoľvek v budúcnosti.

Neustále aktualizácie: vylepšenia funkčnosti a zabezpečenia a úplne nové funkcie, ktoré prichádzajú s novým firmvérom zariadenia. Pomocou RMS je možné aktualizovať stovky zariadení na najnovšiu verziu len niekoľkými kliknutiami.

Kompatibilita s rôznymi OS: Windows, Linux alebo Mac OS. RMS Connect je univerzálne kompatibilný so všetkými najpopulárnejšími operačnými systémami, čo umožňuje vzdialený prístup k zariadeniam prostredníctvom protokolov RDP/VNC.

Multi-konfigurácia: vzdialene nastavenie a použitie parametrov pre viacero zariadení s flexibilitou výberu, ktoré zmeny sa použijú na ktoré smerovače. Možnosť filtrovania podľa tagov, umiestnenia, modelu atď.

Nevyžaduje verejnú IP adresu: vzdialený prístup ku všetkým zariadeniam z jedinej platformy kdekoľvek na svete. RMS je systém na báze klient-server, ktorý poskytuje možnosť vzdialeného prístupu k zariadeniam aj bez použitia verejnej IP adresy.

Vzdialený prístup k zariadeniam, vrátane zariadení iných výrobcov: smerovače, inteligentné priemyselné zariadenia. Ak produkt Teltonika Networks pripojený k RMS, môže generovať linky vzdialeného prístupu k zariadeniam pripojeným v rovnakej sieti.

Efektívna správa veľkých sietí: šifrované VPN tunely pre bezpečný prístup k viacerým koncovým bodom niekoľkými kliknutiami, pretože o všetky konfigurácie sa postará Teltonika za vás.

Bezpečnosť na prvom mieste: zvýšenie bezpečnosti povolením dvojfaktorovej autentifikácie pridaním ďalšej vrstvy ochrany pred neoprávneným prístupom.

Connection with server MQTT protocol (with SSL certificates); VPN
Static device parameters IMEI, model, manufacturer, hardware version, IMSI, product code, batch number, modem revision.
Dynamic device parameters SIM state, PIN state, net state, signal (-dBm), operator, operator number, connection state, mobile connection type, temperature, sent bytes (of both SIM cards, if available), received bytes (of both SIM cards, if available), firmware version, current SIM slot, router uptime, mobile IP, WAN state, WAN IP, cell ID, MCC, MNC, LAC, ICCID, RSCP, ECIO, RSRP, SINR, RSRQ.
Hotspot parameters Hotspot SSID, hotspot status (enabled/disabled), hotspot IP, total downloaded data, total uploaded data, users, active users, active user MAC, active user IP, active user start time, active user end time, active user use time, user downloaded data, user uploaded data, hotspot download limit, hotspot upload limit.
GPS parameters Status, latitude, longitude, fix time, GPS date/time, altitude, speed, satellite count, course, accuracy.
Input/output parameters Digital input, digital isolated input, analog input, digital OC output, digital relay output.
Security RMS security tested and validated by Bell Canada Cyber Security Team and Forensik
Proxy Webui, CLI, HTTP(HTTPS) Non-teltonika device
Cloud Amazon Web Service
Eligible devices RUT230, RUT240, RUT850, RUT900, RUT950, RUT955, RUTX08, RUTX09, RUTX10, RUTX11, RUTX12, TRB140, TRB141, TRB142, TRB145, TRB245, TRB255.
Creatable alerts Signal strength, SIM switch, device status change (online/offline), mobile data (connected/disconnected), GPS geofencing.
Update types Firmware update, configuration upload.
Report types Manual one time reports (day, week, month), periodic reports (daily, weekly, monthly)
Available downloads Device configuration, event logs, troubleshoot file, CSV file of currently visible devices, generated reports, uploaded firmware files, uploaded configuration files.
Napíšte nám