ControlSystem

PROMOTIC licencie

Licencie pre vývojové prostredie PROMOTIC
Umožňujú vývoj a ladenie aplikácií. Vo vývojovom prostredí sú funkčné všetky  PROMOTIC komponenty (štandardné rozhrania, komunikačné ovládače, 10xPmWebClient, atď.).

Licencie pre runtime prostredie PROMOTIC
Umožňujú trvalú prevádzku aplikácií na neobmedzene dlhú dobu na jednom PC. Runtime licence obsahujú tiež funkcie trendov, alarmov a eventov – pre tieto funkcie nie je potrebné kupovanie ďalších doplnkových licencií.

Licencie pre zabudované komunikační ovládače
Licencie pre komunikáciu sa rôznymi typmi riadiacich systémov (Rockwell, Siemens, Mitsubishi,...), pre komunikáciu na intranetových a internetových sieťach alebo pre výmenu dát s cloudovými službami.

Klientské licencie pre PROMOTIC servery
Licencie pre webových alebo dátových klientov aplikácie PROMOTIC.

Licencie pre prístup ku štandardným rozhraniam
Licencie pre webový server, prístup k databázam alebo prevádzku iných dátových rozhraní.

Ďalšie komunikačné možnosti systému PROMOTIC
Licencie re komunikáciu s ďalšími zariadeniami – na dopyt.

Špeciálne licencie
Doplnkové licencie a licencie pre staršie systémy.

Licenčné kľúče PROMOTIC
Lokálne licencie systému PROMOTIC sú súčasťou licenčných kľúčov. Kľúče sú ponúkané vo forme hardwarovej (USB dongle), alebo softwarovej (.swk súbor).

Sieťové licencie sú poskytované pomocou licenčného serveru PmLicServer. Tento server pre svoju prevádzku vyžaduje HW kľúč bez obsahu licencie. Sieťová licencia poskytovaná serverom PmLicServer je obsahom v softwarového kľúča PmSWkeyNET. Licenčný server môže poskytovať jednu alebo viac sieťových licencií. 

 

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Obrázok
Dopyt
cenník PROMOTIC

Cenník licencií SCADA PROMOTIC


Napíšte nám